របារ​ទ្រង់ទ្រាយ

The Formatting bar contains several text formatting functions.

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize styles.

រូបតំណាង

Styles

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Set Paragraph Style

Set Paragraph Style

ឈ្មោះ​ពុម្ព​អក្សរ​

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ជ្រើស​ឈ្មោះ​ពុម្ព​អក្សរ​ពី​បញ្ជី​ ឬ​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ពុម្ព​អក្សរ​ដោយ​ផ្ទាល់​ ។​

អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ពុម្ពអក្សរ​ជាច្រើន​ ដែល​បំបែក​ដោយ​សញ្ញា​ចំណុច​ក្បៀស​(;) ។ LibreOffice ប្រើ​ពុម្ពអក្សរ​ដែល​បាន​ដាក់​ឈ្មោះ​នីមួយៗ​ ប្រសិន​បើ​ពុម្ពអក្សរ​មុន​មិនអាច​ប្រើ​បាន​ ។

រូបតំណាង

ឈ្មោះ​ពុម្ព​អក្សរ​

​ទំហំ​ពុម្ព​អក្សរ​​

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ជ្រើស​រវាង​ទំហំ​ពុម្ព​អក្សរ​ផ្សេង​ៗ​ពី​បញ្ជី​ ឬ​ បញ្ចូល​ទំហំ​ដោយ​ដៃ​ ។​

ដិត

ធ្វើ​ឲ្យ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ដិត​ ។ ប្រសិន​បើ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ពាក្យ​មួយ​ ពាក្យ​ទាំង​មូល​​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ដិត​ទាំង​អស់​ ។ ប្រសិន​បើ​ជម្រើស​ ឬ​ពាក្យ​មួយ​​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ដិត​​រួច​ហើយ​​ ការ​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ត្រូវ​បាន​​យក​ចេញ​ ។

រូបតំណាង

ដិត

ទ្រេត

ធ្វើ​ឲ្យ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស​​ទ្រេត​ ។ ប្រសិន​បើ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ពាក្យ​មួយ​ ពាក្យ​ទាំង​មូល​​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ទ្រេត​​ទាំង​អស់​ ។ ប្រសិន​បើ​ជម្រើស​ ឬ​ពាក្យ​មួយ​​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​​ទ្រេត​​​រួច​ហើយ​​ ការ​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ត្រូវ​បាន​​យក​ចេញ​ ។

រូបតំណាង

ទ្រេត

គូស​បន្ទាត់​ក្រោម

Underlines or removes underlining from the selected text.

រូបតំណាង

គូស​បន្ទាត់​ក្រោម

ឆ្វេង

តម្រឹម​កថាខណ្ឌ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​រឹម​ទំព័រ​ឆ្វេង​ ។

រូបតំណាង

តម្រឹម​ឆ្វេង

កណ្តាល​

តម្រឹម​កថាខណ្ឌ​ដែល​បាន​ជ្រើស​នៅ​កណ្តាល​នៅ​លើ​ទំព័រ ។

រូបតំណាង

ស្តាំ

តម្រឹម​កថាខណ្ឌ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​រឹម​ទំព័រ​ស្តាំ ។

រូបតំណាង

តម្រឹម​ស្តាំ

តម្រឹម​សង​ខាង

តម្រឹម​កថាខណ្ឌ​ដែលបាន​ជ្រើសទៅ​រឹម​ខាងឆ្វេង និង​ខាងស្ដាំ​ទំព័រ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់បាន អ្នក​អាច​បញ្ជាក់​ជម្រើស​ការ​តម្រឹម​សម្រាប់​បន្ទាត់​ចុងក្រោយរបស់​កថាខណ្ឌ ដោយ​ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - កថាខណ្ឌ - ការ​តម្រឹម ។

រូបតំណាង

តម្រឹម​សង​ខាង

បិទ​/​បើក លេខរៀង

បន្ថែម ឬ​យក​លេខរៀង​ចេញពី​កថាខណ្ឌ​ដែលបានជ្រើស ។ ដើម្បី​កំណត់​ទ្រង់ទ្រាយ​លេខរៀង សូមជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ចំណុច និង លេខរៀង ។ ដើម្បី​បង្ហាញ​របារ ចំណុច និង លេខរៀង សូមជ្រើស មើល - របារ​ឧបករណ៍ - ចំណុច និង លេខរៀង ។

