ការ​កំណត់​ស៊ុម​សម្រាប់​តួអក្សរ

រូប​តំណាង​ព្រមាន

ប្រសិនបើ​លក្ខណសម្បត្តិ​ស៊ុម​ទាំងអស់​របស់​ជួរ​អត្ថបទ​ជាប់​គ្នា​ពីរ​ដូចគ្នា​បេះបិទ (រចនាប័ទ្ម ទទឹង ពណ៌ ចន្លោះ និង​ស្រមោល​ដូចគ្នា) នោះ​ជួរ​ទាំងពីរ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ចាត់ទុកជា​ផ្នែក​នៃ​ក្រុម​ស៊ុម​ដូចគ្នា ហើយ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ដោយ​ស៊ុម​ដូចគ្នា​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ។


ដើម្បី​កំណត់​រចនាប័ទ្ម​ស៊ុម​ដែល​បានកំណត់​ជាមុន

 1. ជ្រើស​ជួរ​តួអក្សរ​ជុំវិញ​ដែល​អ្នក​ចង់​បន្ថែម​ស៊ុម។

 2. ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - តួអក្សរ - ស៊ុម ។

 3. ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​ស៊ុម​លំនាំដើម​មួយ​នៅ​ក្នុង​ផ្ទៃ លំនាំដើម

 4. ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់ ទទឹង និង​ពណ៌​សម្រាប់​រចនាប័ទ្ម​ស៊ុម​ដែល​បាន​ជ្រើស​នៅ​ក្នុង​ផ្ទៃ បន្ទាត់ ។​ ការ​កំណត់​ទាំងនេះ​អនុវត្ត​ទៅកាន់​បន្ទាត់​ស៊ុម​ទាំងអស់​ដែល​បាន​រួមបញ្ចូល​នៅ​ក្នុង​រចនាប័ទ្ម​ស៊ុម​ដែល​បាន​ជ្រើស។

 5. Select the distance between the border lines and the selected characters in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 6. ចុច​ យល់​ព្រម ដើម្បី​អនុវត្ត​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ ។

ដើម្បី​កំណត់​រចនាប័ទ្ម​ស៊ុម​ប្ដូរ​តាមបំណង

 1. ជ្រើស​ជួរ​តួអក្សរ​ជុំវិញ​ដែល​អ្នក​ចង់​បន្ថែម​ស៊ុម។

 2. ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - តួអក្សរ - ស៊ុម ។

 3. នៅ​ក្នុង​ផ្ទៃ កំណត់​ដោយ​អ្នកប្រើ ជ្រើស​គែម​ដែល​អ្នក​ចង់ឲ្យ​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​ប្លង់​ធម្មតា។ ចុច​លើ​គែម​ក្នុង​ផ្ទៃ​មើល​ជាមុន​ដើម្បី​បិទ/បើក​ជម្រើស​គែម។

 4. ជ្រើស​រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់ ទទឹង និង​ពណ៌​សម្រាប់​រចនាប័ទ្ម​ស៊ុម​ដែល​បាន​ជ្រើស​នៅ​ក្នុង​ផ្ទៃ បន្ទាត់ ។ ការ​កំណត់​ទាំងនេះ​អនុវត្ត​ចំពោះ​បន្ទាត់​ស៊ុម​ទាំងអស់​ដែល​បាន​រួមបញ្ចូល​នៅ​ក្នុង​រចនាប័ទ្ម​ស៊ុម​ដែល​បាន​ជ្រើស។

 5. ធ្វើ​ជំហាន​ទី​២​ម្តង​ទៀត​សម្រាប់​គែមស៊ុម​ទាំងអស់

 6. Select the distance between the border lines and the selected characters in the Padding area. You can only change distances to edges that have a border line defined.

 7. ចុច​ យល់​ព្រម ដើម្បី​អនុវត្ត​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ ។

Please support us!