របារ​ឧបករណ៍

ផ្នែកនេះ​ផ្ដល់​នូវ​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​របស់​របារ​ឧបករណ៍​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន​នៅ​ក្នុង LibreOffice Writer. ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នេះ​ពិពណ៌នា​អំពី​ការ​កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ​របារ​ឧបករណ៍​លំនាំដើម សម្រាប់ LibreOffice ។

របារ​ចំណុច និង លេខរៀង

The Bullets and Numbering bar contains functions to modify the structure of list paragraphs, including changing their order and list level.

របារ​គូរ

របារគំនូរ មាន​ឧបករណ៍​កែសម្រួល​ដែលបាន​ប្រើ​ថ្មី ។ ចុច​ព្រួញ​នៅ​ជាប់​នឹង​រូបតំណាង ដើម្បី​បើក​របារ​ឧបករណ៍ ដែល​មាន​ពាក្យ​បញ្ជា​បន្ថែម ។

របារ លក្ខណសម្បត្តិ​វត្ថុ​គំនូរ

អ្នក​អាច​មើល​របារ លក្ខណសម្បត្តិ​វត្ថុ​គំនូរ នៅ​ក្នុង​ Writer និង Calc ។ ជ្រើស​ម៉ឺនុយ​ មើល - របារ​ឧបករណ៍ - លក្ខណសម្បត្តិ​វត្ថុ​គំនូរ ។ វត្ថុ​បញ្ជា​ត្រូ​វបានបើក នៅពេល​វត្ថុ​គំនូរ​ត្រូវបាន​ជ្រើស ។ អ្នក​ឃើញ​រូបតំណាង​ខុសគ្នា​មួយ​ចំនួន​តាម​លំនាំដើម ថាតើ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​គឺ​ជា​ឯកសារ​អត្ថបទ ឬ​សៀវភៅ​បញ្ជី ។

Find Bar

The Find toolbar can be used to quickly search the contents of LibreOffice documents.

សិល្បៈ​អក្សរ

របារ​ឧបករណ៍​សិល្បៈអក្សរ​​នឹង​បើក​ ពេល​ដែល​អ្នក​ជ្រើស​វត្ថុ​សិល្បៈអក្សរ​​មួយ ។

របារ​ទ្រង់ទ្រាយ

The Formatting bar contains several text formatting functions.

វត្ថុ​បញ្ជា​របស់​សំណុំ​បែ​បបទ

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form. You can use the toolbar or sub-menu to add controls to a form in a text, drawing, spreadsheet, presentation, or HTML document, for example a button that runs a macro.

របារ​រុករក​សំណុំ​បែបបទ

របារ​ រុករក​សំណុំ​បែបបទ មាន​រូបតំណាង​ដើម្បី​កែសម្រួល​តារាង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ ឬ​ដើម្បី​ត្រួតត្រា​ទិដ្ឋភាព​តារាង ។ របារ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​នៅ​ផ្នែក​ខាង​ក្រោម​នៃ​ឯកសារដែល​មាន​វាល​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។

របារ​ស៊ុម

នៅ​ពេល​ស៊ុម​មួយ​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស របារ ស៊ុម ផ្តល់​ឲ្យ​អ្នក​នូវ​អនុគមន៍​សំខាន់​ៗ​ភាគ​ច្រើន សម្រាប់​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ និង កំណត់​ទីតាំង​ស៊ុម ។

របារ​ស៊ុម

របារ រូបភាព មាន​អនុគមន៍​សម្រាប់​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ និង កំណត់​ទីតាំង​ក្រាហ្វិក​រូបភាព​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

បញ្ចូល

របារ​ឧបករណ៍​មាន​មុខងារ​ខុសៗគ្នា សម្រាប់​ការ​បញ្ចូល​ស៊ុម ក្រាហ្វិក តារាង និង​វត្ថុ​ផ្សេង​ទៀត ។

LibreLogo

LibreLogo គឺជា​បរិស្ថាន​កម្មវិធី​ដែល​បាន​បកប្រែ ងាយស្រួល Logo-like ជាមួយ​ក្រាហ្វិក​វ៉ិចទ័រ​អណ្ដើក​សម្រាប់​បង្រៀន​គណនា (កម្មវិធី និង​ការ​វាយ​អត្ថបទ), DTP និង​ការ​រចនា​ក្រាហ្វិក។ សូម​មើល http://www.numbertext.org/logo/librelogo.pdf ។

Mail Merge Toolbar

The Mail Merge Toolbar contains commands for the final steps of the mail merge process.

Media Playback Toolbar

Open the Media Playback toolbar

របារ​ឧបករណ៍

Shows or hides the Tools bar.

Navigate Toolbar

Open Navigate toolbar.

OLE Object Bar

The OLE Object bar appears when objects are selected, and contains the most important functions for formatting and positioning objects.

របារ​ស្តងដារ

របារ ស្តងដារ មាន​ក្នុង​គ្រប់​កម្មវិធី LibreOffice ។

របារ​តារាង

របារ តារាង មាន​អនុគមន៍​ដែល​អ្នក​ត្រូវការ នៅ​ពេល​ធ្វើការ​ជាមួយ​តារាង ។ វា​លេចឡើង​នៅ​ពេល​អ្នក​ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ទៅ​ក្នុង​តារាង​មួយ ។

របារ​វត្ថុ​អត្ថបទ

មាន​ពាក្យ​បញ្ជា​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ សម្រាប់​អត្ថបទ​ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​វត្ថុ​គំនូរ​មួយ ។ របារ វត្ថុ​អត្ថបទ លេចឡើង​នៅ​ពេល​អ្នក​ចុច​ទ្វេដង​ក្នុង​វត្ថុ​គំនូរ​មួយ ។

របារ​ឧបករណ៍

Shows or hides the Tools bar.

Track Changes Toolbar

Contains the commands that are available for tracking changes in your file.

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Please support us!