ការ​បញ្ចូល​ក្រាហ្វិក​​ពី​ឯកសារ​មួយ

  1. Choose Insert - Image.

  2. ជ្រើស​ឯកសារ​ ។ ក្នុង​ប្រអប់ ប្រភេទ​ឯកសារ អ្នក​អាច​ដាក់​កម្រិត​ជម្រើស​ទៅ​ប្រភេទ​ឯកសារ​​ពិត​ប្រាកដ ។

  3. ចុច​​ប្រអប់ តំណ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​តំណ​​មួយ​ទៅ​​ឯកសារ​ដើម ។

    ប្រសិន​បើ​ប្រអប់​ តំណ​ ត្រូវ​បាន​ធីក ពេល​ណាដែល​ឯកសារ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាពភាព​ និង បាន​​រូបភាព​ត្រូវ​បាន​ផ្ទុកឡើងវិញ ។ ជំហាន​កែ​សម្រួល​ដែល​អ្ន​ក​បាន​អនុវត្ត​ក្នុង​ការ​ចម្លង​មូលដ្ឋានរបស់​រូបភាព​ក្នុង​ឯកសារ​ត្រូវ​បានអនុវត្ត​ឡើង​វិញ​​ និង​រូប​ភាព​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ ។

    ប្រសិន​បើ​ប្រអប់ តំណ មិន​ត្រូវ​បាន​ធីក​ អ្នក​តែង​តែ​ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​ច្បាប់​ចម្លង​​ដែល​បាន​​បង្កើត​​​ ពេល​ក្រាហ្វិក​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ដំបូង​ ។

    ដើម្បី​បង្កប់​ក្រាហ្វិក​ដែល​ត្រូវបានបញ្ចូល​ពី​ដំបូង​ជា​តំណ ទៅ​កាន់ កែសម្រួល - តំណ ហើយ​ចុច​ប៊ូតុង បំបែក​តំណ

  4. ចុច​ បើក ដើម្បី​បញ្ចូល​រូបភាព ។

តាម​លំនាំដើម ក្រាហ្វិក​ដែល​បាន​បញ្ចូល​គឺ​ស្ថិត​នៅ​ចំ​កណ្តាល ពី​លើ​កថាខណ្ឌ​ដែល​អ្នក​បាន​ចុច​​ ។

Please support us!