រក្សាទុក​ឯកសារ​អត្ថបទ​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ HTML

អ្នក​អាច​រក្សាទុក​ឯកសារ LibreOffice Writer មួយ​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ HTML ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​មើល​វា​ក្នុង​កម្មវិធី​រុករក ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់ អ្នក​អាច​ភ្ជាប់​ការ​បំបែក​ទំព័រ​មួយ ជាមួយ​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ​ក្បាល​ជាក់​លាក់​មួយ​ ដើម្បី​បង្កើត​ទំព័រ HTML ដាច់​ពី​គ្នា គ្រប់​ពេល​ដែល​រចនាប័ទ្ម​លេចឡើង​ក្នុង​ឯកសារ ។ LibreOffice Writer បង្កើតទំព័រ​មួយ​ដែល​មាន​តំណខ្ពស់​​​ទៅ​ទំព័រ​នីមួយៗ​​ ក្នុង​ចំណោម​ទំព័រ​ទាំង​នេះ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

ពេល​អ្នក​រក្សាទុក​ឯកសារ​អត្ថបទ​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ HTML, ក្រាហ្វិក​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​គឺ​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង​ឯកសារ HTML ជា​ស្ទ្រីម​ទិន្នន័យ​បង្កប់។ LibreOffice ព្យាយាម​រក្សា​ទ្រង់ទ្រាយ​ដើម​របស់​ក្រាហ្វិក​ដូចជា​រូបភាព JPEG ឬ​រូបភាព SVG នឹង​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​ក្នុង HTML ផង​ដែរ។ ទ្រង់ទ្រាយ​ក្រាហ្វិក​ទាំងអស់​ត្រូវ​បាន​រក្សាទុក​ជា PNG ។

  1. អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​មួយ​នៃ​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ​ក្បាល​លំនាំដើម​របស់ LibreOffice ឧទាហរណ៍ "ក្បាល១" ទៅ​កថាខណ្ឌ ដែល​អ្នក​ចង់​បង្កើត​ទំព័រ HTML ថ្មី​មួយ ។

  2. ជ្រើស ឯកសារ - ផ្ញើ - បង្កើត​ឯកសារ HTML ។

  3. នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ រចនាប័ទ្ម ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ដើម្បី​បង្កើត​ទំព័រ HTML ថ្មី ។

  4. បញ្ចូល​ផ្លូវមួយ​ និង ឈ្មោះ​មួយ​​​សម្រាប់​ឯកសារ HTML និង​​បន្ទាប់​មក​ ​ចុច រក្សាទុក ។

Please support us!