ការ​ដាក់​​សហ​សញ្ញា

បញ្ចូល​សហសញ្ញា​នៅ​ក្នុង​ពាក្យ​ដែល​វែង​ពេក ដើម្បីឲ្យ​សម​នឹង​ខាង​ចុង​បន្ទាត់​ ។ LibreOffice ស្វែង​រក​ឯកសារ និងស្នើ​ការដាក់​សហសញ្ញា​ដែល​អ្នក​អាច​ព្រម​ទទួល ឬ​បដិសេធ​ ។ បើ​សិន​អត្ថបទ​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស ប្រអប់​ដាក់​សហ​សញ្ញា​នឹង​ធ្វើការ​តែ​នៅ​លើ​អត្ថបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ប៉ុណ្ណោះ ។ បើ​សិន​ជា​គ្មានអត្ថបទ​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ទេ ប្រអប់​ដាក់​សហ​សញ្ញា​នឹង​ធ្វើការ​នៅ​លើ​ឯកសារ​ទាំង​មូល​តែ​ម្តង​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ឧបករណ៍ - ភាសា - ការ​ដាក់​សហសញ្ញា


ការ​ដាក់​សហ​សញ្ញា

ដើម្បី​ដាក់សហសញ្ញា​កថាខណ្ឌ​បច្ចុប្បន្ន ឬ​កថាខណ្ឌ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ជ្រើស​ ទ្រង់​ទ្រាយ​ - កថាខណ្ឌ​ បន្ទាប់​មក​ចុច​លើ​ផ្ទាំង​ លំហូរ​អត្ថបទ​ ។ អ្នក​ក៏​អាច​អនុវត្ត​ការ​ដាក់​សហ​សញ្ញា​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ទៅ​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ​ផង​ដែរ ។ នៅ​ពេល​ដែល​បើក​ការដាក់​សហ​សញ្ញា​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​នៅ​ក្នុង​អត្ថបទ​ ប្រអប់​ដាក់​សហ​សញ្ញា​នឹង​មិន​រក​ពាក្យ​ណា​មួយ​ដែល​ត្រូវ​ដាក់​សហ​សញ្ញា​ទេ ។

នៅ​ពេល LibreOffice រកឃើញ​ពាក្យ​មួយ ដែល​ត្រូវ​​​ការ​ដាក់​សហ​សញ្ញា ធ្វើ​ជម្រើស​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ខាង​ក្រោម ៖

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

ដើម្បី​ដក​កថាខណ្ឌ​ចេញ​ពី​ការដាក់​សហ​សញ្ញា​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ជ្រើស​កថាខណ្ឌ​ ជ្រើស​ ទ្រង់​ទ្រាយ​ - កថា​ខណ្ឌ​ ​ចុច​លើ​ផ្ទាំង លំហូរ​អត្ថបទ បន្ទាប់​មក​ដាក់ធីក​ ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ក្នុង​ផ្ទៃ​ដាក់​សហ​សញ្ញា ។


រូប​តំណាង​ចំណាំ

To disable the Hyphenation dialog and always hyphenate automatically, choose - Language Settings - Writing Aids, and select the Hyphenate without inquiry check box.


ដើម្បី​បញ្ចូល​សហ​សញ្ញា​ដោយ​ដៃ​ផ្ទាល់​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​ ចុច​លើ​ពាក្យ​ដែល​អ្នក​ចង់​បន្ថែម​សហសញ្ញា​ រួច​ចុច​លើ​ + សញ្ញា​ដក (-) ។

To insert a non-breaking (protected) hyphen directly in the document, click in the word that you want to hyphenate, and then press Shift++Minus sign(-).

To hide soft hyphens, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then clear the Custom hyphens check box.

ពាក្យ

ពាក្យ

បង្ហាញ​ការ​ផ្ដល់​យោបល់​ដាក់​សហ​សញ្ញា​សម្រាប់​ពាក្យ​ដែល​បាន​ជ្រើស។

ព្រួញ​ទៅ​ឆ្វេង / ទៅ​ស្តាំ

កំណត់​ទីតាំង​សហ​សញ្ញា។ ជម្រើស​នេះ​មានតែ​នៅ​ពេល​ដែល​ការ​ផ្ដល់​យោបល់​ដាក់​សហ​សញ្ញា​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ច្រើន​ជាង​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ។

បន្ទាប់

មិន​អើពើ​ការ​ផ្ដល់​យោបល់​ដាក់​សហ​សញ្ញា ហើយ​រក​ពាក្យ​បន្ទាប់​ដើម្បី​ដាក់​សហ​សញ្ញា។

ភ្ជាប់​ដោយ​សហ​សញ្ញា

បញ្ចូល​សហ​សញ្ញា​នៅ​ទីតាំង​ដែល​បានចង្អុល​​បង្ហាញ ។

យក​ចេញ

លុប​ចំណុច​សហ​សញ្ញា​បច្ចុប្បន្ន​ចេញពី​ពាក្យ​ដែល​បាន​បង្ហាញ។

ការ​ដាក់​សហ​សញ្ញា

Please support us!