របារ​តារាង

របារ តារាង មាន​អនុគមន៍​ដែល​អ្នក​ត្រូវការ នៅ​ពេល​ធ្វើការ​ជាមួយ​តារាង ។ វា​លេចឡើង​នៅ​ពេល​អ្នក​ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ទៅ​ក្នុង​តារាង​មួយ ។

Insert Table

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

រូបតំណាង

តារាង

រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់​

ចុច​រូបតំណាង​នេះ​ដើម្បី​បើក​របារឧបករណ៍​ រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់ ដែល​អ្នក​អាច​កែប្រែ​រចនាប័ទ្ម​​បន្ទាត់​ស៊ុម ។

រូបតំណាង

រចនាប័ទ្ម​​បន្ទាត់

ពណ៌​ស៊ុម​

ចុច​​រូបតំណាង ពណ៌​បន្ទាត់​ (នៃ​ស៊ុម) ដើម្បីបើក​របារ​ឧបករណ៍ ពណ៌​ស៊ុម ដែល​អាច​​ឲ្យ​អ្នក​​ផ្លាស់​ប្តូរ​ពណ៌​ស៊ុម​​នៃ​វត្ថុ​មួយ ។

រូបតំណាង

ពណ៌​​បន្ទាត់ (នៃ​​ស៊ុម)

ស៊ុម

ចុច​រូបតំណាង​ ស៊ុម ដើម្បី​បើក​របារ​ឧបករណ៍ ស៊ុម ដែល​អ្នក​អាច​កែប្រែ​ស៊ុម​របស់​ផ្ទៃ​សន្លឹក​ ឬ​វត្ថុ​មួយ​ ។

រូបតំណាង

ស៊ុម

ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ

ចុច​បើក​របារ​ឧបករណ៍​ដែល​អ្នក​អាច​ចុច​​ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ​សម្រាប់​កថាខណ្ឌ ។ ពណ៌​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​​នៅ​ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ​របស់​កថាខណ្ឌ​បច្ចុប្បន្ន ឬ​កថាខណ្ឌ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

Icon Background color

ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​

បញ្ចូល​ក្រឡា​ចូល​គ្នា

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Icon Merge Cells

បញ្ចូល​ក្រឡា​ចូល​គ្នា

Icon Unmerge Cells

Optimize

បើក​របារ​ឧបករណ៍​ដែល​មាន​អនុគមន៍​សម្រាប់​ធ្វើ​ឲ្យ​ជួរដេក និង​ជួរ​ឈរ​​ប្រសើរ​បំផុត ​នៅ​ក្នុង​តារាង ។

រូបតំណាង

Optimize Size

កំពូល

តម្រឹម​មាតិកា​របស់ក្រឡា​ទៅ​គែម​កំពូល​របស់​ក្រឡា ។

កណ្ដាល (បញ្ឈរ)

កណ្ដាល​មាតិកា​ក្រឡា​ចន្លោះ​បាត និង​កំពូល​របស់​ក្រឡា ។

បាត

តម្រឹម​មាតិកា​របស់ក្រឡា​ទៅគែមបាត​របស់ក្រឡា ។

បញ្ចូល​ជួរ​ដេក

បញ្ចូល​ជួរ​ដេក​មួយ​ឬ​ច្រើន​ទៅ​ក្នុង​តារាង​នៅ​ពី​ក្រោម​ការ​ជ្រើស ។ អ្នក​អាច​ជ្រើស​បញ្ចូល​ជួរ​ដេក​ច្រើន​ជាង​មួយ​ដោយ​បើក​ប្រអប់ (ជ្រើសតារាង - បញ្ចូល - ជួរ​ដេក) ឬ​ដោយ​ជ្រើស​ជួរ​ដេក​ច្រើន​ជាង​មួយ​មុន​ពេល​ចុច​រូប​តំណាង ។ វិធីសាស្ត្រ​ទី​ពីរ​បញ្ចូល​ជួរ​ដេក​ដែល​មាន​កំពស់​ដូច​គ្នា​ទៅ​និង​ជួរ​ដេក​ដើម​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

រូប​តំណាង

បញ្ចូល​ជួរ​ដេក

បញ្ចូល​ជួរ​ដេក

បញ្ចូល​ជួរ​ឈរ​មួយ​ឬ​ច្រើន​ទៅ​ក្នុង​តារាង បន្ទាប់​ពី​ការ​ជ្រើស ។ អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ជួរ​ឈ​ច្រើន​ក្នុង​ពេល​តែ​មួយ​ដោយ​បើក​ប្រអប់ (ជ្រើស តារាង - បញ្ចូល - ជួរ​ឈរ) ឬ​ដោយ​ជ្រើស​ជួរ​ឈរ​ច្រើន​មុន​ពេល​ចុច​រូប​តំណាង ។ ប្រសិន​បើរ​ប្រើ​វិធីសាស្ត្រ​បន្ទាប់ ជួរ​ឈរ​ដែល​បាន​បញ្ចូល​នឹង​មាន​ទទឹង​ដូច​និង​ជួរ​ឈរ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

រូប​តំណាង

បញ្ចូល​ជួរ​ឈរ

​លុប​ជួរ​ដេក

លុប​ជួរដេក​ដែល​បានជ្រើស​ពី​តារាង ។

Icon Delete Row

លុបជួរដេក

លុប​ជួរ​ឈរ

លុប​ជួរឈរ​ដែល​បានជ្រើស​ពី​តារាង ។

Icon Delete Column

លុប​ជួរ​ឈរ

ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ស្វ័យប្រវត្តិ

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

លក្ខណសម្បត្តិ​តារាង

បញ្ជាក់​​លក្ខណសម្បត្តិ​នៃ​តារាង​ដែល​បាន​ជ្រើស ឧទាហរណ៍ ឈ្មោះ តម្រឹម គម្លាត ទទឹង​ជួរ​ឈរ ស៊ុម និង ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ ។

តម្រៀប

តម្រៀប​កថាខណ្ឌ ឬ​ជួរដេក​តារាង​ដែល​បាន​ជ្រើស តាម​លំដាប់​អក្សរក្រម ឬ​តាម​លំដាប់​លេខ ។ អ្នក​អាច​កំណត់​រហូតដល់​ពាក្យគន្លឹះ​តម្រៀប​បី ព្រមទាំង​ផ្សំ​ពាក្យគន្លឹះ​តម្រៀប​អក្សរក្រម​លេខ ជាមួយ​នឹង​លេខ​បាន​ផង​ដែរ ។

ផលបូក

ធ្វើ​ឲ្យ​អនុគមន៍​ផល​បូក​សកម្ម ។ ចំណាំ​ថា ទស្សន៍​ទ្រនិច​ត្រូវ​តែ​ស្ថិត​ក្នុង​ក្រឡា ដែល​អ្នក​ចង់​បង្ហាញ​ផលបូក ។

Icon

បូក

Please support us!