ការ​ជ្រើស​ថាស​ក្រដាស​ម៉ាស៊ីន​បោះពុម្ព

ប្រើ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ដើម្បី​បញ្ជាក់​​ប្រភព​ក្រដាស​ខុស​គ្នា សម្រាប់​ទំព័រ​ផ្សេង​គ្នា​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។

  1. Choose View - Styles.

  2. ចុច​រូបតំណាង រចនាប័ទ្មទំព័រ  ។

  3. ចុច​កណ្តុរ​ស្តាំ​លើ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ក្នុង​បញ្ជី ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ជាក់​​ប្រភព​ក្រដាស​​ និង​​បន្ទាប់មក​ ​ជ្រើស កែប្រែ ។

  4. នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ ថាស​ក្រដាស ជ្រើស​ថាស​ក្រដាស​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ ។

  5. ចុច យល់ព្រម ។

  6. ធ្វើ​ជំហាន 1-5 ឡើង​វិញ សម្រាប់​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​នីមួយៗ ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ជាក់​​ក្រដាស​ ។

  7. អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ទៅ​ទំព័រ​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន ។

Please support us!