គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់ សម្រាប់ LibreOffice Writer

អ្នក​អាច​ប្រើ​គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់ ដើម្បី​ធ្វើ​ភារកិច្ច​សាមញ្ញ​យ៉ាង​រហ័ស​ក្នុង LibreOffice ។ ផ្នែក​នេះ​រាយ​នូវ​គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់​លំនាំដើម សម្រាប់ LibreOffice Writer ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់​មួយ​ចំនួន​អាច​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​ទៅ​ប្រព័ន្ធ​ផ្ទៃតុ​របស់​អ្នក ។ គ្រាប់​ចុច​ដែល​ត្រូវបាន​ផ្ដល់​ទៅ​ប្រព័ន្ធ​ផ្ទៃ​តុ​មិន​អាច​ប្រើ​បាន LibreOffice ។ ព្យាយាម​ផ្ដល់​គ្រាប់​ចុច​ផ្សេងៗ​ផង​ដែរ​សម្រាប់ LibreOffice នៅ​ក្នុងឧបករណ៍ - ផ្លាស់ប្ដូរ​តាម​បំណង - ក្ដារ​ចុច ឬ​នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ផ្ទៃតុ​របស់​អ្នក ។


អ្នក​ក៏​អាច​ប្រើ គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់​ទូទៅ​ក្នុង LibreOffice ។

គ្រាប់​ចុច​មុខងារ សម្រាប់ LibreOffice Writer

គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់

បែបផែន

F2

របារ​​រូបមន្ត

+F2

វាល​បញ្ចូល

F3

បំពេញ អត្ថបទ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

+F3

កែសម្រួល​​ អត្ថបទ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

ប្តូរ (Shift) + F4

ជ្រើស​ស៊ុម​បន្ទាប់

Ctrl+Shift+F4

បើក ទិដ្ឋភាព​ប្រភព​ទិន្នន័យ

F5

បិទ​/​បើក កម្មវិធី​​រុករក

Shift+F5

Moves the cursor to the position that it had when the document was last saved before it was last closed.

+Shift+F5

បើក "កម្មវិធី​រុករក" ទៅ​កាន់​លេខ​ទំព័រ

F7

Spelling

+F7

កម្រង​វេវចនសព្ទ

F8

របៀប​ពង្រីក

+F8

បិទ / បើក ស្រមោលវាល

ប្តូរ (Shift) + F8

របៀប​ជម្រើស​បន្ថែម

បញ្ជា​(Ctrl)+ប្ដូរ​(Shift)+F8

ទប់ស្កាត់​របៀប​ជម្រើស

F9

ធ្វើ​ឲ្យ​វាល​ទាន់សម័យ

+F9

បង្ហាញវាល

ប្តូរ (Shift) + F9

​គណនា​តារាង

+ប្ដូរ(Shift)+F9

ធ្វើ​ឲ្យ វាល​បញ្ចូល និង បញ្ជី​បញ្ចូល ទាន់សម័យ

+F10

បិទ​/​បើក ​តួអក្សរ​មិន​​​បោះពុម្ព

Styles window on/off

ប្តូរ(Shift)+F11

បង្កើត​រចនាប័ទ្ម

+F11

កំណត់​ការ​ផ្ដោត​ ដើម្បី​អនុវត្ត​ប្រអប់​រចនាប័ទ្ម

+Shift+F11

ធ្វើ​​ឲ្យ​រចនាប័ទ្ម​ទាន់​សម័យ

F12

Toggle Ordered List

+F12

បញ្ចូល ឬ​កែសម្រួល​តារាង

ប្តូរ (Shift) + F12

Toggle Unordered List

+Shift+F12

Ordered / Unordered List off


គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់ សម្រាប់ LibreOffice Writer

គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់

បែបផែន

+A

ជ្រើស​ទាំងអស់

+J

តម្រឹម​សង​ខាង

+D

​បន្ទាត់​ក្រោម​​ទ្វេ

+E

តម្រឹម​កណ្តាល

+A

រក និង ជំនួស

+Shift+P

អក្សរ​តូច​លើ

+L

តម្រឹម​ឆ្វេង

+R

តម្រឹម​ស្តាំ

+Shift+B

អក្សរ​តូច​ក្រោម

​​ធ្វើ​សកម្មភាព​ចុង​ក្រោយ​វិញ

+0 (zero)

