„Access2Base“

Kas yra „Access2Base“?

„Access2Base“ yra „LibreOffice Basic“ makrokomandų biblioteka, skirta (verslo ar asmeninių) programų kūrėjams ir pažengusiems vartotojams. Tai yra viena iš „„LibreOffice“ makrokomandų ir dialogų“ bibliotekų.

„Microsoft Access“ tiesiogai įtakoja esamų makrokomandų kuriamą funkcionalumą. Makrokomandos iš esmės yra kviečiamos iš „LibreOffice“ Base programos, bet gali būti kviečiamos ir iš any „LibreOffice“ dokumentų („Writer“, „Calc“, ...), kuriuose kreipimasis į duomenų bazėje laikomus duomenis turi prasmę.

„Access2Base“ pateikiama API yra glausta, intuityvi ir lengviau išmokstama palyginus su standartine UNO API (API = Application Programming Interface – programų sąsaja).

Warning Icon

Biblioteka dokumentuota internete http://www.access2base.com.


Esamas makrokomandas sudaro:

 1. paprastos ir išplečiamos API, skirtos formoms, dialogams ir valdymui, manipuliacijos, panašios į „Microsoft Access“ objektų modelį,

 2. API duomenų bazės prieigai naudojant lentelės, užklausos, įrašų rinkinio ir lauko objektus,

 3. veiksmų numeris, sintaksiškai identiškas atitinkamam „Microsoft Access“ makrokomandoms/veiksmams,

 4. the DLookup, DSum, ... duomenų bazės funkcijos,

 5. trumpinių žymėjimo pagalba, pavyzdžiui, Formos!manoForma!manoValdymas

papildomai

 1. nuolatinių klaidų ir išimčių doroklė,

 2. formų, dialogų ir valdymoįvykių programavimo priemonės ir

 3. pagalba ir įterptoms formoms, ir atskiroms („Writer“) formoms.

Palyginkite „Access2Base“ su „Microsoft Access VBA“


  REM Open a form ... 
       OpenForm("myForm") 
  REM Move a form to new left-top coordinates ... 
       Dim ofForm As Object ' In VBA => Dim ofForm As Form 
       Set ofForm = Forms("myForm") 
       ofForm.Move(100, 200) 
  REM Get the value of a control ... 
       Dim ocControl As Object 
       ocControl = ofForm.Controls("myControl") 
       MsgBox ocControl.Value 
  REM Hide a control ... 
       ocControl.Visible = False 
  REM ... or alternatively ... 
       setValue("Forms!myForm!myControl.Visible", False) ' Shortcut notation 
       ' In VBA => Forms!myForm!myControl.Visible = False 
 

Paremkite mus!