„Python“ skriptų organizavimas ir vieta

LibreOffice macros are grouped in module files, modules are usually grouped in library folders, and libraries are grouped in library containers although containers can contain modules too.

A library is used as a major grouping for either an entire category of macros, or for an entire application. Modules usually split functionality, such as user interaction and calculations. Individual macros are subroutines and functions. The Figure below shows an example of the hierarchical structure of macro libraries in LibreOffice.

Library Container diagram

Figure: Macro Library hierarchy

The containers are accessible in all LibreOffice programs through the user interface. Go to Tools > Macros > Organize Macros > Python, to open the Python Macros dialog.

Three library containers are shown in the Macro From list:

  1. My Macros: personal macros available for the LibreOffice user

  2. Application Macros: system macros distributed with LibreOffice for every computer user

  3. Document macros: every document can contain macro libraries available in that document for all users

„Python“ skriptų vieta

Nurodykite Gauti sesijos informaciją tam, kad gautumėte prieigą prie „Python“ skriptų vietos.

Application Macros

Šioje vietoje (konteineryje) esančios makrokomandos buvo nukopijuotos naudojant diegimo programą ir yra prieinamos kiekvienam kompiuterio vartotojui, o bet kuris atvertas dokumentas gali pasiekti makrokomandas konteineryje. Norėdami įrašyti ar taisyti makrokomandas čia, jums reikia administratoriaus teisių.

„LibreOffice“ makrokomandų konteinerio vieta failų sistemoje priklauso nuo operacinės sistemos:

Mano makrokomandos

Šį konteinerį gali pasiekti tik „LibreOffice“ vartotojas. Bet kuris atvertas dokumentas gali pasiekti makrokomandas, laikomas konteineryje. Šioje vietoje esančios makrokomandos laikomos „LibreOffice“ vartotojo profilyje.

Mano makrokomandų konteinerio vieta yra vartotojo erdvėje ir priklauso nuo operacinės sistemos:

Documento makrokomandos

Dokumento makrokomandos yra įdėtos į dokumentą ir yra prieinamos tik tada, kai dokumentas yra atvertas.

Bibliotekos, moduliai ir makrokomandos

Python macros can be organized in libraries, modules and macros. Use the Macro Library hierarchy as a guide when creating or installing new macros in module files, new module files in library folders or new library folders in containers.

Paremkite mus!