ធាតុ (តារាង​វត្ថុ)

បញ្ជាក់​ទ្រង់ទ្រាយ​សម្រាប់​ធាតុ​នៅ​ក្នុង​តារាង​របស់​វត្ថុ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

D'oh! You found a bug (text/swriter/00/00000404.xhp#verz36 not found).


កម្រិត

ជ្រើស​កម្រិត ដែល​អ្នក​ចង់​កំណត់ ។

តារាង​វត្ថុ​មួយ មាន​កម្រិត​លិបិក្រម​តែ​មួយ ។

រចនា​សម្ព័ន្ធ និង ទ្រង់ទ្រាយ

បន្ទាត់ រចនា​សម្ព័ន្ធ បង្ហាញ​តារាង​នៃ​កូដ​មាតិកា សម្រាប់​កម្រិត​ក្បាល​ដែល​បាន​ជ្រើស ។ ដើម្បី​ប្តូរ​រូបរាង​នៃ​កម្រិត​ក្បាល អ្នក​អាច​បញ្ចូល​កូដ ឬ​អត្ថបទ​ក្នុង​ប្រអប់​ទទេ​លើ​បន្ទាត់​នេះ ។ អ្នក​ក៏​អាច​ចុច​ក្នុង​ប្រអប់​ទទេ ឬ​លើ​កូដ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច​ប៊ូតុង​កូដ ។

អត្ថបទ​ធាតុ (E)

Inserts the text of the selected entry.

ឈប់​ថេប (T)

បញ្ចូល​ឈប់ថេប​មួយ ។ ដើម្បី​បន្ថែម​ចំណុច​នាំមុខ​ទៅ​ឈប់​ថេប ជ្រើស​តួអក្សរ​មួយ​ក្នុង ប្រអប់ តួអក្សរ​បំពេញ ។ ដើម្បី​ប្តូរ​ទីតាំង​ឈប់ថេប បញ្ចូល​តម្លៃ​ក្នុង​ប្រអប់ ទីតាំង​ឈប់​ថេប ឬ​ជ្រើស​ប្រអប់​ធីក តម្រឹម​ស្តាំ ។

លេខ​ទំព័រ (#)

បញ្ចូល​លេខ​ទំព័រ​នៃ​ធាតុ ។

Heading info (HI)

Inserts heading information such as heading number or heading contents. Click on the HI icon to select what information to display.

តំណខ្ពស់​ (LS និង LE)

Creates a hyperlink for the part of the entry that you enclose by the opening (LS) and the closing (LE) hyperlink tags. On the Structure line, click in the empty box in front of the part that you want to create a hyperlink for, and then click this button. Click in the empty box after the part that you want to hyperlink, and then click this button again. All hyperlinks must be unique.

ទាំងអស់

Applies the current settings to all levels without closing the dialog.

រចនាប័ទ្ម​តួអក្សរ

Specify a character style for the selected icon in the Structure.

កែ​សម្រួល

បើក​ប្រអប់​មួយ ដែល​អ្នក​អាច​កែសម្រួល​រចនាប័ទ្ម​តួអក្សរ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

note

The next three options are available when the T icon is selected.


បំពេញ​តួអក្សរ

ជ្រើស​ចំណុច​នាំ​មុខ​ថេប ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ ។

ទីតាំង​ឈប់​ថេប

បញ្ចូល​ចម្ងាយ​ដែល​ត្រូវ​ទុក​​​ចន្លោះ​រឹម​ទំព័រ​ស្តាំ និង ចំណុច​ឈប់​ថេប ។

តម្រឹម​ស្តាំ

តម្រឹម​ចំណុច​ឈប់​ថេប​ទៅ​រឹម​ទំព័រ​ស្តាំ ។

note

The next two options are available when the HI icon is selected.


Heading info

Select the heading information to include in the index entry.

Show up to level

Enter the maximum number of levels to show of the heading number. For example, select “3” to show up to three levels. If the heading number has fewer than three levels, then the actual number is shown.

Format

ទីតាំង​ថេប​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង ​ការ​ចូល​បន្ទាត់​របស់​រចនាប័ទ្ម​កថា​ខណ្ឌ

កំណត់​ទីតាំង​ឈប់​ថេប​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​តម្លៃ "ចូល​បន្ទាត់​ពី​ឆ្វេង" ដែល​បាន​កំណត់​ក្នុង​រចនាប័ទ្ម​កថា​ខណ្ឌ ​ដែល​បាន​ជ្រើស​លើ​ផ្ទាំង រចនាប័ទ្ម ។ បើ​ពុំ​នោះ​សោត ឈប់​ថេប​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ទីតាំង​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​រឹម​ទំព័រ​អត្ថបទ​ខាង​ឆ្វេង ។

Please support us!