Apply Body Text paragraph style

+1

អនុវត្ត រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ​ក្បាល ១

+2

អនុវត្ត រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ​ក្បាល ២

+3

អនុវត្ត រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ​ក្បាល ៣

+4

អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ​ក្បាល ៤

+5

អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ​ក្បាល ៥

+ សញ្ញាបូក (+)

គណនា​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស និង ចម្លង​លទ្ធផល​ទៅ​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់ ។

+Hyphen(-)

Soft hyphens; hyphenation set by you.

+Shift+សញ្ញា​ដក (-)

Non-breaking hyphen (is not used for hyphenation)

+សញ្ញា​គុណ * (តែ​លើ​បន្ទះ​លេខ​ប៉ុណ្ណោះ)

រត់​វាល​ម៉ាក្រូ

+Shift+Space

គម្លាត​មិន​បំបែក ។ គម្លាត​មិន​បំបែក​ មិន​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​សម្រាប់​ការ​ដាក់​សហ​សញ្ញា និង មិន​ត្រូវ​បាន​ពង្រីក​ទេ បើ​អត្ថបទ​ត្រូវ​បាន​តម្រឹម​សង​ខាង ។

ប្តូរ (Shift) + បញ្ចូល (Enter)

ចុះ​បន្ទាត់ ដោយ​មិន​ផ្លាស់ប្តូរ​កថាខណ្ឌ

+បញ្ចូល(Enter)

បំបែក​ទំព័រ​ដោយ​ដៃ

+Shift+Enter

បំបែក​ជួរ​ឈរ​ក្នុង​អត្ថបទ​មាន​ជួរ​ឈរ​ច្រើន

+Enter

បញ្ចូល​កថាខណ្ឌ​ថ្មី​ដោយ​គ្មាន​លេខរៀង​នៅ​ខាងក្នុង​បញ្ជី។ វា​មិន​ដំណើរការ​ទេ​ពេល​ទស្សន៍ទ្រនិច​នៅ​ចុង​បញ្ជី។

+Enter

Insert a new paragraph directly before or after a section or table.

For sections, the cursor must be placed at the first or last character. For tables, the cursor must be placed at the first character of the first cell or the last character of the last cell.

ព្រួញ​ទៅ​ឆ្វេង

ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ទៅ​ឆ្វេង

ប្តូរ (Shift) + ព្រួញ​ទៅ​ឆ្វេង

ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ជាមួយ​ជម្រើស ទៅ​ឆ្វេង

+គ្រាប់ចុច​ព្រួញ

ទៅ​ដើម​ពាក្យ

+Shift+គ្រាប់ចុច​ព្រួញ

ការ​ជ្រើស​ទៅ​ឆ្វេង​ម្តង​មួយ​ពាក្យ

ព្រួញ​ទៅ​ស្តាំ

ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ទៅ​ស្តាំ

ប្តូរ (Shift) + ព្រួញ​ទៅ​ស្តាំ

ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ជាមួយ​ជម្រើស ទៅ​ស្តាំ

+គ្រាប់ចុច​ព្រួញ

ទៅ​ដើម​ពាក្យ​បន្ទាប់

+Shift+គ្រាប់ចុច​ព្រួញ

ការ​ជ្រើស​ទៅ​ស្តាំ​ម្តង​មួយ​ពាក្យ

ព្រួញ​ឡើង​លើ

ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ឡើង​មួយ​បន្ទាត់

ប្តូរ (Shift) + ព្រួញ​ឡើង​លើ

បន្ទាត់​ដែល​កំពុង​ជ្រើស​ស្ថិត​ក្នុង​ទិសដៅ​ទៅ​លើ

បញ្ជា​(Ctrl)​+​ព្រួញ​ឡើង​លើ

Move cursor to beginning of paragraph. Next keystroke moves cursor to beginning of previous paragraph

