គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់ សម្រាប់ LibreOffice Writer

អ្នក​អាច​ប្រើ​គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់ ដើម្បី​ធ្វើ​ភារកិច្ច​សាមញ្ញ​យ៉ាង​រហ័ស​ក្នុង LibreOffice ។ ផ្នែក​នេះ​រាយ​នូវ​គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់​លំនាំដើម សម្រាប់ LibreOffice Writer ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់​មួយ​ចំនួន​អាច​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​ទៅ​ប្រព័ន្ធ​ផ្ទៃតុ​របស់​អ្នក ។ គ្រាប់​ចុច​ដែល​ត្រូវបាន​ផ្ដល់​ទៅ​ប្រព័ន្ធ​ផ្ទៃ​តុ​មិន​អាច​ប្រើ​បាន LibreOffice ។ ព្យាយាម​ផ្ដល់​គ្រាប់​ចុច​ផ្សេងៗ​ផង​ដែរ​សម្រាប់ LibreOffice នៅ​ក្នុងឧបករណ៍ - ផ្លាស់ប្ដូរ​តាម​បំណង - ក្ដារ​ចុច ឬ​នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ​ផ្ទៃតុ​របស់​អ្នក ។


អ្នក​ក៏​អាច​ប្រើ គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់​ទូទៅ​ក្នុង LibreOffice ។

គ្រាប់​ចុច​មុខងារ សម្រាប់ LibreOffice Writer

គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់

បែបផែន

F2

របារ​​រូបមន្ត

+F2

វាល​បញ្ចូល

F3

បំពេញ អត្ថបទ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

+F3

កែសម្រួល​​ អត្ថបទ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

ប្តូរ (Shift) + F4

ជ្រើស​ស៊ុម​បន្ទាប់

Ctrl+Shift+F4

បើក ទិដ្ឋភាព​ប្រភព​ទិន្នន័យ

F5

បិទ​/​បើក កម្មវិធី​​រុករក

Shift+F5

Moves the cursor to the position that it had when the document was last saved before it was last closed.

+Shift+F5

បើក "កម្មវិធី​រុករក" ទៅ​កាន់​លេខ​ទំព័រ

F7

Spelling

+F7

កម្រង​វេវចនសព្ទ

F8

របៀប​ពង្រីក

+F8

បិទ / បើក ស្រមោលវាល

ប្តូរ (Shift) + F8

របៀប​ជម្រើស​បន្ថែម

បញ្ជា​(Ctrl)+ប្ដូរ​(Shift)+F8

ទប់ស្កាត់​របៀប​ជម្រើស

F9

ធ្វើ​ឲ្យ​វាល​ទាន់សម័យ

+F9

បង្ហាញវាល

ប្តូរ (Shift) + F9

​គណនា​តារាង

+ប្ដូរ(Shift)+F9

ធ្វើ​ឲ្យ វាល​បញ្ចូល និង បញ្ជី​បញ្ចូល ទាន់សម័យ

+F10

បិទ​/​បើក ​តួអក្សរ​មិន​​​បោះពុម្ព

Styles window on/off

ប្តូរ(Shift)+F11

បង្កើត​រចនាប័ទ្ម

+F11

កំណត់​ការ​ផ្ដោត​ ដើម្បី​អនុវត្ត​ប្រអប់​រចនាប័ទ្ម

+Shift+F11

ធ្វើ​​ឲ្យ​រចនាប័ទ្ម​ទាន់​សម័យ

F12

Toggle Ordered List

+F12

បញ្ចូល ឬ​កែសម្រួល​តារាង

ប្តូរ (Shift) + F12

Toggle Unordered List

+Shift+F12

Ordered / Unordered List off


គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់ សម្រាប់ LibreOffice Writer

គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់

បែបផែន

+A

ជ្រើស​ទាំងអស់

+J

តម្រឹម​សង​ខាង

+D

​បន្ទាត់​ក្រោម​​ទ្វេ

+E

តម្រឹម​កណ្តាល

+A

រក និង ជំនួស

+Shift+P

អក្សរ​តូច​លើ

+L

តម្រឹម​ឆ្វេង

+R

តម្រឹម​ស្តាំ

+Shift+B

អក្សរ​តូច​ក្រោម

​​ធ្វើ​សកម្មភាព​ចុង​ក្រោយ​វិញ

+0 (zero)

