របារ លក្ខណសម្បត្តិ​វត្ថុ​គំនូរ

អ្នក​អាច​មើល​របារ លក្ខណសម្បត្តិ​វត្ថុ​គំនូរ នៅ​ក្នុង​ Writer និង Calc ។ ជ្រើស​ម៉ឺនុយ​ មើល - របារ​ឧបករណ៍ - លក្ខណសម្បត្តិ​វត្ថុ​គំនូរ ។ វត្ថុ​បញ្ជា​ត្រូ​វបានបើក នៅពេល​វត្ថុ​គំនូរ​ត្រូវបាន​ជ្រើស ។ អ្នក​ឃើញ​រូបតំណាង​ខុសគ្នា​មួយ​ចំនួន​តាម​លំនាំដើម ថាតើ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​គឺ​ជា​ឯកសារ​អត្ថបទ ឬ​សៀវភៅ​បញ្ជី ។

បន្ទាត់

កំណត់​ជម្រើស​​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​សម្រាប់​បន្ទាត់​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។

Icon Line

បន្ទាត់

រចនាប័ទ្ម​ព្រួញ

បើក​របារឧបករណ៍ ក្បាលព្រួញ ។ ប្រើ​និមិត្តសញ្ញា​ដែល​បាន​បង្ហាញ​ដើម្បី​កំណត់​រចនាប័ទ្ម​​សម្រាប់​ចុង​បញ្ចប់​របស់​បន្ទាត់​ដែល​បានជ្រើស ។

Icon Line Ends

រចនាប័ទ្ម​ព្រួញ

​រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់

Select the line style that you want to use.

Icon Line Style

រចនាប័ទ្ម​​បន្ទាត់

Line Thickness

Select the thickness for the line. You can append a measurement unit. A zero line thickness results in a hairline with a thickness of one pixel of the output medium.

Icon Line Thickness

Line Thickness

ពណ៌​បន្ទាត់

Select a color for the line.

Icon Line Color

ពណ៌​​បន្ទាត់

ផ្ទៃ

កំណត់​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​បំពេញ​នៃ​វត្ថុ​គំនូរ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។​

Icon Area

ផ្ទៃ

រចនាប័ទ្ម​/​ការ​បំពេញ ផ្ទៃ

ជ្រើស​ប្រភេទ​នៃ​ការ​បំពេញ​ ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត​ទៅ​វត្ថុ​គំនូរ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។​

Icon Area Style / Filling

​រចនាប័ទ្ម​ផ្ទៃ / ការ​បំពេញ

បង្វិល​

ត្រឡប់​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

Icon Rotate

បង្វិល

Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

Icon Anchor

Anchor

ទៅ​ផ្ទៃ​ខាង​មុខ

ផ្លាស់​ទី​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​​ឲ្យ​មក​មុខ​អត្ថបទ​ ។

Icon To Foreground

ទៅ​ផ្ទៃ​ខាង​មុខ

ទៅ​​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ

ផ្លាស់​ទី​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​​ទៅ​ក្រោយ​អត្ថបទ ។

Icon To Background

ទៅ​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ

នាំ​មក​មុខ

ផ្លាស់​ទី​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​កំពូល​នៃ​លំដាប់​ជង់​ ដូច្នេះ​វា​នៅ​ពី​មុខ​វត្ថុ​ផ្សេង​ទៀត​ ។

Icon Bring to Front

នាំ​មក​មុខ

បញ្ជូនទៅ​ក្រោយគេ

ផ្លាស់​ទី​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​បាត​នៃ​លំដាប់​ជង់​ ដូច្នេះ​​វា​នៅ​ពី​ក្រោយ​វត្ថុ​ផ្សេង​ទៀត ។

Icon Send to Back

បញ្ជូន​ទៅ​ក្រោយ

​តម្រឹម

កែប្រែ​ការ​កម្រឹម​របស់​វត្ថុ​​ដែល​បានជ្រើស ។

រូបតំណាង

​តម្រឹម

Please support us!