ការពារ

រារាំង​មាតិកា​នៃ​ក្រឡា​ដែល​បាន​ជ្រើស ពី​ការ​កែប្រែ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

In the context menu of a cell, choose Cell - Protect.


រូប​តំណាង​ចំណាំ

នៅ​ពេល​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ស្ថិត​ក្នុង​ក្រឡា​បាន​តែ​អាន ចំណាំ​មួយ​នឹង​លេចឡើង នៅ​លើ របារ​ស្ថានភាព ។


ដើម្បី​យក​ការការពារ​ក្រឡា​ចេញ ជ្រើស​ក្រឡា ចុច​កណ្ដុរ​ស្ដាំ ហើយ​បន្ទាប់មក​ជ្រើស ក្រឡា - មិនការពារ ។

Please support us!