Atveriamas dialogas naudojant „Basic“

„LibreOffice“ BASIC lange dialogui, kurį sukūrėte, spustelėkite jam priskirto modulio kortelės vardą ir tada išeisite iš dialogų tvarkytuvės. Vardo kortelė yra lango apačioje.

Įveskite šį kodą paprogramei, kurios vardas Dialogas 1 rodymas. Šiame pavyzdyje sukurto dialogo vardas yra „Dialogas 1“:


Sub Dialog1Show
  With GlobalScope.BasicLibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Nenaudodami „Įkelti dialogą“ galite iškvieti šį kodą:


Sub Dialog1Show
  DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")
  oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )
  oDialog1.Execute()
End Sub

Kai vykdote šį kodą, atveriamas „Dialogas 1“. Norint užverti dialogą, reikia spustelėti uždarymo mygtuką (x), esantį pavadinimo juostoje.

Paremkite mus!