+Shift+គ្រាប់ចុច​ព្រួញ

ជ្រើស​ដើម​កថាខណ្ឌ ។ ចុច​គ្រាប់​ចុច​បន្ទាប់ នឹង​ពង្រីក​ជម្រើស​ទៅ​ដើម​កថាខណ្ឌ​មុន

ព្រួញ​ចុះ​ក្រោម

ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ចុះ​ក្រោម មួយ​ជួរ

ប្តូរ (Shift) + ព្រួញ​ចុះ​ក្រោម

បន្ទាត់​ដែល​កំពុង​ជ្រើស​ស្ថិត​ក្នុង​ទិសដៅ​ទៅ​ក្រោម

+គ្រាប់ចុច​ព្រួញ

ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ទៅដើម​កថាខណ្ឌ​មុន

+Shift+គ្រាប់ចុច​ព្រួញ

ជ្រើស​ចុង​កថាខណ្ឌ ។ ចុច​គ្រាប់ចុច​បន្ទាប់​ពង្រីក​ជម្រើស​ទៅ​ចុង​កថាខណ្ឌ​បន្ទាប់

ទៅ​ដើម​បន្ទាត់

ទៅ និង ជ្រើស​រហូត​ដល់​ដើម​បន្ទាត់

ទៅ​ចុង​បន្ទាត់

ទៅ និង ជ្រើស​រហូត​ដល់​ចុង​បន្ទាត់

ទៅ​ដើម​ឯកសារ

ទៅ និង ជ្រើស​​អត្ថបទ​​រហូត​ដល់​ដើម​ឯកសារ

ទៅ​ចុង​ឯកសារ

ទៅ និង ជ្រើស​រហូត​ដល់​ចុង​ឯកសារ

+PageUp

ប្តូរ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​រវាង អត្ថបទ និង បឋមកថា

+PageDown

ប្តូរ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​រវាង អត្ថបទ និង បាតកថា

បញ្ចូល

បិទ​/​បើក របៀប​បញ្ចូល

ទំព័រ​លើ

ផ្លាស់ទី​ទំព័រ​អេក្រង់​ឡើង​លើ

ប្តូរ (Shift) + ទំព័រ​លើ (PageUp)

ផ្លាស់ទី​ទំព័រ​អេក្រង់​ឡើង​លើ ជាមួយ​ជម្រើស

ទំព័រ​ក្រោម

ផ្លាស់ទី​ទំព័រ​អេក្រង់​ចុះ​ក្រោម

ប្តូរ (Shift) + ទំព័រ​ក្រោម​ (PageDown)

ផ្លាស់ទី​ទំព័រ​អេក្រង់​ចុះ​ក្រោម ជា​មួយ​​ជម្រើស

លុប​រហូត​ដល់​ចុង​ពាក្យ

+Shift+Backspace

លុប​អត្ថបទ​រហូត​ដល់​ដើម​ពាក្យ

ក្នុង​បញ្ជី ៖ លុប​កថា​ខណ្ឌ​ទទេ​ពី​មុខ​កថា​ខណ្ឌ​បច្ចុប្បន្ន

លុប​អត្ថបទ​រហូត​ដល់​ចុង​ប្រយោគ

+Shift+Backspace

លុប​អត្ថបទ​រហូត​ដល់​ដើម​ប្រយោគ

+Tab

ការ​ផ្តល់​យោបល់​បន្ទាប់​ជាមួយ ការ​បំពេញ​ពាក្យ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

+Shift+Tab

ប្រើ​ការ​ផ្តល់​យោបល់​មុន​ជាមួយ ការ​បំពេញ​ពាក្យ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

+Shift+V

បិទភ្ជាប់​មាតិកា​របស់​ក្ដារតម្បៀតខ្ទាស់​ជា​អត្ថបទ​ដែល​មិន​ទាន់​រៀបចំ ។

+ ចុច​ទ្វេ​ដង​ ឬ + ប្ដូរ (Shift) + F10

Use this combination to quickly dock or undock the Navigator, Styles window, or other windows


