លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់ LibreOffice Writer

LibreOffice Writer អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​រចនា​ និង​បង្កើត​ឯកសារ​អត្ថបទ​ដែល​រួម​មាន​ក្រាហ្វិក តារាង ឬ​​គំនូស​តាង ។ បន្ទាប់​មក​អ្នក​អាច​រក្សាទុក​ឯកសារ​នៅ​ក្នុងទ្រង់ទ្រាយ​ផ្សេងៗ រួមមាន​ទ្រង់ទ្រាយ​ឯកសារ​ស្តង់ដារ (ODF) ទ្រង់ទ្រាយMicrosoft Word .doc ឬ HTML ។ ហើយ​អ្នក​អាច​នាំចេញ​ឯកសារ​របស់​អ្នក​យ៉ាង​ស្រួល​ទៅជា (PDF) ។

ការ​សរសេរ

LibreOffice Writer អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​បង្កើត​ឯកសារ​មូលដ្ឋាន​ទាំងអស់​ដូចជា អនុស្សរណៈ ទូរសារ សំបុត្រ ប្រវត្តិរូប និង បញ្ចូល​ឯកសារ​ចូល​គ្នា ព្រម​ទាំង​ឯកសារ​វែង និង ស្មុគស្មាញ ឬ ច្រើន​ផ្នែក ជាមួយ​នឹង​​គន្ថនិទ្ទេស តារាង និង លិបិក្រម​យោង ។

LibreOffice Writer also includes such useful features as a spellchecker, a thesaurus, AutoCorrect, and hyphenation as well as a variety of templates for almost every purpose. You can also create your own templates using the wizards.

ការ​រចនា និង ការ​ធ្វើ​​ឲ្យ​​រចនា​សម្ព័ន្ធ

LibreOffice offers a wide variety of options to design documents. Use the Styles window to create, assign and modify styles for paragraphs, individual characters, frames and pages. In addition, the Navigator helps you to quickly move around inside your documents, lets you look at your document in an outline view, and keeps track of the objects that you have inserted into your document.

អ្នក​ក៏​អាច​បង្កើត លិបិក្រម និង តារាង ជា​ច្រើន​ផង​ដែរ ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ ។ អ្នក​អាច​កំណត់​រចនា​សម្ព័ន្ធ និង រូបរាង​នៃ​លិបិក្រម និង តារាង​ដោយ​យោង​ទៅ​តាម​តម្រូវការដោយ​ផ្ទាល់​​របស់​អ្នក ។ តំណខ្ពស់​ និង កន្លែង​ចំណាំ​បន្ត​ផ្ទាល់ អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​លោត​ដោយ​ផ្ទាល់​ទៅ​វត្ថុ​ដែល​ទាក់​ទង​​ក្នុង​អត្ថបទ ។

ការ​បោះពុម្ព​ផ្សាយ​ផ្ទៃ​តុ​ដោយ LibreOffice Writer

LibreOffice Writer contains numerous desktop publishing and drawing tools to assist you in creating professionally styled documents, such as brochures, newsletters and invitations. You can format your documents with multi-column layouts, frames, graphics, tables, and other objects.

ការ​គណនា

ឯកសារ​អត្ថបទ​ក្នុង LibreOffice មាន អនុគមន៍​គណនា ​ដែល​រួម​បញ្ចូល ដែល​ជួយ​អ្នក​ប្រតិបត្តិ​ការ​គណនា​ស្មុគស្មាញ ឬ តំណ​តក្ក ។ អ្នកអាច​​បង្កើត​តារាង​មួយ​យ៉ាង​ងាយស្រួល ជា​ឯកសារ​អត្ថបទ ក្នុង​លំដាប់​ធ្វើការ​គណនា ៕

ការ​បង្កើត​គំនូរ

ឧបករណ៍​គំនូរ LibreOffice Writer អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​បង្កើត​គំនូរ ក្រាហ្វិក តាង និង គំនូរ​ប្រភេទ​ផ្សេង​ទៀត​ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ ។

ការ​បញ្ចូល​ក្រាហ្វិក

អ្នក​អាច​បញ្ចូល​រូបភាព​ដែល​មាន ទ្រង់ទ្រាយ​ផ្សេងៗ ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ រួម​មាន​ក្រាហ្វិក​ដែលមាន​​ទ្រង់ទ្រាយ JPG ឬ GIF ។ បន្ថែម​លើ​នេះ​ទៀត វិចិត្រ​សាល ផ្ដល់​នូវ​បណ្ដុំ​ក្រហ្វិក​រូបភាព​ ហើយ​និង វិចិត្រ​សាល​ពុម្ពអក្សរ ដែល​បង្កើត​បែបផែន​ពុម្ពអក្សរ​​ផ្សេងៗ ។

ផ្ទៃ​ប្រទាក់​កម្មវិធី​ដែល​អាច​បត់បែន​បាន

The program interface is designed so that you can configure it according to your preferences, including customizing icons and menus. You can position various program windows, such as the Styles window or the Navigator as floating windows anywhere on the screen. You can also dock some windows to the edge of the workspace.

អូស និង ទម្លាក់

លក្ខណៈ​ពិសេស អូស និង ទម្លាក់ អាច​ឲ្យ​អ្នក​ធ្វើការ​យ៉ាង​រហ័ស និង មាន​ប្រសិទ្ធិភាព​ជាមួយ​ឯកសារ​អត្ថបទ​ក្នុង LibreOffice ។ ឧទាហរណ៍ អ្នក​អាច​អូស និង ទម្លាក់​វត្ថុ ដូចជា ក្រាហ្វិក​ពី​វិចិត្រសាល ពី​ទីតាំង​មួយ​ទៅ​មួយ​ក្នុង​ឯកសារ​ដូចគ្នា ឬ រវាង​ឯកសារ LibreOffice ដែល​បាន​បើក ។

មុខងារ ជំនួយ

អ្នក​អាច​ប្រើ ប្រព័ន្ធ​ជំនួយ ជា​សេចក្តីយោង​ពេញលេញ​មួយ សម្រាប់​កម្មវិធី LibreOffice រួមទាំង សេចក្តី​ណែនាំ សម្រាប់​ភារកិច្ច​សាមញ្ញ និង ស្មុគ្រស្មាញ ។

Please support us!