បញ្ចូល​ស្គ្រីប

បញ្ចូល​ស្គ្រីប​នៅ​ទីតាំង​ទស្សន៍​ទ្រនិច​បច្ចុប្បន្ន​ក្នុង​ឯកសារ HTML ឬ​អត្ថបទ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Insert - Script (only HTML documents)


An inserted script is indicated by a small green rectangle. If you do not see the rectangle, choose - LibreOffice Writer/Web - View, and select the Comments check box. To edit a script, double-click the green rectangle.

ប្រសិន​បើ​ឯកសារ​របស់​អ្នក​មាន​ស្គ្រីប​ច្រើន​ជាង​មួយ ប្រអប់ កែ​សម្រួល​ស្គ្រីប មាន​ប៊ូតុង​មុន និង បន្ទាប់​ដើម្បី​លោត​ពី​ស្គ្រីប​មួយ​ទៅ​មួយ ។

Jump to Previous Script Icon

Jump to Previous Script

 Jump to Next Script Icon

Jump to Next Script

មាតិកា

ប្រភេទ​​ស្គ្រីប

បញ្ចូល​ប្រភេទ​នៃ​ស្គ្រីប​ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល ។ ស្គ្រីប​ត្រូវ​បាន​បញ្ជាក់​ប្រាប់​ក្នុង​កូដ​ប្រភព HTML ដោយ​ស្លាក <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript"> ។

URL

បន្ថែម​តំណ​មួយ​ទៅ​ឯកសារ​ស្គ្រីប​មួយ ។ ចុច​ប៊ូតុង​មូល URL ហើយ​បន្ទាប់​មក​បញ្ចូល​តំណ​ក្នុង​ប្រអប់ ។ អ្នក​ក៏​អាច​ចុច​ប៊ូតុង​រកមើល (...) រកទីតាំង​ឯកសារ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច បញ្ចូល ។ ឯកសារ​ស្គ្រីប​ដែល​បាន​ភ្ជាប់ ត្រូវ​បាន​សម្គាល់​ក្នុង​កូដ HTML ដោយ​ស្លាក​ដូចខាងក្រោម ៖

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="url">

/* មិន​អើពើ​អត្ថបទ​ទាំងអស់​នៅ​ទីនេះ */

</SCRIPT>

រកមើល

រក​ទីតាំង​ឯកសារ​ស្គ្រីប​ដែល​អ្នក​ចង់​តភ្ជាប់​ និង ​បន្ទាប់មក​​ចុច បញ្ចូល ។

អត្ថបទ

បញ្ចូល​កូដ​ស្គ្រីប​ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល ។

Please support us!