កម្ពស់​ជួរដេក

ប្តូរ​កម្ពស់​នៃ​ជួរដេក​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

In the context menu of a cell, choose Row - Height.


កម្ពស់

បញ្ចូល​កម្ពស់​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន សម្រាប់​ជួរដេក​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

សម​ទៅ​នឹង​ទំហំ

លៃតម្រូវ​​កម្ពស់​ជួរ​ដេក​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ដើម្បី​ផ្គូផ្គង​មាតិកា​នៃ​ក្រឡា ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

អ្នក​ក៏​អាច​ចុច​កណ្ដុរ​ស្ដាំ​នៅ​ក្នុង​ក្រឡា ហើយ​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស ជួរដេក - កម្ពស់​ប្រសើរ​បំផុត ។


Please support us!