Apply Text Body paragraph style

+1

អនុវត្ត រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ​ក្បាល ១

+2

អនុវត្ត រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ​ក្បាល ២

+3

អនុវត្ត រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ​ក្បាល ៣

+4

អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ​ក្បាល ៤

+5

អនុវត្ត​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ​ក្បាល ៥

+ សញ្ញាបូក (+)

គណនា​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស និង ចម្លង​លទ្ធផល​ទៅ​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់ ។

+Hyphen(-)

Soft hyphens; hyphenation set by you.

+Shift+សញ្ញា​ដក (-)

Non-breaking hyphen (is not used for hyphenation)

+សញ្ញា​គុណ * (តែ​លើ​បន្ទះ​លេខ​ប៉ុណ្ណោះ)

រត់​វាល​ម៉ាក្រូ

+Shift+Space

គម្លាត​មិន​បំបែក ។ គម្លាត​មិន​បំបែក​ មិន​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​សម្រាប់​ការ​ដាក់​សហ​សញ្ញា និង មិន​ត្រូវ​បាន​ពង្រីក​ទេ បើ​អត្ថបទ​ត្រូវ​បាន​តម្រឹម​សង​ខាង ។

ប្តូរ (Shift) + បញ្ចូល (Enter)

ចុះ​បន្ទាត់ ដោយ​មិន​ផ្លាស់ប្តូរ​កថាខណ្ឌ

+បញ្ចូល(Enter)

បំបែក​ទំព័រ​ដោយ​ដៃ

+Shift+Enter

បំបែក​ជួរ​ឈរ​ក្នុង​អត្ថបទ​មាន​ជួរ​ឈរ​ច្រើន

+Enter

បញ្ចូល​កថាខណ្ឌ​ថ្មី​ដោយ​គ្មាន​លេខរៀង​នៅ​ខាងក្នុង​បញ្ជី។ វា​មិន​ដំណើរការ​ទេ​ពេល​ទស្សន៍ទ្រនិច​នៅ​ចុង​បញ្ជី។

