ទ្រង់ទ្រាយ

មាន​ពាក្យ​បញ្ជា​សម្រាប់​ធ្វើទ្រង់ទ្រាយ​ប្លង់ និង​មាតិកា​រ​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។

Text

Opens a submenu where you can choose text formatting commands.

Spacing

Opens a submenu where you can choose text spacing commands.

Align

Opens a submenu where you can align text and objects.

Lists

Opens a submenu where you can modify the structure of numbered and bulleted paragraphs.

ជក់​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​​

ដំបូង​ជ្រើស​អត្ថបទ​​មួយ​ចំនួន ឬ​វត្ថុ​មួយ បន្ទាប់​មក​ចុច​រូបតំណាង​នេះ ។ បន្ទាប់​មក​ចុច​លើ​ ឬគូរ​កាត់អត្ថបទ​ផ្សេង ឬ​ចុច​លើ​វត្ថុ​ដើម្បី​អនុវត្ត​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ដូចគ្នា ។

សម្អាត​​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ផ្ទាល់

Removes direct formatting from the selection.

តួអក្សរ

ប្តូរ​ពុម្ព​អក្សរ និង ទ្រង់​ទ្រាយ​ពុម្ព​អក្សរ​សម្រាប់​តួ​អក្សរ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

កថាខណ្ឌ

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

ចំណុច​ និង ​លេខ​រៀង

Adds numbering or bullets to the current paragraph, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Page Style

Specify the formatting styles and the layout for the current page style, including page margins, headers and footers, and the page background.

Title Page

Opens submenu where you can design a title page.

Comments

When comments are present, the character dialog is presented. Changes to font and font formatting are applied to all comments.

មគ្គុទេ្ទសក៍​សូរ​សព្ទ​អាស៊ី

Allows you to add comments next to Asian characters to serve as a pronunciation guide.

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

ជួរ​ឈរ

បញ្ជាក់​​ចំនួន​ជួរ​ឈរ និង ប្លង់​ជួរ​ឈរ សម្រាប់​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ ស៊ុម ឬ​ភាគ ។

Watermark

Insert a watermark text in the current page style background.

ភាគ

ផ្លាស់ប្តូរ​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​នៃ​ភាគ​ដែល​បាន​កំណត់​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។ ដើម្បី​បញ្ចូល​ភាគ​មួយ គឺត្រូវ​ជ្រើស​អត្ថបទ ឬ​ចុច​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ហើយ​បន្ទាប់​មក​​ជ្រើស បញ្ចូល - ភាគ ។

រូបភាព

Formats the size, position, and other properties of the selected image.

Text Box and Shape

Opens a submenu to modify, position, shape, line, area, text attributes, and fontwork for a selected textbox or shape.

Frame and Object

Opens a submenu to link and unlink frames, and edit properties of a selected frame.

ឈ្មោះ

ផ្តល់​ឈ្មោះ​មួយ​ទៅ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​​ ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​ស្វែង​រក​វត្ថុ​ក្នុង​កម្មវិធី​រុករក​យ៉ាង​លឿន​ ។ វត្ថុ​គំនូរ​ត្រូវ​តែ​បាន​ដាក់​ជា​ក្រុម​ដើម្បី​​ទទួល​បាន​ឈ្មោះ​មួយ​ ។

ពិពណ៌នា

ផ្ដល់​ចំណង​ជើង និង​សេចក្ដី​ពណ៌នា​ដល់​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។ ទាំង​នេះ​គឺ​អាច​ចូលដំណើរ​​បាន​សម្រាប់​ឧបករណ៍​មធ្យោបាយ​ងាយ​ស្រួល និង​ជា​ស្លាក​​ឆ្លាស់​នៅពេល​ដែល​អ្នក​នាំចេញ​ឯកសារ ។

យុថ្កា

កំណត់​​ជម្រើស​យុថ្កា​សម្រាប់​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

រុំ

Specify the way you want text to wrap around an object. You can also specify the spacing between the text and the object.

រៀបចំ

Changes the stacking order of the selected object(s).

Rotate or Flip

Opens a submenu where you can rotate or and flip a selected shape or image. Text boxes can only be rotated.

ក្រុម

ដាក់​ជា​ក្រុម​នូវ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ដូច្នេះ​ពួក​គេ​អាច​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់ទី ឬ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ជា​វត្ថុ​តែមួយ ។

Please support us!