កម្ពស់​ប្រសើរ​បំផុត

លៃតម្រូវ​​កម្ពស់​ជួរ​ដេក​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ដើម្បី​ផ្គូផ្គង​មាតិកា​នៃ​ក្រឡា ។ នេះ​ជា​កំណត់​លំនាំដើម សម្រាប់​តារាង​ថ្មី ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Table - Autofit - Optimal Row Height.

Open Optimize Size toolbar from Table bar, click

រូបតំណាង

កម្ពស់​ជួរ​ដេក​ប្រសើរ​បំផុត


រូប​តំណាង​ចំណាំ

ជម្រើស​នេះ​អាច​ប្រើ​បាន តែ​ក្នុង​ករណី​តារាង​មាន​ជួរ​ដេក ដែល​មាន​កម្ពស់​ថេរ ។


Please support us!