របារ​ឧបករណ៍

ផ្នែកនេះ​ផ្ដល់​នូវ​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​របស់​របារ​ឧបករណ៍​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន​នៅ​ក្នុង LibreOffice Writer. ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នេះ​ពិពណ៌នា​អំពី​ការ​កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ​របារ​ឧបករណ៍​លំនាំដើម សម្រាប់ LibreOffice ។

របារ​ស្តងដារ

របារ ស្តងដារ មាន​ក្នុង​គ្រប់​កម្មវិធី LibreOffice ។

របារ​ទ្រង់ទ្រាយ

The Formatting bar contains several text formatting functions.

របារ​គូរ

របារគំនូរ មាន​ឧបករណ៍​កែសម្រួល​ដែលបាន​ប្រើ​ថ្មី ។ ចុច​ព្រួញ​នៅ​ជាប់​នឹង​រូបតំណាង ដើម្បី​បើក​របារ​ឧបករណ៍ ដែល​មាន​ពាក្យ​បញ្ជា​បន្ថែម ។

របារ​ស៊ុម

របារ រូបភាព មាន​អនុគមន៍​សម្រាប់​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ និង កំណត់​ទីតាំង​ក្រាហ្វិក​រូបភាព​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

របារ​ស៊ុម

នៅ​ពេល​ស៊ុម​មួយ​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស របារ ស៊ុម ផ្តល់​ឲ្យ​អ្នក​នូវ​អនុគមន៍​សំខាន់​ៗ​ភាគ​ច្រើន សម្រាប់​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ និង កំណត់​ទីតាំង​ស៊ុម ។

របារ​វត្ថុ OLE

របារ វត្ថុ OLE លេចឡើង​នៅ​ពេល​វត្ថុ​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស និង មាន​មុខងារ​សំខាន់​បំផុត​សម្រាប់​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ និង កំណត់​ទីតាំង​វត្ថុ ។

របារ​តារាង

របារ តារាង មាន​អនុគមន៍​ដែល​អ្នក​ត្រូវការ នៅ​ពេល​ធ្វើការ​ជាមួយ​តារាង ។ វា​លេចឡើង​នៅ​ពេល​អ្នក​ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ទៅ​ក្នុង​តារាង​មួយ ។

របារ លក្ខណសម្បត្តិ​វត្ថុ​គំនូរ

អ្នក​អាច​មើល​របារ លក្ខណសម្បត្តិ​វត្ថុ​គំនូរ នៅ​ក្នុង​ Writer និង Calc ។ ជ្រើស​ម៉ឺនុយ​ មើល - របារ​ឧបករណ៍ - លក្ខណសម្បត្តិ​វត្ថុ​គំនូរ ។ វត្ថុ​បញ្ជា​ត្រូ​វបានបើក នៅពេល​វត្ថុ​គំនូរ​ត្រូវបាន​ជ្រើស ។ អ្នក​ឃើញ​រូបតំណាង​ខុសគ្នា​មួយ​ចំនួន​តាម​លំនាំដើម ថាតើ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​គឺ​ជា​ឯកសារ​អត្ថបទ ឬ​សៀវភៅ​បញ្ជី ។

របារ​ចំណុច និង លេខរៀង

The Bullets and Numbering bar contains functions to modify the structure of list paragraphs, including changing their order and list level.

របារ​វត្ថុ​អត្ថបទ

មាន​ពាក្យ​បញ្ជា​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ សម្រាប់​អត្ថបទ​ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​វត្ថុ​គំនូរ​មួយ ។ របារ វត្ថុ​អត្ថបទ លេចឡើង​នៅ​ពេល​អ្នក​ចុច​ទ្វេដង​ក្នុង​វត្ថុ​គំនូរ​មួយ ។

​របារ​ស្ថានភាព

របារ​ស្ថានភាព​មាន​ព័ត៌មាន​អំពី​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន និង​ផ្តល់​នូវ​ប៊ូតុង​ជាច្រើន​ជាមួយ​មុខងារ​ពិសេស​ជាច្រើន ។

Print Preview

The Print Preview Bar appears when you view the current document in the print preview mode.

របារ​ទិន្នន័យ​តារាង

ប្រើ​របារ​ទិន្នន័យ​តារាង ដើម្បី​ត្រួតត្រា​ទិដ្ឋភាព​ទិន្នន័យ ។

​បន្ទាត់

បន្ទាត់​បង្ហាញ​វិមាត្រ​នៃ​ទំព័រ និង ទីតាំង​ថេប ចូល​បន្ទាត់ ស៊ុម និង ជួរ​ឈរ ។ អ្នក​អាច​កែប្រែ​ពួកវា​ទាំង​នេះ​នៅ​លើ​បន្ទាត់ ដោយ​ប្រើ​កណ្តុរ ។

របារ​រូបមន្ត

របារ រូបមន្ត អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​បង្កើត និង បញ្ចូល​ការ​គណនា​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ​មួយ ។ ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​របារ រូបមន្ត សកម្ម ចុច F2 ។

បញ្ចូល

របារ​ឧបករណ៍​មាន​មុខងារ​ខុសៗគ្នា សម្រាប់​ការ​បញ្ចូល​ស៊ុម ក្រាហ្វិក តារាង និង​វត្ថុ​ផ្សេង​ទៀត ។

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Mail Merge Toolbar

The Mail Merge Toolbar contains commands for the final steps of the mail merge process.

Please support us!