ពេលវេលា

បញ្ចូល​ពេលវេលា​បច្ចុប្បន្ន​ ជា​វាល​មួយ ។ ពេលវេលា​ត្រូវ​បាន​យក​ចេញ​ដោយ​ផ្ទាល់​ពី​ការ​កំណត់​ប្រព័ន្ធ នៃ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​របស់​អ្នក ។ ទ្រង់ទ្រាយ​ពេលវេលា​ថេរ​មួយ​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត ដែល​មិន​អាច​ត្រូវ​បាន​​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព ដោយ​ចុច​គ្រាប់​ចុច​មុខងារ​ F9 ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Insert - Field - Time


ដើម្បី​ផ្តល់​តម្លៃ​ទ្រង់ទ្រាយ​ពេលវេលា​ផ្សេង​ទៀត ឬ​កែសម្រួល​ទិន្នន័យ​ពេលវេលា​ពិត​ប្រាកដ ជ្រើស បញ្ចូល - វាល - ផ្សេង​ៗ និង ​ធ្វើការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ដែល​ចង់​បាន​ក្នុង​ប្រអប់ វាល ។ លើស​ពី​នេះ​ទៀត អ្នក​អាច​កែប្រែ​ទ្រង់ទ្រាយ​នៃ​វាលពេលវេលា ដែល​បាន​បញ្ចូល​នៅ​ពេល​ណា​ក៏​បាន ដោយ​ជ្រើស កែសម្រួល - វាល ។

Please support us!