ការពារ​សហសញ្ញា​នៃ​ពាក្យ​ជាក់លាក់

If your text is ដាក់​សហសញ្ញា​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ហើយ​ពាក្យ​ដែល​បាន​ដាក់​សហសញ្ញា​ជាក់លាក់ គឺ​មើលទៅ​មិន​ល្អ​មើល ឬ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​មិន​ដាក់​សហសញ្ញា​លើ​​ពាក្យ​ជាក់លាក់ អ្នក​អាច​បិទ​សហ​សញ្ញា​សម្រាប់​ពាក្យ​ទាំង​នោះ​បាន ។

  1. Choose - Languages and Locales - Writing Aids

  2. ជ្រើស​វចនានុក្រម​ក្នុង​បញ្ជី វចនានុក្រម​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ និង​​បន្ទាប់​មក​​ចុច កែសម្រួល ។

    ប្រសិន​បើ​បញ្ជី​ទទេ ចុច ថ្មី ដើម្បី​បង្កើត​វចនានុក្រម​មួយ ។

  3. ក្នុង​ប្រអប់​ ពាក្យ បញ្ចូល​ពាក្យ​ដែល​អ្នក​ចង់​ដកចេញ​ពី​ការ​ដាក់​សហ​សញ្ញា បន្ត​ដោយ​សញ្ញា​ស្មើ (=) ឧទាហរណ៍ "pretentious=" ។

  4. ចុច ថ្មី ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច បិទ ។

tip

ដើម្បី​ដក​ពាក្យ​ចេញ​ពី​ការ​ដាក់​សហ​សញ្ញា ជ្រើស​ពាក្យ ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - តួអក្សរ ចុច​ផ្ទាំង ពុម្ព​អក្សរ និង​ ជ្រើស "គ្មាន" ក្នុង​ប្រអប់ ភាសា  ។


ពាក្យ​មួយ​ចំនួន​មាន​តួអក្សរ​ដែល LibreOffice ចាត់ទុក​ជា​សញ្ញា(-) ។ប្រសិនបើ​អ្នក​មិន​ចង់​ឲ្យ​ពាក្យ​ទាំងនោះ​មាន​សញ្ញា(-) ទេ អ្នក​អាច​បញ្ចូល​កូដ​ពិសេស​ដែល​ការពារ​សញ្ញា(-) នៅ​ទីតាំង​ដែល​កូដ​ពិសេស​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល ។ បន្ត​ដូច​ខាងក្រោម ៖

  1. ទីតាំង​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ នៅ​កន្លែង​ដែល​គ្មាន​សញ្ញា (-) ។

  2. Choose Insert - Formatting Mark - Word Joiner.

    The inserted formatting mark will be shown in gray. To remove it, simply place the cursor over the formatting mark and press the Del key.

Please support us!