ស៊ុម​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ

អ្នកអាច​អនុវត្ត​ផ្សេងគ្នា​នៃ​ស៊ុម​ក្រឡា​ផ្សេងគ្នា ទៅក្រឡា​ដែលបានជ្រើស​នៅក្នុងតារាង Writer និង​ទៅ​តារាងទាំងមូល ។ វត្ថុ​ដទៃទៀត​នៅក្នុង​ឯកសារ​អត្ថ​បទ​អាចមាន​ស៊ុម​ដែលបានកំណត់​ដោយអ្នកប្រើដែរ ។ ឧទាហរណ៍ អ្នកអាច​ផ្ដល់​ស៊ុម​ទៅឲ្យ​រចនាប័ទ្មទំព័រ ទៅឲ្យស៊ុម នឹង ទៅឲ្យ រូបភាព​ ឬ​គំនូសតាង​ដែលបាន​បញ្ចូល ។

  1. ជ្រើស​ក្រឡា ឬ​បណ្ដុំ​ក្រឡា​នៅ​ក្នុង​តារាង Wirter ។

  2. Choose Table - Properties.

  3. នៅក្នុង​ប្រអប់ សូមចុច​ថេប ស៊ុម ។

  4. ជ្រើស​ជម្រើស​ស៊ុម​ដែលអ្នក​ចង់​អនុវត្ត ហើយ​ចុច យល់ព្រម ។

ជម្រើស​នៅក្នុង​តំបន់ ការរៀបចំ​បន្ទាត់ អាច​ត្រូវបាន​អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​​ពហុស៊ុម ។

ជម្រើស​ក្រឡា

ដោយ​ពឹងផ្អែក​លើ​ជម្រើស​ក្រឡា តំបន់​មើលទៅ​ហាក់​ដូចជា​ប្លែក​ពីគ្នា ។

ជម្រើស

តំបន់​រៀបចំ​បន្ទាត់

បានជ្រើស​ក្រឡាមួយនៅក្នុងតារាង​នៃ​ទំហំក្រឡា​ដែលធំជាង​មួយ ឬ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ដែលនៅក្នុង តារាង​ដែលមិនមាន​ក្រឡា​ដែលបានជ្រើសឡើយ

ស៊ុម​ក្រឡា​មួយ

តារាង​មួយក្រឡា ក្រឡា​គឺត្រូវបានជ្រើស

ស៊ុម​ក្រឡា​ដែលបានជ្រើ​សមួយ

ក្រឡា​នៅក្នុង​ដេកឈរ​បានជ្រើស

ស៊ុម​ដែលបានជ្រើស​ជួរឈរ

ក្រឡា​នៅក្នុង​ជួរ​ដេក​បានជ្រើស

ស៊ុម​ដែលបាន​ជ្រើស​របស់​ជួរដេក

តារាង​ទាំងមូល 2x2 ឬ​ក្រឡា​ច្រើន​ជាង​នេះ​បានជ្រើស

ស៊ុម​ដែល​បានជ្រើស​ទប់ស្កាត់


ការ​កំណត់​លំនាំដើម

ចុច​រូបតំណាងលំនាំដើម​មួយដើម្បី​កំណត់ ឬ​កំណត់​ស៊ុម​ច្រើន​ឡើងវិញ ។

ឧទាហរណ៍

Select a block of about 8x8 cells, then choose Table - Properties - Borders tab.

