បង្កើត​លិបិក្រម​តាម​អក្សរក្រម

  1. ចុច​ក្នុង​ឯកសារ ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល​លិបិក្រម ។

  2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography.

  3. On the Type tab, select "Alphabetical Index" in the Type box.

  4. ប្រសិនបើ​អ្នក​​ចង់​ប្រើ​ឯកសារ​ម៉ាលី​សព្ទ ជ្រើស ឯកសារ​ម៉ាលីសព្ទ នៅ​ក្នុ​ងផ្ទៃ ជម្រើស ចុច​ប៊ូតុង ឯកសារ ហើយ​បន្ទាប់​មក​កំណត់​ទីតាំង​ឯកសារ​ដែលមាន​ស្រាប់ ឬ​បង្កើត​ឯកសារ​ម៉ាលី​សព្ទ​ថ្មី ។

  5. កំណត់​ជម្រើស​ទ្រង់ទ្រាយ​សម្រាប់​លិបិក្រម ទាំង​លើ​ផ្ទាំង​បច្ចុប្បន្ន ឬ​លើ​ផ្ទាំង​ផ្សេង​ៗ​ទៀត​នៃ​ប្រអប់​នេះ ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ក្បាល​សំបុត្រ​តែ​មួយ ក្នុង​លិបិក្រម​របស់​អ្នក ចុច​ផ្ទាំង ធាតុ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស អ្នក​កំណត់​ព្រំដែន​តាម​លំដាប់​អក្សរក្រម ។ ដើម្បី​ផ្លាស់ប្តូរ​ទ្រង់ទ្រាយ​នៃ​កម្រិត​ក្នុង​លិបិក្រម ចុច​ផ្ទាំង រចនាប័ទ្ម ។

  6. ចុច យល់ព្រម ។

  7. ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​លិបិក្រម​ទាន់​សម័យ ចុច​កណ្តុរ​ស្តាំ​ក្នុង​លិបិក្រម និង​បន្ទាប់​មក​​ជ្រើស ធ្វើ​ឲ្យ​លិបិក្រម​/​តារាង ទាន់​សម័យ ។

បង្កើត​ឯកសារ​មាលីសព្ទ

ការ​បង្កើត​តារាង​មាតិកា

ការ​កំណត់​ធាតុ​លិបិក្រម ឬ​តារាង​​របស់​មាតិកា

ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព កែសម្រួល និង លុប​លិបិក្រម និង តារាង​មាតិកា

ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​លិបិក្រម ឬ​តារាង​មាតិកា

ការ​កែសម្រួល ឬ​ ​ការ​លុប​ធាតុ​លិបិក្រម និង តារាង

លិបិក្រម​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ

ការ​បង្កើត​គន្ថនិទ្ទេស

លិបិក្រម​លើ​ឯកសារ​ច្រើន

Please support us!