Operacinės sistemos identifikavimas

Operacinę sistemą galima nustatyti naudojant „Python“ arba „Basic“ kalbą.

note

Savybė „ComputerName“ prieinama tik „Windows“ operacinei sistemai. „Basic“ kreipiniai į „Python“ makrokomandas padeda įveikti „LibreOffice Basic“ ribojimus.


Naudojant „Python“ klasę:


    """ the_module """
    import os, platform
    class Platform():
      @property
      def ComputerName(self): return platform.node()
      @property
      def DirSeparator(self): return os.sep
      @property
      def isLinux(self): return (self.OSName=='Linux')
      @property
      def isMacOSX(self): return (self.OSName=='Darwin')
      @property
      def isWindows(self): return (self.OSName=='Windows')
      @property
      def OSName(self): return platform.system()
      @property
      def PathDelimiter(self): return os.pathsep
  

Naudojant „Basic“ klasės modulį:

tip

„LibreOffice Basic“ trūksta „MacOS X“ savęs atpažinimo. Platformos identifikavimas galimas naudojant „LibreOffice“ taikomųjų programų sąsają (API).    Option Compatible
    Option ClassModule
    Option Explicit
    
    Public Property Get ComputerName As String
      If isWindows Then ComputerName = Environ("ComputerName")
    End Property ' Platform.ComputerName
    
    Public Property Get DirSeparator As String
      DirSeparator = GetPathSeparator()
    End Property ' Platform.DirSeparator
    
    Public Property Get IsLinux As Boolean
      isLinux = ( GetGUIType()=4 ) ' Applies to macOS as well 
    End Property ' Platform.isLinux
    
    Public Property Get IsMacOSX As Boolean
      isMacOSX = ( OSName="MAC" )
    End Property ' Platform.isMacOSX
    
    Public Property Get IsWindows As Boolean
      isWindows = ( GetGUIType()=1 )
    End Property ' Platform.isWindows
    
    Public Property Get OSName As String
      ' Grąžinti platformos vardą kaip "MAC", "UNIX", "WIN"
      ' Gauta iš "Tools.UCB.ShowHelperDialog" funkcijos
      With GlobalScope.Basiclibraries
        If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
      End With
      Dim keyNode As Object ' com.sun.star.configuration.ConfigurationAccess
      keyNode = Tools.Misc.GetRegistryKeyContent("org.openoffice.Office.Common/Help")
      OSName = keyNode.GetByName("System")
    End Property ' Platform.OSName
    
    Public Property Get PathDelimiter As String
      Select Case OSName
        Case "MAC", "UNIX" : PathDelimiter = ":"
        Case "WIN" : PathDelimiter = ";"
       End Select
    End Property ' Platform.PathDelimiter
  

Pavyzdžiai:

Naudojant „Python"

>>> from < the_module > import Platform

>>> print(Platforma().isMacOSX) # objekto savybė

True

>>> input(Platforma().OSName) # objekto savybė

Darwin

Įrankiai → Makrokomandos → Vykdyti makrokomandą… meniu.


    from < the_module > import Platform
    import screen_io as ui
    p = Platform()
    ui.MsgBox(''.join(['isMacOS: ',str(p.isMacOSX)]),0,p.OSName)
  

Naudojant „LibreOffice Basic“


    Sub Platform_example()
      Dim p kaip nauja platforma ' Platformos klasės pavyzdys
      MsgBox p.isLinux ' objekto svybė
      Print p.isWindows, p.OSName ' objekto savybės
    End Sub ' Platform_example
  

Paremkite mus!