កម្ពស់​ជួរដេក

Changes the height of the selected row(s).

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

In the context menu of a cell, choose Row - Height.


កម្ពស់

បញ្ចូល​កម្ពស់​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន សម្រាប់​ជួរដេក​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

សម​ទៅ​នឹង​ទំហំ

លៃតម្រូវ​​កម្ពស់​ជួរ​ដេក​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ដើម្បី​ផ្គូផ្គង​មាតិកា​នៃ​ក្រឡា ។

note

You can also right-click in a cell, and then choose Size - Minimal Row Height.


Please support us!