របារ​វត្ថុ​អត្ថបទ

មាន​ពាក្យ​បញ្ជា​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ សម្រាប់​អត្ថបទ​ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​វត្ថុ​គំនូរ​មួយ ។ របារ វត្ថុ​អត្ថបទ លេចឡើង​នៅ​ពេល​អ្នក​ចុច​ទ្វេដង​ក្នុង​វត្ថុ​គំនូរ​មួយ ។

ឈ្មោះ​ពុម្ព​អក្សរ​

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ជ្រើស​ឈ្មោះ​ពុម្ព​អក្សរ​ពី​បញ្ជី​ ឬ​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ពុម្ព​អក្សរ​ដោយ​ផ្ទាល់​ ។​

អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ពុម្ពអក្សរ​ជាច្រើន​ ដែល​បំបែក​ដោយ​សញ្ញា​ចំណុច​ក្បៀស​(;) ។ LibreOffice ប្រើ​ពុម្ពអក្សរ​ដែល​បាន​ដាក់​ឈ្មោះ​នីមួយៗ​ ប្រសិន​បើ​ពុម្ពអក្សរ​មុន​មិនអាច​ប្រើ​បាន​ ។

រូបតំណាង

ឈ្មោះ​ពុម្ព​អក្សរ​

​ទំហំ​ពុម្ព​អក្សរ​​

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ជ្រើស​រវាង​ទំហំ​ពុម្ព​អក្សរ​ផ្សេង​ៗ​ពី​បញ្ជី​ ឬ​ បញ្ចូល​ទំហំ​ដោយ​ដៃ​ ។​

ដិត

ធ្វើ​ឲ្យ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ដិត​ ។ ប្រសិន​បើ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ពាក្យ​មួយ​ ពាក្យ​ទាំង​មូល​​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ដិត​ទាំង​អស់​ ។ ប្រសិន​បើ​ជម្រើស​ ឬ​ពាក្យ​មួយ​​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ដិត​​រួច​ហើយ​​ ការ​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ត្រូវ​បាន​​យក​ចេញ​ ។

Icon Bold

ដិត

ទ្រេត

ធ្វើ​ឲ្យ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស​​ទ្រេត​ ។ ប្រសិន​បើ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ពាក្យ​មួយ​ ពាក្យ​ទាំង​មូល​​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ទ្រេត​​ទាំង​អស់​ ។ ប្រសិន​បើ​ជម្រើស​ ឬ​ពាក្យ​មួយ​​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​​ទ្រេត​​​រួច​ហើយ​​ ការ​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ត្រូវ​បាន​​យក​ចេញ​ ។

Icon Italic

ទ្រេត

គូស​បន្ទាត់​ក្រោម

Underlines or removes underlining from the selected text.

Icon Underline

គូស​បន្ទាត់​ក្រោម

អក្សរ​តូច​លើ​

បន្ថយ​ទំហំ​ពុម្ពអក្សរ​របស់​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស រួច​បង្កើន​អត្ថបទ​នៅ​ខាងលើ​បន្ទាត់​គោល។

Icon Superscript

អក្សរ​តូច​លើ

អក្សរ​តូច​ក្រោម

បន្ថយ​ទំហំ​ពុម្ពអក្សរ​របស់​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស រួច​បន្ទាប​អត្ថបទ​ខាងក្រោម​បន្ទាត់​គោល។

Icon Subscript

អក្សរ​តូច​ក្រោម

ឆ្វេង

Aligns the selected paragraph(s) to the container left margin.

Icon Align Left

តម្រឹម​ឆ្វេង

Centered

Centers the selected paragraph(s) on the surrounding container.

Icon Centered

ស្តាំ

Aligns the selected paragraph(s) to the container right margin.

Icon Align Right

តម្រឹម​ស្តាំ

Justified

Aligns the selected paragraph(s) to the left and the right container margins. If you want, you can also specify the alignment options for the last line of a paragraph by choosing Format - Paragraph - Alignment.

Icon Justified

តម្រឹម​សង​ខាង

ការ​គាំទ្រ​ភាសា​អាស៊ី

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

អត្ថបទ​កំពុង​រត់​ពី​ឆ្វេង​ទៅ​ស្តាំ​

Specifies the horizontal direction of the text.

Icon Text direction from left to right

ទិស​អក្សរ​ពី​ឆ្វេង​ទៅ​ស្តាំ

អត្ថបទ​កំពុង​រង់​ពី​កំពូល​ទៅ​បាត

Specifies the vertical direction of the text.

Icon Text direction from top to bottom

ទិស​អក្សរ​ពី​កំពូល​​ទៅ​​បាត

ជ្រើស​ទាំង​អស់​

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Icon Select All

Select All

តួអក្សរ

ប្តូរ​ពុម្ព​អក្សរ និង ទ្រង់​ទ្រាយ​ពុម្ព​អក្សរ​សម្រាប់​តួ​អក្សរ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

Icon Character

តួ​អក្សរ

កថាខណ្ឌ

​ទីនេះ​អ្នក​អាច​កំណត់ ចូល​បន្ទាត់ គម្លាត តម្រឹម និង គម្លាត​បន្ទាត់ សម្រាប់​កថាខណ្ឌ​​ដែល​​ត្រូវ​បាន​ជ្រើសបច្ចុប្បន្ន​ ។

Icon Paragraph

កថាខណ្ឌ

Please support us!