Programavimo pavyzdžiai valdymui dialogų tvarkytuvėje

Šie pavyzdžiai skirti naujam dialogui, vadinamam „Dialogas1“. Naudokite dialogų tvarkytuvėje esančią priemonę Priemonės juostoje, sukurkite dialogą ir pridėkite šiuos valdymus: a Tikrinti langelį, vadinamą „Tikrinti langelį1“, a Pažymėti lauką, pavadintą „Žymė1“, a Mygtukas, vadinamą „Komandų mygtukas1“, ir Langelių sąrašas, vadinamą „Langelių sąršas 1“.

Warning Icon

Nuosekliai vartokite didžiąsias ir mažąsias raides, kai prie objekto kintamojo pridedate valdymą.


Globali funkcija dialogams įkelti


Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)
Dim oLib as Object ' com.sun.star.script.XLibraryContainer
Dim oLibDialog as Object
Dim oRuntimeDialog as Object
  If IsMissing(oLibContainer) Then
    oLibContainer = DialogLibraries
  End If
  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)
  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)
  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)
  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)
  LoadDialog() = oRuntimeDialog
End Function

LoadDialog function is stored in Tools.ModuleControls available from Application Macros and Dialogs.

Rodomas dialogas


REM globalus kintamųjų aprašas
Dim oDialog1 AS Object
Sub StartDialog1
  With GlobalScope.BasicLibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Skaitykite arba taisykite valdymo savybes programoje


Sub Sample1
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM dialogo modelis
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  REM rodo „Žymė1“ tekstą
  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")
  MsgBox oLabel1.Text
  REM nustato naują tekstą valdyti „Žymė1“
  oLabel1.Text = "Nauji failai"
  REM rodo modelio savybes, skirtas valdymui „Tikrinti langelį1“
  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1
  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties
  REM nustato naują „Tikrinti langelį1“ būseną valdymo modeliui
  oCheckBox1Model.State = 1
  REM rodo modelio savybes, skirtas „Tikrinti mygtuką1“ valdymui
  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1
  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties
  REM rodo modelio savybes, skirtas „Tikrinti mygtuką 1“ valdymui
  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")
  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties
  REM vykdo dialogą
  oDialog1.Execute()
End Sub

Prideda įėjimą prie „Sąrašo langelio“


Sub AddEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM prideda naują įėjimo tašką prie „Sąrašo langelio“
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  Dim iCount as integer
  iCount = oListbox.ItemCount
  oListbox.additem(„New Item“ & iCount,0)
End Sub

Pašalinti įėjimo tašką iš „Sąrašo langelio““


Sub RemoveEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialogLoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM pašalina pirmąjį įėjimo tašką iš „Sąrašo langelio“
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  oListbox.removeitems(0,1)
End Sub

Paremkite mus!