ការ​រុំ​អត្ថបទ​ជុំ​វិញ​វត្ថុ

ដើម្បី​រុំ​អត្ថបទ​ជុំវិញ​វត្ថុ

 1. ជ្រើស​វត្ថុ ។

 2. Choose Format - Frame and Object - Properties, and then click the Wrap tab to choose the wrapping style that you want to apply.

  រចនាប័ទ្ម​​រុំ​បច្ចុប្បន្ន ត្រូវ​បាន​​ចង្អុល​បង្ហាញ​ដោយ​ចំណុច​មួយ ។

ដើម្បី​​បញ្ជាក់​​លក្ខណសម្បត្តិ​ការ​រុំ​

 1. ជ្រើស​វត្ថុ ។

 2. Choose Format - Frame and Object - Properties, and then click the Wrap tab.

 1. កំណត់​ជម្រើស​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន ។

 2. ចុច យល់ព្រម ។

ដើម្បី​ផ្លាស់ប្ដូរវណ្ឌវង្ក​រុំ​របស់ក្រាហ្វិក

អ្នក​អាច​ជ្រើស​រាង​ដែល​អត្ថបទ​រុំ​ជុំ​វិញ ។

 1. ជ្រើស​ក្រាហ្វិក ចុច​កណ្តុរ​ស្តាំ និង​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស រុំ - កែសម្រួល​វណ្ឌវង្ក ។

 1. ប្រើ​ឧបករណ៍ ដើម្បី​គូរវណ្ឌវង្ក​ ហើយ​បន្ទាប់មក​ចុច​រូបតំណាង អនុវត្ត (សញ្ញា​សម្គាល់​ពណ៌​បៃតង) ។

 2. បិទ​បង្អួច កម្មវិធី​កែសម្រួល​វណ្ឌវង្ក  ។

Please support us!