ជម្រើស

Specifies properties for the selected object, graphic or frame.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Image - Properties - Options tab.

Choose Format - Frame and Object - Properties - Options tab.

Choose View - Styles -open context menu Modify/New - Options tab.

Choose Insert - Frame - Frame - Options tab.


ឈ្មោះ

បញ្ជាក់​​ឈ្មោះ​នៃ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស និង តំណ​ដែល​ទាក់ទង ។

ឈ្មោះ

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​មួយ សម្រាប់​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

ផ្តល់​ឲ្យ វត្ថុ ក្រាហ្វិក ឬ​ស៊ុម​មួយ​នូវ​ឈ្មោះ​ដែល​មាន​អត្ថន័យ ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​រក​ទីតាំង​វា​បាន​យ៉ាង​លឿន​ក្នុង​ឯកសារ​ដែល​វែង​នៅ​ពេល​ក្រោយ​ទៀត ។


អត្ថបទ​ជំនួស (តែ​ស៊ុម​អណ្តែត ក្រាហ្វិក និង វត្ថុ)

បញ្ចូល​អត្ថបទ​ដើម្បី​បង្ហាញ​ក្នុង​កម្មវិធី​រុករក​បណ្តាញ នៅ​ពេល​គ្មាន​ធាតុ​ដែល​​បាន​ជ្រើស ។ អត្ថបទ​ជំនួស​ក៏​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដែរ ដើម្បី​ជួយ​មនុស្ស​ពិការ ។

តំណ​មុន

បង្ហាញ​ធាតុ (វត្ថុ ក្រាហ្វិក ឬ​ស៊ុម) ដែល​នៅ​ពី​មុខ​វត្ថុ​បច្ចុប្បន្ន​ក្នុង​លំដាប់​ដែល​បាន​ត​ភ្ជាប់ ។ ដើម្បី​បន្ថែម ឬ​ផ្លាស់​ប្តូរ​តំណ​មុន ជ្រើស​ឈ្មោះ​ពី​បញ្ជី ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​កំពុង​ត​ភ្ជាប់​ស៊ុម ស៊ុម​គោលដៅ​ត្រូវ​តែ​ទទេ ។

តំណ​បន្ទាប់

បង្ហាញ​ធាតុ​ (វត្ថុ ក្រាហ្វិក ឬ​ស៊ុម) ដែល​នៅ​បន្ទាប់​ពី​វត្ថុ​បច្ចុប្បន្ន​ក្នុង​លំដាប់​ដែល​បាន​ត​ភ្ជាប់ ។ ដើម្បី​បន្ថែម ឬ​ប្តូរ​តំណ​បន្ទាប់ ជ្រើស​ឈ្មោះ​ពី​បញ្ជី ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​កំពុង​ត​ភ្ជាប់​ស៊ុម ស៊ុម​គោលដៅ​ត្រូវ​តែ​ទទេ ។

ការពារ

បញ្ជាក់​​ជម្រើស​ការ​ការពារ សម្រាប់​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ការពារ​មាតិកា

រារាំង​ភាព​ផ្លាស់ប្តូរ​ចំពោះ​មាតិកា​នៃ​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

អ្នក​នៅ​តែ​អាច​ចម្លង​មាតិកា​នៃ​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ការពារ​ទីតាំង

ចាក់សោ​ទីតាំង​នៃ​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។

ការពារ​ទំហំ

ចាក់សោ​ទំហំ​នៃ​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

លក្ខណសម្បត្តិ

បញ្ជាក់​​ជម្រើស បោះពុម្ព និង អត្ថបទ សម្រាប់​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

អាច​កែសម្រួល​បាន ក្នុង​ឯកសារ​បាន​តែ​អាន (តែ​ស៊ុម)

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​កែ​សម្រួល​មាតិកា​នៃ​ស៊ុ​មួយ​ក្នុង​ឯកសារ ដែល​បាន​តែ​អាន (ការពារ​មិន​ឲ្យ​សរសេរ​ចូល) ។

បោះពុម្ព

រួម​បញ្ចូល​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស នៅ​ពេល​អ្នក​បោះពុម្ព​ឯកសារ ។

លំហូរ​អត្ថបទ

បញ្ជាក់​​ទិស​លំហូរ​អត្ថបទ​ក្នុង​ស៊ុម​មួយ ដែល​អ្នក​ចូលចិត្ត ។ ដើម្បី​ប្រើ​ការ​កំណត់​លំហូរ​អត្ថបទ​លំនាំដើម​សម្រាប់​ទំព័រ ជ្រើស ប្រើ​ការ​កំណត់​វត្ថុ​តាម​លំដាប់​ខ្ពស់​ជាង ពី​បញ្ជី ។

តម្រឹម​មាតិកា​បញ្ឈរ

បញ្ជាក់​ការ​តម្រឹម​បញ្ឈប់​នៃ​មាតិកា​ស៊ុម។ ជា​ពិសេស វា​មាន​សារសំខាន់​​មាតិកា​អត្ថបទ, ប៉ុន្តែ​វា​ប៉ះពាល់​ផង​ដែរ​ដាល់​តារាង និង​ វត្ថុ​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​បាន​ដាក់​យុថ្កា​ចំពោះ​ផ្ទៃ​អត្ថបទ (បាន​ដាក់​យុថ្កា​ជា​អត្ថបទ, តួអក្សរ ឬ​កថាខណ្ឌ), ឧទាហរណ៍, ក្រាហ្វិក គំនូស។

ទិស​អត្ថបទ ។

Please support us!