គម្លាត​រវាង​លេខ​យោង

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​បង្កើន​គម្លាត​រវាង​អត្ថបទ លេខ​យោង ឬ​លេខ​យោង​ចុង អ្នក​អាច​បន្ថែម​ស៊ុម​បាត និង កំពូល ទៅ​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ​ដែល​ទាក់ទង ។

  1. ចុច​ក្នុង​លេខ​យោង ឬ​លេខ​យោង​ចុង ។

  2. Choose View - Styles.

  3. ចុច​កណ្តុរ​ស្តាំ​លើ​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ ដែល​អ្នក​ចង់​កែប្រែ ឧទាហរណ៍ "លេខ​យោង" និង​ ​ជ្រើស កែប្រែ ។

  4. ចុច​ផ្ទាំង ស៊ុម ។

  5. នៅ​ក្នុង​ផ្ទៃ លំនាំដើម ចុច​តែ​រូបតំណាង​ កំណត់​ស៊ុម​​កំពូល និង​​បាត

  6. នៅ​ក្នុង​ផ្ទៃ បន្ទាត់ ចុច​បន្ទាត់​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី រចនាប័ទ្ម  ។

  7. ជ្រើស​ "ពណ៌ស" នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ពណ៌  ។ ប្រសិនបើ​ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ​ទំព័រ​មិនពណ៌ស​ទេ ជ្រើស​ពណ៌​ដែល​សម​បំផុត​នឹង​ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ ។

  8. In the Padding area, clear the Synchronize check box.

  9. បញ្ចូលតម្លៃ​ក្នុង​ប្រអប់ កំពូល និង បាត ​ ។

  10. ចុច យល់ព្រម ។

Please support us!