+Enter

បញ្ចូល​កថាខណ្ឌ​ថ្មី​ដោយ​ផ្ទាល់​នៅ​មុខ ឬ​បន្ទាប់ពី​ភាគ ឬ​នៅ​មុខ​តារាង។

ព្រួញ​ទៅ​ឆ្វេង

ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ទៅ​ឆ្វេង

ប្តូរ (Shift) + ព្រួញ​ទៅ​ឆ្វេង

ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ជាមួយ​ជម្រើស ទៅ​ឆ្វេង

+គ្រាប់ចុច​ព្រួញ

ទៅ​ដើម​ពាក្យ

+Shift+គ្រាប់ចុច​ព្រួញ

ការ​ជ្រើស​ទៅ​ឆ្វេង​ម្តង​មួយ​ពាក្យ

ព្រួញ​ទៅ​ស្តាំ

ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ទៅ​ស្តាំ

ប្តូរ (Shift) + ព្រួញ​ទៅ​ស្តាំ

ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ជាមួយ​ជម្រើស ទៅ​ស្តាំ

+គ្រាប់ចុច​ព្រួញ

ទៅ​ដើម​ពាក្យ​បន្ទាប់

+Shift+គ្រាប់ចុច​ព្រួញ

ការ​ជ្រើស​ទៅ​ស្តាំ​ម្តង​មួយ​ពាក្យ

ព្រួញ​ឡើង​លើ

ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ឡើង​មួយ​បន្ទាត់

ប្តូរ (Shift) + ព្រួញ​ឡើង​លើ

បន្ទាត់​ដែល​កំពុង​ជ្រើស​ស្ថិត​ក្នុង​ទិសដៅ​ទៅ​លើ

បញ្ជា​(Ctrl)​+​ព្រួញ​ឡើង​លើ

ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ទៅដើម​កថាខណ្ឌ​មុន

+Shift+គ្រាប់ចុច​ព្រួញ

ជ្រើស​ដើម​កថាខណ្ឌ ។ ចុច​គ្រាប់​ចុច​បន្ទាប់ នឹង​ពង្រីក​ជម្រើស​ទៅ​ដើម​កថាខណ្ឌ​មុន

ព្រួញ​ចុះ​ក្រោម

ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ចុះ​ក្រោម មួយ​ជួរ

ប្តូរ (Shift) + ព្រួញ​ចុះ​ក្រោម

បន្ទាត់​ដែល​កំពុង​ជ្រើស​ស្ថិត​ក្នុង​ទិសដៅ​ទៅ​ក្រោម

+គ្រាប់ចុច​ព្រួញ

ផ្លាស់ទី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ទៅដើម​កថាខណ្ឌ​មុន

+Shift+គ្រាប់ចុច​ព្រួញ

ជ្រើស​ចុង​កថាខណ្ឌ ។ ចុច​គ្រាប់ចុច​បន្ទាប់​ពង្រីក​ជម្រើស​ទៅ​ចុង​កថាខណ្ឌ​បន្ទាប់

ទៅ​ដើម​បន្ទាត់

+Shift+P

ទៅ និង ជ្រើស​រហូត​ដល់​ដើម​បន្ទាត់

ទៅ​ចុង​បន្ទាត់

+Shift+P

ទៅ និង ជ្រើស​រហូត​ដល់​ចុង​បន្ទាត់

ទៅ​ដើម​ឯកសារ

+Shift+V

ទៅ និង ជ្រើស​​អត្ថបទ​​រហូត​ដល់​ដើម​ឯកសារ

ទៅ​ចុង​ឯកសារ

+Shift+V

ទៅ និង ជ្រើស​រហូត​ដល់​ចុង​ឯកសារ

+PageUp

ប្តូរ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​រវាង អត្ថបទ និង បឋមកថា

+PageDown

ប្តូរ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​រវាង អត្ថបទ និង បាតកថា

បញ្ចូល

បិទ​/​បើក របៀប​បញ្ចូល

ទំព័រ​លើ

ផ្លាស់ទី​ទំព័រ​អេក្រង់​ឡើង​លើ

ប្តូរ (Shift) + ទំព័រ​លើ (PageUp)

ផ្លាស់ទី​ទំព័រ​អេក្រង់​ឡើង​លើ ជាមួយ​ជម្រើស

ទំព័រ​ក្រោម

ផ្លាស់ទី​ទំព័រ​អេក្រង់​ចុះ​ក្រោម

ប្តូរ (Shift) + ទំព័រ​ក្រោម​ (PageDown)

ផ្លាស់ទី​ទំព័រ​អេក្រង់​ចុះ​ក្រោម ជា​មួយ​​ជម្រើស

លុប​រហូត​ដល់​ចុង​ពាក្យ

+Shift+Backspace

លុប​អត្ថបទ​រហូត​ដល់​ដើម​ពាក្យ

ក្នុង​បញ្ជី ៖ លុប​កថា​ខណ្ឌ​ទទេ​ពី​មុខ​កថា​ខណ្ឌ​បច្ចុប្បន្ន

+Shift+V

លុប​អត្ថបទ​រហូត​ដល់​ចុង​ប្រយោគ

+Shift+Backspace

លុប​អត្ថបទ​រហូត​ដល់​ដើម​ប្រយោគ

+Tab

ការ​ផ្តល់​យោបល់​បន្ទាប់​ជាមួយ ការ​បំពេញ​ពាក្យ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

+Shift+Tab

ប្រើ​ការ​ផ្តល់​យោបល់​មុន​ជាមួយ ការ​បំពេញ​ពាក្យ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ

+Shift+V

បិទភ្ជាប់​មាតិកា​របស់​ក្ដារតម្បៀតខ្ទាស់​ជា​អត្ថបទ​ដែល​មិន​ទាន់​រៀបចំ ។

+ ចុច​ទ្វេ​ដង​ ឬ + ប្ដូរ (Shift) + F10

Use this combination to quickly dock or undock the Navigator, Styles window, or other windows


គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់ សម្រាប់​កម្រិត​កថាខណ្ឌ និង ក្បាល

គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់

បែបផែន

+ព្រួញ​ឡើងលើ

ផ្លាស់ទី​កថាខណ្ឌ​សកម្ម ឬ​កថាខណ្ឌ​ដែល​បាន​ជ្រើស ឡើង​លើ​មួយ​កថាខណ្ឌ ។

+ព្រួញ​ចុះក្រោម

ផ្លាស់ទី​កថាខណ្ឌ​សកម្ម ឬ​កថាខណ្ឌ​ដែល​បាន​ជ្រើស ចុះ​ក្រោម​មួយ​កថាខណ្ឌ ។

ថេប (Tab)

ក្បាល​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ "ក្បាល X" (X = 1-9) ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់ទី​ចុះ​ក្រោម​មួយ​កម្រិត​ក្នុង​គ្រោង ។

ប្តូរ (Shift) + ថេប (Tab)

ក្បាល​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ "ក្បាល X" (X = 2-10) ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់ទី​ឡើង​លើ​មួយ​កម្រិត​ក្នុង​គ្រោង ។

+Tab

នៅ​ចំណុច​ផ្ដើម​នៃ​ក្បាល ៖ បញ្ចូល​ការ​ឈប់​ថេប ។ អាស្រ័យ​លើ​កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​បង្អួច​ដែល​កំពុង​ប្រើ +Tab អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជំនួស ។

ដើម្បី​ផ្លាស់ប្តូរ​កម្រិត​ក្បាលដោយ​ប្រើ​​ក្តារ​ចុច ដំបូង​ដាក់​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ពី​មុខ​ក្បាល ។


គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់ សម្រាប់ "តារាង" ក្នុង LibreOffice Writer

គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់

បែបផែន

+A

ប្រសិន​បើ​ក្រឡា​សកម្ម​ទទេ ៖ ជ្រើស​តារាង​ទាំងមូល ។ បើ​ពុំ​នោះ​សោត ៖ ជ្រើស​មាតិកា​នៃ​ក្រឡា​សកម្ម ។ ចុច​ម្តង​ទៀត​ដើម្បី​ជ្រើស​តារាង​ទាំងមូល ។

+Home

ប្រសិន​បើ​ក្រឡា​សកម្ម​ទទេ ៖ ទៅ​កាន់​ដើម​តារាង ។ បើ​ពុំ​នោះ​សោត ៖ ​ចុច​លើក​ទីមួយ​ ទៅ​កាន់​ដើម​ក្រឡា​សកម្ម ចុច​លើក​ទីពីរ ទៅ​កាន់​ដើម​តារាង​បច្ចុប្បន្ន ចុច​លើក​ទី​បី ទៅ​កាន់​ដើម​ឯកសារ ។

+End

ប្រសិន​បើ​ក្រឡា​សកម្ម​ទទេ ៖ ទៅ​កាន់​ចុង​តារាង ។ បើ​ពុំ​នោះ​សោត ៖ ​ចុច​លើក​ទីមួយ ទៅ​កាន់​ចុង​ក្រឡា​សកម្ម ចុច​លើក​ទីពីរ ទៅ​កាន់​ចុង​តារាង​បច្ចុប្បន្ន ចុច​លើក​ទី​បី ទៅ​កាន់​ចុង​ឯកសារ ។

+Tab

បញ្ចូល​ការ​ឈប់​ថេប (តែ​ក្នុង​តារាង​ប៉ុណ្ណោះ) ។ អាស្រ័យ​លើ​កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​បង្អួច​ដែល​កំពុង​ប្រើ +Tab អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ជំនួស ។

