Valdymo transliavimas dialogų tvarkyutuvėje

Kalbos juosta „Basic IDE“ dialogo rengyklėje rodo lokalizuotų dialogų įgalinimo ir tvarkymo valdymą.

Pagal nutylėjimą bet kuriame sukurtame dialoge yra tik vienos kalbos eilučių ištekliai. Jums gal norėsis sukurti dialogus, kurie automatiškai rodytų lokalizuotas eilutes pagal vartotojo nustatytą kalbą.

Įgalinti lokalizuojamus dialogus

 1. „Basic“ IDE dialogų rengyklėje naudodamiesi Peržiūra → Priemonių juosta → Kalba atverkite kalbos juostą .

  Jei esamoje bibliotekoje jau yra lokalizuojamas dialogas, kalbos juosta pasirodo automatiškai.

 2. Kalbos arba priemonių juostoje spustelėkite Tvarkyti kalbas piktogramąTvarkyti kalbos piktogramą.

  Išvysite vartotojo sąsajos tvarkymo lango dialogą. Dialogas skirtas esamos bibliotekos kalboms tvarkyti. Esamos bibliotekos vardas rodomas antraštės juostoje.

 3. Dialogo lange spustelėkite „Pridėti“ kalbai pridėti.

  Šiuo žingsniu užtikrinama, kad visuose naujuose dialoguose būtų lokalizuojamų eilučių ištekliai.

 4. Spustelėję pirmą kartą „Pridėti“ išvysite vartotojo sąsajos numatytosios kalbos nustatymo dialogo langą. Paspaudę kitą kartą „Pridėti“, šio dialogo lango pavadinimas pasikeis į „Pridėti vartotojo sąsajos kalbą“.

  Numatytąją kalbą galite pakeisti „Tvarkyti vartotojo sąsajos kalbą“ dialogo lange.

 5. Pasirinkite kalbą.

  Tai prideda eilutės išteklius, kad į dialogo lango savybes būtų įtrauktos visų eilučių versijos. Numatytosios kalbos dialogo eilučių rinkinys nukopijuojamas į naują eilučių rinkinį. Vėliau galite pereiti prie naujos kalbos ir tada išversti eilutes.

 6. Užverkite dialogo langą arba pridėkite papildomų kalbų.

Norėdami dialogo lange taisyti lokalizuojamus valdiklius

Dialogų languose pridėję išteklius lokalizuojamoms eilutėms, esamą kalbą galite pasirinkti iš kalbų juostoje esančio kalbų sąrašo.

 1. Norėdami rodyti numatytąją kalbą, perjunkite esamos kalbos sąrašo langelį.

 2. Į dialogo langą įterpkite bet kurį skaičių valdiklių ir įveskite visas norimas eilutes.

 3. Esamos kalbos sąrašo laukelyje pasirinkite kitą kalbą.

 4. Naudodami valdiklio ypatybių dialogų langus, visas eilutes tvarkykite kita kalba.

 5. Pakartokite visoms pridėtoms kalboms.

Jūsų dialogo lango vartotojas matys „%{PRODUCTNAME}“ versijos vartotojo sąsajos kalbą, jei pateikėte eilučių ta kalba.

Jei nė viena kalba neatitinka vartotojo versijos, vartotojui eilutės bus rodomos numatytąja kalba.

Jei vartotojas turi senesnę „%{PRODUCTNAME}“ versiją, kuri neatpažįsta lokalizuojamų eilutės išteklių „Basic“ dialogams, vartotojas matys eilutes numatytąja kalba.

Paremkite mus!