„Python“ skriptų organizavimas ir vieta

„Python“ skriptų failai laikomi failų sistemos aplankuose, kuriuos valdo „LibreOffice“. Makrokomandas galima paleisti diegimo, vartotojo ar failo lygiu.

„Python“ skriptų vieta

Nurodykite Gauti sesijos informaciją tam, kad gautumėte prieigą prie „Python“ skriptų vietos.

„LibreOffice“ makrokomandų konteineris

Šioje vietoje (konteineryje) esančios makrokomandos buvo nukopijuotos naudojant diegimo programą ir yra prieinamos kiekvienam kompiuterio vartotojui, o bet kuris atvertas dokumentas gali pasiekti makrokomandas konteineryje. Norėdami įrašyti ar taisyti makrokomandas čia, jums reikia administratoriaus teisių.

„LibreOffice“ makrokomandų konteinerio vieta failų sistemoje priklauso nuo operacinės sistemos:

Mano makrokomandos

Šį konteinerį gali pasiekti tik „LibreOffice“ vartotojas. Bet kuris atvertas dokumentas gali pasiekti makrokomandas, laikomas konteineryje. Šioje vietoje esančios makrokomandos laikomos „LibreOffice“ vartotojo profilyje.

Mano makrokomandų konteinerio vieta yra vartotojo erdvėje ir priklauso nuo operacinės sistemos:

Documento makrokomandos

Dokumento makrokomandos yra įdėtos į dokumentą ir yra prieinamos tik tada, kai dokumentas yra atvertas.

Bibliotekos, moduliai ir makrokomandos

Kaip ir „BASIC“ makrokomandas, „Python“ makrokomandas galima tvarkyti bibliotekose, moduliuose ir makrokomandose.

„Python“ bibliotekos kūrimas

Bibliotekos konteinerio medžio aplankai. Norėdami sukurti biblioteką, pridėkite aplanką į tikslinį konteinerį. Bibliotekos pavadinimas yra toks pat, kaip ir aplanko pavadinimas.

Kuriamas „Pythono“ modulis.

Modulis yra bibliotekos arba konteinerio „Python“ failas. Sukurkite modulį, pridėdami failą į konteinerį.

„Python“ makrokomandos

Makrokomanda yra „Python“ objektas modulyje.

Paremkite mus!