ការកំណត់​ស៊ុម​សម្រាប់​វត្ថុ

នៅក្នុង Writer អ្នកអាច​កំណត់​ស៊ុម​នៅជុំវិញ​វត្ថុ OLE កម្មវិធីជំនួយ​ខាងក្នុង ដ្យាក្រាម/គំនូសតាង ក្រាហ្វិក និង ស៊ុម ។ ឈ្មោះ​របស់ម៉ឺនុយ​ត្រូវបានប្រើ​ដោយ​ពឹងផ្អែក​លើ​វត្ថុ​​ដែលបានជ្រើស ។

ដើម្បី​កំណត់​រចនាប័ទ្ម​ស៊ុម​ដែល​បានកំណត់​ជាមុន

 1. ជ្រើស​វត្ថុ​ដែល​អ្នក​ចង់​កំណត់​ស៊ុម ។

 2. Click the Borders icon on the OLE Object toolbar or Frame toolbar to open the Borders window.

 3. ចុច​រចនាប័ទ្ម​ស៊ុម​ដែល​បាន​​កំណត់​ជា​មុន​មួយ​ ។ នេះ​ជំនួស​រចនាប័ទ្ម​ស៊ុម​បច្ចុប្បន្ន​​​​​​របស់​វត្ថុ​ជាមួយ​នឹង​រចនាប័ទ្ម​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ដើម្បី​កំណត់​រចនាប័ទ្ម​ស៊ុម​ប្ដូរ​តាមបំណង

 1. Select the object for which you want to define a border.

 2. ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - (ឈ្មោះ​វត្ថុ) – ស៊ុម ។
  ជំនួស​ (ឈ្មោះ​វត្ថុ) ដោយ​ឈ្មោះ​ពិត​របស់​ប្រភេទ​វត្ថុ​ដែល​អ្នក​បានជ្រើស ។

 3. ក្នុង​ផ្ទៃ កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ ជ្រើស​គែម​ដែល​អ្នក​ចង់​បង្ហាញ​ក្នុង​ប្លង់​រួម ។ ចុច​លើ​គែម​មួយ​ក្នុង​ការ​មើល​ជា​មុន​ ដើម្បី​បិទ​បើក​ជម្រើស​របស់​គែម​មួយ​ ។

 4. ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់​មួយ​ និង ពណ៌​សម្រាប់​រចនាប័ទ្ម​ស៊ុម​​ដែល​បាន​ជ្រើស​ក្នុង​ផ្ទៃ បន្ទាត់ ។ ការ​កំណត់​ទាំងនេះ​អនុវត្ត​ទៅ​បន្ទាត់​ស៊ុម​ទាំងអស់​​ ដែល​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ក្នុង​រចនាប័ទ្ម​ស៊ុម​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។

 5. ធ្វើ​ជំហាន​ទី​២​ម្តង​ទៀត​សម្រាប់​គែមស៊ុម​ទាំងអស់

 6. Select the distance between the border lines and the page contents in the Padding area.

 7. ចុច​ យល់​ព្រម ដើម្បី​អនុវត្ត​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ ។

Please support us!