ការ​ប្រើ​​គ្រាប់​​ចុច​ផ្លូវ​កាត់ (LibreOffice Writer ភាព​អាច​ចូល​ដំណើរការ​បាន)

រូប​តំណាង​ចំណាំ

គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់​មួយ​ចំនួន​អាច​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​ទៅ​ប្រព័ន្ធ​ផ្ទៃតុ​របស់​អ្នក ។ គ្រាប់​ចុច​ដែល​ត្រូវបាន​ផ្ដល់​ទៅ​ប្រព័ន្ធ​ផ្ទៃ​តុ​មិន​អាច​ប្រើ​បាន LibreOffice ។ ព្យាយាម​ផ្ដល់​គ្រាប់​ចុច​ផ្សេងៗ​ផង​ដែរ​សម្រាប់ LibreOffice នៅ​ក្នុងឧបករណ៍ - ផ្លាស់ប្ដូរ​តាម​បំណង - ក្ដារ​ចុច ឬ​នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ផ្ទៃតុ​របស់​អ្នក ។


Press the keys +<underlined character> to open a menu. In an open menu, press the underlined character to run a command. For example, press +I to open the Insert menu, and then H to insert a hyperlink.

ដើម្បី​បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ ចុច​​​ប្តូរ (Shift) + F10 ។ ដើម្បី​បិទ​ម៉ឺនុយ​បរិបទ ចុច​​​គេច (Escape) ។

ដើម្បី​បញ្ចូល​ភាគ

 1. ជ្រើស មើល - របារ​ឧបករណ៍ - បញ្ចូល ដើម្បី​បើក​របារ​ឧបករណ៍ បញ្ចូល ។

 2. ចុច F6 រហូត​ដល់​ផ្ដោត​លើ​របារ​ឧបករណ៍ បញ្ចូល ។

 3. ចុច​គ្រាប់ចុច​ព្រួញ​ទៅ​ស្តាំ ទាល់តែ​រូបតំណាង ភាគ ត្រូវ​បាន​ជ្រើស ។

 4. ចុច​គ្រាប់ចុច​ព្រួញ​ចុះក្រោម ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច​គ្រាប់ចុច​ព្រួញ​ទៅ​ស្តាំ ដើម្បី​កំណត់​ទទឹង​នៃ​ភាគ​ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល ។

 5. ចុច​​បញ្ចូល (Enter) ។

 6. ចុច F6 ដើម្បី​ដាក់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ក្នុង​ឯកសារ ។

ដើម្បី​បញ្ចូល​តារាង​អត្ថបទ

 1. ចុច F6 រហូត​ដល់​ផ្ដោត​លើ​របារ​ឧបករណ៍ ស្តង់ដារ

 2. ចុច​គ្រាប់ចុច​ព្រួញ​ទៅ​ស្តាំ ទាល់តែ​រូបតំណាង តារាង ត្រូវ​បាន​ជ្រើស ។

 3. ចុច​គ្រាប់​ចុច​ព្រួញ​ចុះ​ក្រោម និង​បន្ទាប់​​មក​ប្រើ​គ្រាប់​ចុច​ព្រួញ​ដើម្បី​ជ្រើស​ចំនួន​ជួរ​ឈរ និង ជួរ​ដេក​ដើម្បី​បញ្ចូល​ក្នុង​តារាង ។

 4. ចុច​​បញ្ចូល (Enter) ។

 5. ចុច F6 ដើម្បី​ដាក់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ក្នុង​ឯកសារ ។

គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់ (LibreOffice ភាព​ចូល​ដំណើរ​ការ)

គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់ សម្រាប់ LibreOffice Writer

Please support us!