របារ​តារាង

របារ តារាង មាន​អនុគមន៍​ដែល​អ្នក​ត្រូវការ នៅ​ពេល​ធ្វើការ​ជាមួយ​តារាង ។ វា​លេចឡើង​នៅ​ពេល​អ្នក​ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ទៅ​ក្នុង​តារាង​មួយ ។

បញ្ចូល​ជួរ​ដេក

បញ្ចូល​ជួរ​ដេក​មួយ​ឬ​ច្រើន​ទៅ​ក្នុង​តារាង​នៅ​ពី​ក្រោម​ការ​ជ្រើស ។ អ្នក​អាច​ជ្រើស​បញ្ចូល​ជួរ​ដេក​ច្រើន​ជាង​មួយ​ដោយ​បើក​ប្រអប់ (ជ្រើសតារាង - បញ្ចូល - ជួរ​ដេក) ឬ​ដោយ​ជ្រើស​ជួរ​ដេក​ច្រើន​ជាង​មួយ​មុន​ពេល​ចុច​រូប​តំណាង ។ វិធីសាស្ត្រ​ទី​ពីរ​បញ្ចូល​ជួរ​ដេក​ដែល​មាន​កំពស់​ដូច​គ្នា​ទៅ​និង​ជួរ​ដេក​ដើម​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

រូប​តំណាង

បញ្ចូល​ជួរ​ដេក

បញ្ចូល​ជួរ​ដេក

បញ្ចូល​ជួរ​ឈរ​មួយ​ឬ​ច្រើន​ទៅ​ក្នុង​តារាង បន្ទាប់​ពី​ការ​ជ្រើស ។ អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ជួរ​ឈ​ច្រើន​ក្នុង​ពេល​តែ​មួយ​ដោយ​បើក​ប្រអប់ (ជ្រើស តារាង - បញ្ចូល - ជួរ​ឈរ) ឬ​ដោយ​ជ្រើស​ជួរ​ឈរ​ច្រើន​មុន​ពេល​ចុច​រូប​តំណាង ។ ប្រសិន​បើរ​ប្រើ​វិធីសាស្ត្រ​បន្ទាប់ ជួរ​ឈរ​ដែល​បាន​បញ្ចូល​នឹង​មាន​ទទឹង​ដូច​និង​ជួរ​ឈរ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

រូប​តំណាង

បញ្ចូល​ជួរ​ឈរ

​លុប​ជួរ​ដេក

លុប​ជួរដេក​ដែល​បានជ្រើស​ពី​តារាង ។

Icon Delete Row

លុបជួរដេក

លុប​ជួរ​ឈរ

លុប​ជួរឈរ​ដែល​បានជ្រើស​ពី​តារាង ។

Icon Delete Column

លុប​ជួរ​ឈរ

បញ្ចូល​ក្រឡា​ចូល​គ្នា

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Icon Merge Cells

បញ្ចូល​ក្រឡា​ចូល​គ្នា

Icon Unmerge Cells

Optimize Size

បើក​របារ​ឧបករណ៍​ដែល​មាន​អនុគមន៍​សម្រាប់​ធ្វើ​ឲ្យ​ជួរដេក និង​ជួរ​ឈរ​​ប្រសើរ​បំផុត ​នៅ​ក្នុង​តារាង ។

Icon Optimize Size

Optimize Size

កំពូល

តម្រឹម​មាតិកា​របស់ក្រឡា​ទៅ​គែម​កំពូល​របស់​ក្រឡា ។

កណ្ដាល (បញ្ឈរ)

កណ្ដាល​មាតិកា​ក្រឡា​ចន្លោះ​បាត និង​កំពូល​របស់​ក្រឡា ។

បាត

តម្រឹម​មាតិកា​របស់ក្រឡា​ទៅគែមបាត​របស់ក្រឡា ។

ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ

ចុច​បើក​របារ​ឧបករណ៍​ដែល​អ្នក​អាច​ចុច​​ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ​សម្រាប់​កថាខណ្ឌ ។ ពណ៌​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​​នៅ​ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ​របស់​កថាខណ្ឌ​បច្ចុប្បន្ន ឬ​កថាខណ្ឌ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

Icon Background color

ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​

ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ស្វ័យប្រវត្តិ

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

ស៊ុម

ចុច​រូបតំណាង​ ស៊ុម ដើម្បី​បើក​របារ​ឧបករណ៍ ស៊ុម ដែល​អ្នក​អាច​កែប្រែ​ស៊ុម​របស់​ផ្ទៃ​សន្លឹក​ ឬ​វត្ថុ​មួយ​ ។

Icon Borders

ស៊ុម

រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់​

ចុច​រូបតំណាង​នេះ​ដើម្បី​បើក​របារឧបករណ៍​ រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់ ដែល​អ្នក​អាច​កែប្រែ​រចនាប័ទ្ម​​បន្ទាត់​ស៊ុម ។

Icon Line style

រចនាប័ទ្ម​​បន្ទាត់

ពណ៌​ស៊ុម​

ចុច​​រូបតំណាង ពណ៌​បន្ទាត់​ (នៃ​ស៊ុម) ដើម្បីបើក​របារ​ឧបករណ៍ ពណ៌​ស៊ុម ដែល​អាច​​ឲ្យ​អ្នក​​ផ្លាស់​ប្តូរ​ពណ៌​ស៊ុម​​នៃ​វត្ថុ​មួយ ។

រូបតំណាង

ពណ៌​​បន្ទាត់ (នៃ​​ស៊ុម)

តម្រៀប

តម្រៀប​កថាខណ្ឌ ឬ​ជួរដេក​តារាង​ដែល​បាន​ជ្រើស តាម​លំដាប់​អក្សរក្រម ឬ​តាម​លំដាប់​លេខ ។ អ្នក​អាច​កំណត់​រហូតដល់​ពាក្យគន្លឹះ​តម្រៀប​បី ព្រមទាំង​ផ្សំ​ពាក្យគន្លឹះ​តម្រៀប​អក្សរក្រម​លេខ ជាមួយ​នឹង​លេខ​បាន​ផង​ដែរ ។

ផលបូក

ធ្វើ​ឲ្យ​អនុគមន៍​ផល​បូក​សកម្ម ។ ចំណាំ​ថា ទស្សន៍​ទ្រនិច​ត្រូវ​តែ​ស្ថិត​ក្នុង​ក្រឡា ដែល​អ្នក​ចង់​បង្ហាញ​ផលបូក ។

Icon

បូក

Table Properties

Specifies the properties of the selected table, for example, name, alignment, spacing, column width, borders, and background.

Please support us!