រូបតំណាង

បិទ​/​បើក លេខរៀង

បិទ​​/​បើក​ចំណុច​​

ផ្តល់​ចំណុច​​ទៅ​កថាខណ្ឌ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ឬ​យក​ពួក​វា​ចេញ​ពី​កថាខណ្ឌ​ដែល​មាន​ចំណុច ។

រូបតំណាង

បិទ​/​បើក ចំណុច

បន្ថយ​ការ​ចូល​បន្ទាត់​

ចុច​រូបតំណាង បន្ថយ​ការ​ចូលបន្ទាត់ ដើម្បីកាត់បន្ថយ​ការ​ចូលបន្ទាត់​ឆ្វេង​នៃ​កថាខណ្ឌ​បច្ចុប្បន្ន ឬ​មាតិកា​ក្រឡា ហើយ​កំណត់​វា​ទៅ​ទីតាំង​ថេប​លំនាំដើម​ពី​មុន ។

រូបតំណាង

បន្ថយ​ការ​ចូល​​​បន្ទាត់

បង្កើន​ការ​ចូល​បន្ទាត់​

Click the Increase Indent icon to increase the left indent of the current paragraph or cell content and set it to the next default tab position.

រូបតំណាង

បង្កើន​ការ​​ចូល​​បន្ទាត់

ពណ៌​ពុម្ពអក្សរ

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

រូបតំណាង

ពណ៌​ពុម្ព​អក្សរ

ការ​បន្លិច​​

កំណត់​ពណ៌​បន្លិច​បច្ចុប្បន្ន​ទៅ​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​នៃ​ជម្រើស​អត្ថបទ​មួយ​ ។ ប្រសិន​បើ​គ្មាន​អត្ថបទ​ដែល​បានជ្រើស​ ចុច​រូបតំណាង បន្លិច ជ្រើស​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​ចង់​បន្លិច​ និង​បន្ទាប់​មក​ចុច​រូបតំណាង បន្លិច​ ម្តង​ទៀត ។ ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្តូរ​ពណ៌​បន្លិច​ ចុច​ព្រួញ​នៅ​ជាប់នឹង​រូបតំណាង​ បន្លិច​ និង​បន្ទាប់​មក​ចុច​ពណ៌​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន ។

រូបតំណាង

Highlight Color

ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ

ចុច​បើក​របារ​ឧបករណ៍​ដែល​អ្នក​អាច​ចុច​​ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ​សម្រាប់​កថាខណ្ឌ ។ ពណ៌​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​​នៅ​ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ​របស់​កថាខណ្ឌ​បច្ចុប្បន្ន ឬ​កថាខណ្ឌ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

Icon Background color

ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​

រូបតំណាង​បន្ថែម​ទៀត

បង្កើន​ពុម្ពអក្សរ

បង្កើន​ទំហំ​ពុម្ពអក្សរ​របស់​អត្ថបទ​ដែលបានជ្រើស ។

បន្ថយ​ពុម្ពអក្សរ

បន្ថយ​ទំហំ​ពុម្ពអក្សរ​របស់​អត្ថបទ​ដែល​បានជ្រើស ។

បើ​ការ​គាំទ្រ ភាសាខ្មែរ និង ភាសា CTL ផ្សេង​ទៀត ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រើ​បាន នោះ​នឹង​មាន​រូបតំណាង​ពីរ​បន្ថែម​ទៀត ។

ឆ្វេង​ទៅ​ស្តាំ

​រូបតំណាង​ឆ្វេង​ទៅ​ស្ដាំ

​អត្ថបទ​ត្រូវ​បាន​​បញ្ចូល​ពី​ឆ្វេង​ទៅ​ស្តាំ ។

​ស្តាំ​ទៅ​ឆ្វេង

រូបតំណាង ស្តាំ​ទៅ​ឆ្វេង

អត្ថបទ​ដែល​បាន​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ជា ភាសា​ខ្មែរ និង​ភាសា CTL ផ្សេង​ទៀត ត្រូវ​បាន​​​បញ្ចូល​ពី​ស្តាំ​ទៅ​ឆ្វេង ។

Please support us!