រូបតំណាង​លំនាំដើម​សម្រាប់​ស៊ុម

ឥឡូវ អ្នកអាច​បន្ត​មើល​បន្ទាត់​ណា​ដែល​រូបតំណាង​នឹងកំណត់​ ឬ​ យកចេញ​នោះ ។

ការ​កំណត់​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ

នៅក្នុង​តំបន់កំណត់​ដោយអ្នកប្រើ អ្នកអាច​ចុច ដើម្បី​កំណត់ ឬ​យក​បន្ទាត់​នីមួយៗចេញ ។ ទិដ្ឋភាពជាមុន បង្ហាញ​បន្ទាត់​នៅក្នុង​សភាព​មែកធាងផ្សេងគ្នា ។

ចុច​លើ​គែម ឬ​ជ្រុង​ឲ្យលឿន ដើម្បី ប្ដូរ​តាម​សភាព​មែកធាង​ផ្សេងគ្នា ។

ប្រភេទ​បន្ទាត់

រូបភាព

អត្ថន័យ

បន្ទាត់​ពណ៌ខ្មៅ

បន្ទាត់តាន់​សម្រាប់​ស៊ុម

បន្ទាត់​ពណ៌ខ្មៅ កំណត់​បន្ទាត់​​ដែលស្របគ្នា​នៃ​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស ។lបន្ទាត់ ត្រូវបាន​បង្ហាញ​ជា​បន្ទាត់​ចុចៗiនៅពេល​ដែលអ្នកជ្រើសរចនា​ប័ទ្ម​បន្ទាត់the 0.05  ។lបន្ទាត់​ទ្វេ ត្រូវបាន​បង្ហាញ​នៅពេល​ដែលអ្នក​ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់​ទ្វេ ។le.

បន្ទាត់​ពណ៌​ប្រផេះ

បន្ទាត់ប្រផេះ​សម្រាប់​ស៊ុម

បន្ទាត់​ពណ៌​ប្រផេះ ត្រូវបាន​បង្ហាញ​នៅពេល​ដែល​បន្ទាត់​ស្របគ្នា​របស់​ក្រឡា​ដែល​បានជ្រើស នឹងមិនត្រូវបាន​ផ្លាស់ប្ដូរ ។មិនមាន​បន្ទាត់​ដែលនឹងត្រូវបាន​កំណត់ ឬ​យក​ចេញ នៅ​ទីតាំងនេះ​ឡើយ ។

បន្ទាត់​ពណ៌ ស

បន្ទាត់​​ពណ៌​ស​សម្រាប់​ស៊ុម

បន្ទាត់​ពណ៌​ស ត្រូវបានបង្ហាញ​នៅពេល​ដែល​បន្ទាត់​ស្របគ្នា​របស់​ក្រឡា​ដែលបានជ្រើស​នឹងត្រូវបាន យកចេញ ។


ឧទាហរណ៍

  1. Select a single cell in a Writer table, then choose Table - Properties - Borders.

  2. ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់​ក្រាស់ ។

  3. ដើម្បី​កំណត់​ស៊ុម​នៅ​ផ្នែក​ខាង​ក្រោម សូម​ចុច​គែម​ខាង​ក្រោម​រហូត​ទាល់​តែ​អ្នក​ឃើញ​បន្ទាត់​ក្រាស់ ។

កំណត់​ស៊ុម​ទាប​ក្រាស់

note

ក្រឡា​ទាំងអស់​​នៅក្នុង​តារាង Writer មានយ៉ាងហោចណាស់​បន្ទាត់​នៅខាងឆ្វេង និង ទាប​តាមលំនាំដើម​។ ក្រឡា​ភាគច្រើន​បំផុត នៅលើ​បរិមាត្រ​តារាង​ដែលមាន​បន្ទាត់​ច្រើន​ដែលបានអនុវត្ត​តាមលំនាំដើម​ ។


warning

ជួរទាំងអស់​ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ជា​ពណ៌ស នៅ​ក្នុង​ទិដ្ឋភាព នឹង​ត្រូវ​បាន​យកចេញ​ពី​ក្រឡា ។


ការ​កំណត់​ស៊ុម​សម្រាប់​តួអក្សរ

កំណត់​ស៊ុម​សម្រាប់​ទំព័រ

ការ​កំណត់​ស៊ុម​សម្រាប់​កថាខណ្ឌ

Please support us!