Shortcut Keys for Paragraphs, List Paragraphs, Outline Levels and List Levels

គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់

បែបផែន

+ព្រួញ​ឡើងលើ

ផ្លាស់ទី​កថាខណ្ឌ​សកម្ម ឬ​កថាខណ្ឌ​ដែល​បាន​ជ្រើស ឡើង​លើ​មួយ​កថាខណ្ឌ ។

+ព្រួញ​ចុះក្រោម

ផ្លាស់ទី​កថាខណ្ឌ​សកម្ម ឬ​កថាខណ្ឌ​ដែល​បាន​ជ្រើស ចុះ​ក្រោម​មួយ​កថាខណ្ឌ ។

ថេប (Tab)

With the cursor positioned in front of a paragraph with paragraph style “Heading X” (X = 1–9), the outline level is moved down one level. For list paragraphs, the list level is moved down one level.

ប្តូរ (Shift) + ថេប (Tab)

With the cursor positioned in front of a paragraph with paragraph style “Heading X” (X = 2–10), the outline level is moved up one level. For list paragraphs, the list level is moved up one level.

+Tab

With the cursor placed anywhere in a heading or list paragraph: Increases the alignment for all headings. For list paragraphs, increases the alignment for all paragraphs in the same list.

+Shift+Tab

With the cursor placed anywhere in a heading or list paragraph: Decreases the alignment for all headings. For list paragraphs, decreases the alignment for all paragraphs in the same list.


note

To insert a tab at the beginning of a heading or list paragraph, use the Numbering followed by option in the Position tab in the Heading Numbering or Bullets and Numbering dialog. Alternatively, a tab can be copied and then pasted at the beginning.


គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់ សម្រាប់ "តារាង" ក្នុង LibreOffice Writer

គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់

បែបផែន

+A

ប្រសិន​បើ​ក្រឡា​សកម្ម​ទទេ ៖ ជ្រើស​តារាង​ទាំងមូល ។ បើ​ពុំ​នោះ​សោត ៖ ជ្រើស​មាតិកា​នៃ​ក្រឡា​សកម្ម ។ ចុច​ម្តង​ទៀត​ដើម្បី​ជ្រើស​តារាង​ទាំងមូល ។

+Home

ប្រសិន​បើ​ក្រឡា​សកម្ម​ទទេ ៖ ទៅ​កាន់​ដើម​តារាង ។ បើ​ពុំ​នោះ​សោត ៖ ​ចុច​លើក​ទីមួយ​ ទៅ​កាន់​ដើម​ក្រឡា​សកម្ម ចុច​លើក​ទីពីរ ទៅ​កាន់​ដើម​តារាង​បច្ចុប្បន្ន ចុច​លើក​ទី​បី ទៅ​កាន់​ដើម​ឯកសារ ។

+End

ប្រសិន​បើ​ក្រឡា​សកម្ម​ទទេ ៖ ទៅ​កាន់​ចុង​តារាង ។ បើ​ពុំ​នោះ​សោត ៖ ​ចុច​លើក​ទីមួយ ទៅ​កាន់​ចុង​ក្រឡា​សកម្ម ចុច​លើក​ទីពីរ ទៅ​កាន់​ចុង​តារាង​បច្ចុប្បន្ន ចុច​លើក​ទី​បី ទៅ​កាន់​ចុង​ឯកសារ ។

+Tab

បញ្ចូល​ការ​ឈប់​ថេប (តែ​ក្នុង​តារាង​ប៉ុណ្ណោះ) ។ អាស្រ័យ​លើ​កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​បង្អួច​ដែល​កំពុង​ប្រើ +Tab អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជំនួស ។

