កម្រង​វេវចនសព្ទ

Use the thesaurus to look up synonyms or related terms.

  1. ចុច​លើ​ពាក្យ​ដែល​អ្នក​ចង់​រក​មើល ឬ​ជំនួស ។

  2. ជ្រើស ឧបករណ៍ - ភាសា - កម្រង​វេវចនសព្ទ ឬ​ចុច +F7 ។

  3. នៅ​ក្នុង​បញ្ជី​ជំនួស ចុច​លើ​ធាតុ​ដើម្បី​ចម្លង​ពាក្យ​ដែល​ទាក់​ទង​គ្នានោះ​ទៅ​កាន់​ប្រអប់​អត្ថបទ​ "ជំនួស​ដោយ​" ។

  4. ជាជម្រើស​ចុច​ទ្វេដង​លើ​ធាតុ​ដើម្បី​រក​មើល​ពាក្យ​ដែល​ទាក់​ទង​គ្នា​សម្រាប់​ធាតុ​នោះ ។ នៅ​លើ​ក្តារ​ចុច​របស់​អ្នក អ្នកក៏​​អាច​ចុច​ព្រួញ​ឡើងលើ​ចុះក្រោម​​ ដើម្បី​ជ្រើស​ធាតុ​ផង​ដែរ ។ បន្ទាប់​មក​ចុច​ត្រឡប់ ដើម្បី​ជំនួស ឬ​ចុចចន្លោះ​មើល​មិន​ឃើញ​ ដើម្បី​រក​មើល ។

  5. ចុច ​ជំនួស​ ។

ជា​ដំបូង​ កម្រង​វេវចន​សព្ទនឹង​​ប្រើ​ភាសា​របស់​ពាក្យ​ដែល​បាន​ជ្រើសនៅ​ក្នុង​ឯកសារ បើ​សិន​ជា​បណ្ណាល័យ​កម្រង​វេវចន​សព្ទសម្រាប់​ភាសានោះ​ត្រូវ​បាន​ដំឡើង​ ។ របារ​ចំណង​ជើង​របស់​ប្រអប់​កម្រង​វេវចន​សព្ទ​នឹង​បង្ហាញ​នូវ​ភាសា​ដែល​កំពុង​ប្រើ ។

note

To look up the word in a different language, click the Language button, and select one of the installed thesaurus languages. A thesaurus library may not be available for all installed languages. You can install languages with a thesaurus library from the Extensions web page.


បើ​សិន​បណ្ណាល័យ​កម្រង​វេវចន​សព្ទ​ត្រូវ​បាន​ដំឡើង​សម្រាប់​ភាសា​របស់​ពាក្យ​មួយ​នោះ​ ម៉ឺនុយ​បរិបទ​របស់​ពាក្យ​នឹង​បង្ហាញ​នូវ​ម៉ឺនុយ​រងរបស់ កម្រងវេវច​សព្ទ ។ ជ្រើស​ពាក្យ​ណា​មួយ​ពី​ម៉ឺនុយ​រង​ដើម្បី​ជំនួស​ពាក្យ​ ។

ពិនិត្យ​​អក្ខរាវិរុទ្ធ និង​វេយ្យាករណ៍

ការ​ដាក់​សហ​សញ្ញា

កម្រង​វេវចនសព្ទ

Please support us!