+គ្រាប់ចុច​ព្រួញ

បង្កើន​/​បន្ថយ ​ទំហំ​នៃ​ជួរ​ឈរ​/​ជួរ​ដេក លើ​គែម​ក្រឡា​ខាង​ក្រោម​ស្តាំ

+Shift+គ្រាប់ចុច​ព្រួញ

បង្កើន​/​បន្ថយ​ទំហំ​នៃ​ជួរ​ឈរ​/​ជួរ​ដេក លើ​គែម​ក្រឡា​ខាង​លើ​​ឆ្វេង

+គ្រាប់ចុច​ព្រួញ

ដូច​នឹង ដែរ ប៉ុន្តែ​មាន​តែ​ក្រឡា​សកម្ម​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​ត្រូវ​បាន​កែប្រែ

+Shift+គ្រាប់ចុច​ព្រួញ

ដូច​នឹង ដែរ ប៉ុន្តែ​មាន​តែ​ក្រឡា​សកម្ម​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​ត្រូវ​បាន​កែប្រែ

+Shift+T

យក​ការ​​ការពារ​​ក្រឡា​​ចេញ​ពី​តារាង​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទាំងអស់​​ ។ បើ​គ្មាន​តារាង​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស នោះ​ការ​​ការពារ​ក្រឡា​ត្រូវ​បាន​យក​ចេញ​ពី​តារាង​ទាំងអស់​ក្នុង​ឯកសារ ។

Shift++Del

បើ​មិន​ជ្រើស​ក្រឡា​ទាំងមូល​ទេ អត្ថបទ​ពី​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ទៅ​ចុង​បញ្ចប់​នៃ​ប្រយោគ​បច្ចុប្បន្ន​ត្រូវ​បាន​លុប ។ បើ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​នៅ​ខាង​ចុង​ក្រឡា ហើយ​ជ្រើស​ក្រឡា​ទាំងមូល មាតិកា​នៃ​ក្រឡា​បន្ទាប់​ត្រូវ​បាន​លុប ។

ប្រសិនបើ​មិន​បាន​ជ្រើស​ក្រឡា​ទាំងមូល​ទេ ហើយ​ទស្សន៍ទ្រនិច​នៅ​ចុង​តារាង កថាខណ្ឌ​ដែល​នៅ​ខាង​ក្រោម​តារាង​នឹង​ត្រូវ​បាន​លុប លុះត្រាតែ​វា​ជា​កថាខណ្ឌ​ចុងក្រោយ​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ។

បើ​ក្រឡា​មួយ ឬ​ច្រើន​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស ជួរ​ដេក​ទាំងមូល​ដែល​មាន​ការ​ជ្រើស​នឹង​ត្រូវ​បាន​លុប ។ បើ​ជួរ​ដេក​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ទាំងមូល ឬ​ដោយ​ផ្នែក តារាង​ទាំងមូល​នឹង​ត្រូវ​បានលុប ។


គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់ សម្រាប់​ផ្លាស់ទី និង ប្តូរ​ទំហំ​ស៊ុម ក្រាហ្វិក និង វត្ថុ

គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់

បែបផែន

គេច​ (Esc)

Cursor is inside a frame and no text is selected: Escape selects the frame.

Frame is selected: Escape clears the cursor from the frame.

F2 ឬ​បញ្ចូល (Enter) ឬ​គ្រាប់​ចុច​ណា​មួយ​ ដែល​ផលិត​តួអក្សរ​មួយ​លើ​អេក្រង់

If a frame is selected: positions the cursor to the end of the text in the frame. If you press any key that produces a character on screen, and the document is in edit mode, the character is appended to the text.

+គ្រាប់ចុច​ព្រួញ

ផ្លាស់ទី​វត្ថុ ។

+គ្រាប់ចុច​ព្រួញ

ផ្លាស់ប្តូរ​ទំហំ​​ ដោយ​ផ្លាស់ទី​ជ្រុង​ខាង​ក្រោម​ស្តាំ ។

+Shift+គ្រាប់ចុច​ព្រួញ

ផ្លាស់ប្តូរ​ទំហំ​ ដោយ​ផ្លាស់ទី​ជ្រុង​ខាង​លើ​ឆ្វេង ។

+Tab

ជ្រើស​យុថ្កា​នៃ​វត្ថុ​មួយ (ក្នុង​របៀប "កែសម្រួល​ចំណុច") ។


Please support us!