លិបិក្រម

ជម្រើស​ដូច​ខាង​ក្រោម មាន​តែ​នៅ​ពេល​អ្នក​ជ្រើស លិបិក្រម​រូបភាព​លម្អ ជា​ប្រភេទ លិបិក្រម

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Illustration Index is the selected type)


ប្រភេទ និង ចំណងជើង

បញ្ជាក់​​ប្រភេទ និង ចំណងជើង​នៃ​លិបិក្រម ។

ប្រភេទ

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

ចំណងជើង

បញ្ចូល​ចំណងជើង​មួយ សម្រាប់​លិបិក្រម​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ការពារ​ពី​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ដោយ​ដៃ

ការពារ​មិន​ឲ្យ​ផ្លាស់​ប្តូរ​មាតិកា​របស់​លិបិក្រម​ ។ ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ដោយ​ដៃ​ដែល​អ្នក​បាន​ធ្វើ​ចំពោះ​លិបិក្រម​នឹង​ត្រូវ​បាត់បង់​​នៅ​ពេល​ដែល​លិបិក្រម​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ស្រស់​ ។ បើ​សិន​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​រមូរកាត់​ផ្ទៃ​ដែល​បាន​ការពារ​ ជ្រើស​ - LibreOffice Writer - ជំនួយ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ បន្ទាប់​មក​ជ្រើស ទស្សន៍​ទ្រនិច​ក្នុង​ផ្ទៃ​ដែល​បាន​ការពារ​ - បើក

Create Index or Table of Contents

For

ជ្រើស​ថា​តើ​បង្កើត​លិបិក្រម សម្រាប់​ឯកសារ ឬ​សម្រាប់​ជំពូក​បច្ចុប្បន្ន ។

បង្កើត​ពី

បញ្ជាក់​​ព័ត៌មាន​ដែល​នឹង​ត្រូវ​ផ្សំ ដើម្បី​បង្កើត​លិបិក្រម​មួយ ។

ចំណងជើង

បង្កើត​ធាតុ​លិបិក្រម​ពី​ចំណងជើង​វត្ថុ ។ ដើម្បី​បន្ថែម​ចំណងជើង​ទៅ​វត្ថុ​មួយ ជ្រើស​វត្ថុ និង​បន្ទាប់​​មក​ជ្រើស បញ្ចូល - ចំណងជើង ។

ប្រភេទ

ជ្រើស​ប្រភេទ​ចំណងជើង​ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ សម្រាប់​ធាតុ​លិបិក្រម ។

បង្ហាញ

ជ្រើស​ផ្នែក​ចំណង​ជើង ដែល​អ្នក​ចង់​ប្រើ​សម្រាប់​ធាតុ​លិបិក្រម ។ តារាង​ខាង​ក្រោម​រាយ​ជម្រើស​ចំណង​ជើង​ ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស ដោយ​ផ្អែក​លើ​អត្ថបទ​ចំណង​ជើង "រូបភាព​លម្អ២៤ ៖ ព្រះ​អាទិត្យ" ដែល "រូបភាព​លម្អ២៤" ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ និង "ព្រះ​អាទិត្យ" ត្រូវ​បាន​បន្ថែម​ដោយ​អ្នក​ប្រើ ។

ជម្រើស​ក្នុង​ប្រអប់​បញ្ជី​បង្ហាញ

ធាតុ​ក្នុង​លិបិក្រម

អត្ថបទ​យោង

រូបភាព​លម្អ២៤ ៖ ព្រះ​អាទិត្យ

ប្រភេទ និង លេខ

រូបភាព​លម្អ២៤

ចំណង​ជើង

ព្រះ​អាទិត្យ


ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជ្រើស "អត្ថបទ​ចំណង​ជើង" ការ​ដាក់​វណ្ណយុត្ត និង ដក​ឃ្លា​នៅ​ដើម​​ចំណង​ជើង នឹង​មិន​បង្ហាញ​ក្នុង​ធាតុ​លិបិក្រម​ទេ ។

ឈ្មោះ​វត្ថុ

បង្កើត​ធាតុ​លិបិក្រម​ពី​ឈ្មោះ​វត្ថុ ។ ឧទាហរណ៍ អ្នក​អាច​មើល​ឈ្មោះ​វត្ថុ​ក្នុង​​កម្មវិធី​រុករក និង ផ្លាស់ប្តូរ​ពួកវា​ក្នុង​ម៉ឺនុយ​បរិបទ ។

Please support us!