+គ្រាប់ចុច​ព្រួញ

បង្កើន​/​បន្ថយ ​ទំហំ​នៃ​ជួរ​ឈរ​/​ជួរ​ដេក លើ​គែម​ក្រឡា​ខាង​ក្រោម​ស្តាំ

+Shift+គ្រាប់ចុច​ព្រួញ

បង្កើន​/​បន្ថយ​ទំហំ​នៃ​ជួរ​ឈរ​/​ជួរ​ដេក លើ​គែម​ក្រឡា​ខាង​លើ​​ឆ្វេង

+គ្រាប់ចុច​ព្រួញ

ដូច​នឹង ដែរ ប៉ុន្តែ​មាន​តែ​ក្រឡា​សកម្ម​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​ត្រូវ​បាន​កែប្រែ

+Shift+គ្រាប់ចុច​ព្រួញ

ដូច​នឹង ដែរ ប៉ុន្តែ​មាន​តែ​ក្រឡា​សកម្ម​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​ត្រូវ​បាន​កែប្រែ

+Shift+T

យក​ការ​​ការពារ​​ក្រឡា​​ចេញ​ពី​តារាង​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទាំងអស់​​ ។ បើ​គ្មាន​តារាង​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស នោះ​ការ​​ការពារ​ក្រឡា​ត្រូវ​បាន​យក​ចេញ​ពី​តារាង​ទាំងអស់​ក្នុង​ឯកសារ ។

Shift++Del

បើ​មិន​ជ្រើស​ក្រឡា​ទាំងមូល​ទេ អត្ថបទ​ពី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ទៅ​ចុង​បញ្ចប់​នៃ​ប្រយោគ​បច្ចុប្បន្ន​ត្រូវ​បាន​លុប ។ បើ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​នៅ​ខាង​ចុង​ក្រឡា ហើយ​ជ្រើស​ក្រឡា​ទាំងមូល មាតិកា​នៃ​ក្រឡា​បន្ទាប់​ត្រូវ​បាន​លុប ។

ប្រសិនបើ​មិន​បាន​ជ្រើស​ក្រឡា​ទាំងមូល​ទេ ហើយ​ទស្សន៍ទ្រនិច​នៅ​ចុង​តារាង កថាខណ្ឌ​ដែល​នៅ​ខាង​ក្រោម​តារាង​នឹង​ត្រូវ​បាន​លុប លុះត្រាតែ​វា​ជា​កថាខណ្ឌ​ចុងក្រោយ​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ។

បើ​ក្រឡា​មួយ ឬ​ច្រើន​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស ជួរ​ដេក​ទាំងមូល​ដែល​មាន​ការ​ជ្រើស​នឹង​ត្រូវ​បាន​លុប ។ បើ​ជួរ​ដេក​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ទាំងមូល ឬ​ដោយ​ផ្នែក តារាង​ទាំងមូល​នឹង​ត្រូវ​បានលុប ។


គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់ សម្រាប់​ផ្លាស់ទី និង ប្តូរ​ទំហំ​ស៊ុម ក្រាហ្វិក និង វត្ថុ

គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់

បែបផែន

គេច​ (Esc)

Cursor is inside a frame and no text is selected: Escape selects the frame.

Frame is selected: Escape clears the cursor from the frame.

F2 ឬ​បញ្ចូល (Enter) ឬ​គ្រាប់​ចុច​ណា​មួយ​ ដែល​ផលិត​តួអក្សរ​មួយ​លើ​អេក្រង់

If a frame is selected: positions the cursor to the end of the text in the frame. If you press any key that produces a character on screen, and the document is in edit mode, the character is appended to the text.

+គ្រាប់ចុច​ព្រួញ

ផ្លាស់ទី​វត្ថុ ។

+គ្រាប់ចុច​ព្រួញ

ផ្លាស់ប្តូរ​ទំហំ​​ ដោយ​ផ្លាស់ទី​ជ្រុង​ខាង​ក្រោម​ស្តាំ ។

+Shift+គ្រាប់ចុច​ព្រួញ

ផ្លាស់ប្តូរ​ទំហំ​ ដោយ​ផ្លាស់ទី​ជ្រុង​ខាង​លើ​ឆ្វេង ។

+Tab

ជ្រើស​យុថ្កា​នៃ​វត្ថុ​មួយ (ក្នុង​របៀប "កែសម្រួល​ចំណុច") ។


Please support us!