បង្កើត និង​អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ

LibreOffice ប្រើ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ ដើម្បី​បញ្ជាក់​ប្លង់របស់​​ទំព័រមួយ​ រួម​មាន ទិស ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ រឹម​ទំព័រ បឋមកថា បាតកថា និង​ជួរ​ឈរ​អត្ថបទ​ ។ ដើម្បី​ផ្លាស់ប្តូរ​ប្លង់​នៃ​ទំព័រ​ផ្សេង​គ្នា​ក្នុង​​ឯកសារ​មួយ អ្នក​ត្រូវ​តែ​បង្កើត និង អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ទៅ​កាន់​ទំព័រ ។

ដើម្បី​កំណត់​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ថ្មី

 1. Choose View - Styles.

 2. ចុច​លើ​រូប​តំណាង រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ ។

 3. ក្នុង​បញ្ជី​នៃ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ ចុច​កណ្តុរ​ស្តាំ​លើ​ធាតុ​មួយ និង​បន្ទាប់មក​ ​ជ្រើស ថ្មី ។

 4. លើ​ផ្ទាំង ​រៀបចំ វាយ​ឈ្មោះ​មួយ​ក្នុង​ប្រអប់ ឈ្មោះ ។

 5. អនុវត្ត​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ជំហាន​ខាង​ក្រោម ៖

 1. ប្រើ​ផ្ទាំង​ក្នុង​ប្រអប់ ដើម្បី​កំណត់​ជម្រើស​ប្លង់​សម្រាប់​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ និង​​បន្ទាប់​មក​ ​ចុច យល់ព្រម ។

ដើម្បី​អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ

 1. ចុច​ក្នុង​ទំព័រ ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​​ ។

 2. Do one of the following:

To Manually Override the “Next style” of a Page Style

 1. Place cursor between the page with the page style and the page with the style specified in Next style.

 2. Right-click and choose Edit Page Break.

 3. Select the With page style checkbox.

 4. Enter the page style to be applied.

See Manually Defined Range of a Page style.

note

A special situation arises when a Next style is different than the page style itself, and you want to apply that page style to two consecutive pages. For example, if you have applied First Page style to a page, and want to apply First Page style again to the immediately following page, then you must manually override First Page style, because it is configured to be followed by Default Page Style.


ដើម្បី​​អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​ទៅ​ទំព័រ​ថ្មី

 1. ចុច​ក្នុង​ឯកសារ ដែល​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​ទំព័រ​ថ្មី​ចាប់ផ្តើម ។

 2. Choose Insert - More Breaks - Manual Break.

 3. ជ្រើស បំបែក​ទំព័រ ។

 4. In the Page Style box, select the page style that you want to apply to the page that follows the manual break.

 5. ចុច យល់ព្រម ។

Please support us!