របារ​ស៊ុម

នៅ​ពេល​ស៊ុម​មួយ​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស របារ ស៊ុម ផ្តល់​ឲ្យ​អ្នក​នូវ​អនុគមន៍​សំខាន់​ៗ​ភាគ​ច្រើន សម្រាប់​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ និង កំណត់​ទីតាំង​ស៊ុម ។

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Set Paragraph Style

Set Paragraph Style

​បិទ រុំ

Places the object on a separate line in the document. The Text in the document appears above and below the object, but not on the sides of the object.

You can also choose this setting on the Wrap tab page.

Wrap Off Icon

បិទ ការ​រុំ

បើក រុំ

Wraps text on all four sides of the border frame of the object.

This icon represents the Page Wrap option on the Wrap tab page.

Wrap On Icon

បើក ​ការ​​រុំ

រុំ​កាត់

Places the object in front of the text.

You can also define this setting on the Wrap tab page.

Wrap Through Icon

រុំ​កាត់

តម្រឹម​ឆ្វេង

Aligns the left edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the left edge of the object is aligned to the left page margin.

Icon Left

ឆ្វេង

កណ្ដាល​​ផ្ដេក

Horizontally centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the horizontal center of the page.

Icon Centered

កណ្តាល

តម្រឹម​ស្តាំ

Aligns the right edges of the selected objects. If only one object is selected in Impress or Draw, the right edge of the object is aligned to the right page margin.

Icon Right

​ស្តាំ

តម្រឹម​កំពូល

Vertically aligns the top edges of the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the top edge of the object is aligned to the upper page margin.

Icon Top

កំពូល

តម្រឹម​កណ្តាល​បញ្ឈរ

Vertically centers the selected objects. If only one object is selected in Draw or Impress, the center of the object is aligned to the vertical center of the page.

Icon Centered

កណ្តាល

តម្រឹម​បាត

តម្រឹមគែមបាត​បញ្ឈរ​របស់​វត្ថុ​ដែលបានជ្រើស ។ ប្រសិនបើ​វត្ថុ​មួយ​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​នៅ​ក្នុង Draw ឬ Impress គែម​បាត​របស់​វត្ថុ​ត្រូវ​បាន​តម្រឹម​ទៅ​រឹម​ទំព័រ​ខាង​ក្រោម ។

Icon Bottom

បាត

ស៊ុម

ចុច​រូបតំណាង​ ស៊ុម ដើម្បី​បើក​របារ​ឧបករណ៍ ស៊ុម ដែល​អ្នក​អាច​កែប្រែ​ស៊ុម​របស់​ផ្ទៃ​សន្លឹក​ ឬ​វត្ថុ​មួយ​ ។

Icon Borders

ស៊ុម

រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់​

ចុច​រូបតំណាង​នេះ​ដើម្បី​បើក​របារឧបករណ៍​ រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់ ដែល​អ្នក​អាច​កែប្រែ​រចនាប័ទ្ម​​បន្ទាត់​ស៊ុម ។

Icon Line style

រចនាប័ទ្ម​​បន្ទាត់

ពណ៌​ស៊ុម​

ចុច​​រូបតំណាង ពណ៌​បន្ទាត់​ (នៃ​ស៊ុម) ដើម្បីបើក​របារ​ឧបករណ៍ ពណ៌​ស៊ុម ដែល​អាច​​ឲ្យ​អ្នក​​ផ្លាស់​ប្តូរ​ពណ៌​ស៊ុម​​នៃ​វត្ថុ​មួយ ។

រូបតំណាង

ពណ៌​​បន្ទាត់ (នៃ​​ស៊ុម)

ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ

ចុច​បើក​របារ​ឧបករណ៍​ដែល​អ្នក​អាច​ចុច​​ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ​សម្រាប់​កថាខណ្ឌ ។ ពណ៌​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​​នៅ​ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ​របស់​កថាខណ្ឌ​បច្ចុប្បន្ន ឬ​កថាខណ្ឌ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

Icon Background color

ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​

លក្ខណសម្បត្តិ ស៊ុម

បញ្ចូល​ស៊ុម​មួយ​ដែល​អ្នក​អាច​ប្រើ​ដើម្បី​បង្កើត​ប្លង់​ជួរ​ឈរ​មួយ ​ច្រើន​នៃ​អត្ថបទ និង វត្ថុ ។

Icon Frame Properties

លក្ខណសម្បត្តិ​ស៊ុម

នាំ​មក​មុខ

ផ្លាស់​ទី​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​កំពូល​នៃ​លំដាប់​ជង់​ ដូច្នេះ​វា​នៅ​ពី​មុខ​វត្ថុ​ផ្សេង​ទៀត​ ។

Icon Bring to Front

នាំ​មក​មុខ

បញ្ជូនទៅ​ក្រោយគេ

ផ្លាស់​ទី​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​បាត​នៃ​លំដាប់​ជង់​ ដូច្នេះ​​វា​នៅ​ពី​ក្រោយ​វត្ថុ​ផ្សេង​ទៀត ។

Icon Send to Back

បញ្ជូន​ទៅ​ក្រោយ

Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

Icon Anchor

Anchor

Link Frames

តភ្ជាប់​ស៊ុម​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​ស៊ុម​បន្ទាប់ ។ អត្ថបទ​ហូរ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ពី​ស៊ុម​មួយ​ទៅ​មួយ​ទៀត ។

Icon Link Frames

តភ្ជាប់​ស៊ុម

មិន​តភ្ជាប់​ស៊ុម

បំបែក​តំណ​រវាង​ស៊ុម​ពីរ ។ អ្នក​អាច​បំបែក​តែ​តំណ ដែល​លាត​សន្ធឹង​ពី​ស៊ុម​ដែល​បាន​ជ្រើស ទៅ​ស៊ុម​គោលដៅ ។

រូប​តំណាង

មិន​តភ្ជាប់​ស៊ុម

Please support us!