ធាតុ (គន្ថនិទ្ទេស)

បញ្ជាក់​ទ្រង់​ទ្រាយ​សម្រាប់​ធាតុ​គន្ថនិទ្ទេស​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000404.xhp#verz37 not found).


ប្រភេទ

ប្រភេទ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ ផ្អែក​លើ​ប្រភព​អក្សរ​សាស្ត្រ​ខុស​ៗ​គ្នា ។

រចនា​សម្ព័ន្ធ និង ទ្រង់ទ្រាយ

បន្ទាត់ រចនា​សម្ព័ន្ធ បង្ហាញ​តារាង​នៃ​កូដ​មាតិកា សម្រាប់​កម្រិត​ក្បាល​ដែល​បាន​ជ្រើស ។ ដើម្បី​ប្តូរ​រូបរាង​នៃ​កម្រិត​ក្បាល អ្នក​អាច​បញ្ចូល​កូដ ឬ​អត្ថបទ​ក្នុង​ប្រអប់​ទទេ​លើ​បន្ទាត់​នេះ ។ អ្នក​ក៏​អាច​ចុច​ក្នុង​ប្រអប់​ទទេ ឬ​លើ​កូដ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច​ប៊ូតុង​កូដ ។

ឈប់​ថេប (T)

បញ្ចូល​ឈប់ថេប​មួយ ។ ដើម្បី​បន្ថែម​ចំណុច​នាំមុខ​ទៅ​ឈប់​ថេប ជ្រើស​តួអក្សរ​មួយ​ក្នុង ប្រអប់ តួអក្សរ​បំពេញ ។ ដើម្បី​ប្តូរ​ទីតាំង​ឈប់ថេប បញ្ចូល​តម្លៃ​ក្នុង​ប្រអប់ ទីតាំង​ឈប់​ថេប ឬ​ជ្រើស​ប្រអប់​ធីក តម្រឹម​ស្តាំ ។

ប្រភេទ

រាយ​បញ្ជី​ធាតុ​គន្ថនិទ្ទេស ។ ដើម្បី​បន្ថែម​ទៅ​បន្ទាត់​រចនា​សម្ព័ន្ធ ចុច​លើ​ធាតុ ។ ចុច​ក្នុង​ប្រអប់​ទទេ​លើ​បន្ទាត់​រចនា​សម្ព័ន្ធ បន្ទាប់​ចុច បញ្ចូល ។ ប្រើ​ប្រអប់ កំណត់​ធាតុ​គន្ថនិទ្ទេស ដើម្បី​បន្ថែម​ធាតុ​ថ្មី ។

បញ្ចូល

បន្ថែម​កូដ​សេចក្ដី​យោង​សម្រាប់​ធាតុ​គន្ថនិទ្ទេស​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​បន្ទាត់​រចនា​សម្ព័ន្ធ ។ ជ្រើស​ធាតុ​ក្នុង​បញ្ជី ចុច​ក្នុង​ប្រអប់​ទទេ និង​បន្ទាប់​ចុច​ប៊ូតុង​នេះ ។

យក​ចេញ

យក​កូដ​សេចក្តី​យោង​ដែល​បាន​ជ្រើស ចេញ​ពី​បន្ទាត់​រចនា​សម្ព័ន្ធ ។

ទាំងអស់

Applies the current settings to all levels without closing the dialog.

រចនាប័ទ្ម​តួអក្សរ

Specify a character style for the selected icon in the Structure.

កែ​សម្រួល

បើក​ប្រអប់​មួយ ដែល​អ្នក​អាច​កែសម្រួល​រចនាប័ទ្ម​តួអក្សរ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

តម្រៀប​​តាម

បញ្ជាក់​​ជម្រើស​តម្រៀប សម្រាប់​ធាតុ​គន្ថនិទ្ទេស ។

ទីតាំង​ឯកសារ

តម្រៀប​ធាតុ​គន្ថ​និទ្ទេស​ទៅ​តាម​ទីតាំង នៃ​សេចក្តី​យោង​របស់​ពួក​វា​ក្នុង​ឯកសារ ។ ជ្រើស​ជម្រើស​នេះ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ប្រើ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​នូវ​សេចក្តី​យោង​ដែល​មាន​លេខ​រៀង ។

មាតិកា

តម្រៀប​ធាតុ​គន្ថនិទ្ទេស​តាម ពាក្យ​គន្លឹះ​តម្រៀប ដែល​អ្នក​បញ្ជាក់ ឧទាហរណ៍ តាម​អ្នក​និពន្ធ ឬ​តាម​ឆ្នាំ​បោះពុម្ព​ផ្សាយ ។

ពាក្យ​គន្លឹះ​តម្រៀប

1, 2 ឬ 3

ជ្រើស​ធាតុ​ដែល​ត្រូវ​តម្រៀប​ធាតុ​គន្ថនិទ្ទេស ។ ជម្រើស​នេះ​មាន​តែ​ប្រសិន​បើ អ្នក​ជ្រើស​ប៊ូតុង​មូល មាតិកា ត្រង់ តម្រៀប​តាម ។

AZ

តម្រៀប​ធាតុ​គន្ថ​និទ្ទេស តាម​លំដាប់​អក្សរ​ក្រម​ពី​តូច​ទៅ​ធំ ។

ZA

តម្រៀប​ធាតុ​គន្ថ​និទ្ទេស តាម​លំដាប់​អក្សរ​ក្រម​ពី​ធំ​ទៅ​តូច ។

Please support us!