ការ​ប្រើ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ផ្ទាល់

ទស្សន៍​ទ្រនិច​ផ្ទាល់ អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​​​បញ្ចូល​អត្ថបទ​នៅ​​កន្លែង​ណា​ក៏​បាន​លើ​ទំព័រ​មួយ ។

To set the behavior of the direct cursor, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids.

  1. On the Tools bar, click the Direct Cursor icon Icon. Alternatively, enable Direct Cursor by going to Edit - Direct Cursor Mode.

  2. ចុច​ក្នុង​ចន្លោះ​ទំនេរ​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ ។ ព្រួញ​​កណ្តុរ​ផ្លាស់ប្តូរ​ដើម្បី​បញ្ជាក់​ពី​ការ​តម្រឹម ដែល​នឹង​ត្រូវ​អនុវត្ត​ទៅ​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​វាយ​បញ្ចូល ។

Align left

Align left

Centered

Centered

Align right

Align right

  1. វាយ​អត្ថបទ​របស់​អ្នក ។ LibreOffice បញ្ចូល​ចំនួន​បន្ទាត់​ទទេ​ដែល​ត្រូវ​ការ​​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ និង ប្រសិន​បើ​ជម្រើស​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រើ​បាន ថេប និង ចន្លោះ​ ។

Please support us!