លិបិក្រម

ជម្រើស​ដូច​ខាង​ក្រោមអាច​ប្រើ​បាន ​​តែ​នៅ​ពេល​អ្នក​ជ្រើស លិបិក្រម​តាម​លំដាប់​អក្សរក្រម ជា​ប្រភេទ លិបិក្រម ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography - Type tab (when Alphabetical Index is the selected type)


ប្រភេទ និង ចំណងជើង

បញ្ជាក់​​ប្រភេទ និង ចំណងជើង​នៃ​លិបិក្រម ។

ចំណងជើង

បញ្ចូល​ចំណងជើង​មួយ សម្រាប់​លិបិក្រម​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ប្រភេទ

Select the type of index that you want to insert or edit. The options available on this tab depend on the index type that you select. If the cursor is in an index when you choose the Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography, you can then edit that index.

ការពារ​ពី​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ដោយ​ដៃ

ការពារ​មិន​ឲ្យ​ផ្លាស់​ប្តូរ​មាតិកា​របស់​លិបិក្រម​ ។ ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ដោយ​ដៃ​ដែល​អ្នក​បាន​ធ្វើ​ចំពោះ​លិបិក្រម​នឹង​ត្រូវ​បាត់បង់​​នៅ​ពេល​ដែល​លិបិក្រម​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ស្រស់​ ។ បើ​សិន​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​រមូរកាត់​ផ្ទៃ​ដែល​បាន​ការពារ​ ជ្រើស​ - LibreOffice Writer - ជំនួយ​ទ្រង់​ទ្រាយ​ បន្ទាប់​មក​ជ្រើស ទស្សន៍​ទ្រនិច​ក្នុង​ផ្ទៃ​ដែល​បាន​ការពារ​ - បើក

Create Index or Table of Contents

For

ជ្រើស​ថា​តើ​បង្កើត​លិបិក្រម សម្រាប់​ឯកសារ ឬ​សម្រាប់​ជំពូក​បច្ចុប្បន្ន ។

ជម្រើស

ផ្សំ​ធាតុ​ដូច​គ្នា​

ជំនួស​ធាតុ​លិបិក្រម​ដែល​ដូច​គ្នា​​​ជាមួយ​ធាតុ​តែ​មួយ ដែល​រាយ​លេខ​ទំព័រ​ដែល​ធាតុ​កើត​មាន​ក្នុង​ឯកសារ ។ ឧទាហរណ៍ ធាតុ "ទិដ្ឋភាព១០ ទិដ្ឋភាព៤៣" ត្រូវ​បាន​ផ្សំ​ជា "ទិដ្ឋភាព១០៤៣" ។

Combine identical entries with f or ff

Replaces identical index entries that occur on the directly following page(s), with a single entry that lists the first page number and a "f" or "ff". For example, the entries "View 10, View 11" are combined as "View 10f", and "View 10, View 11, View 12" as "View 10ff". Actual appearance depends on the locale setting, but can be overridden with Sort - Language.

ផ្សំ​ជាមួយ -

ជំនួស​ធាតុ​លិបិក្រម​ដែល​ដូច​គ្នា​​​ដែល​កើត​មាន​លើ​ទំព័រ​ត​គ្នា ជាមួយ​ធាតុ​តែ​មួយ និង ជួរ​ទំព័រ​ដែល​ធាតុ​កើត​មាន ។ ឧទាហរណ៍ ធាតុ "ទិដ្ឋភាព១០ ទិដ្ឋភាព១១ ទិដ្ឋភាព១២" ត្រូវ​បាន​ផ្សំ​ជា "ទិដ្ឋភាព១០-១២" ។

ប្រកាន់​តួ​អក្សរ​តូច​ធំ

ធ្វើ​ឲ្យ​ឃើញ​ខុសគ្នា​រវាង​អក្សរធំ និង អក្សរតូច​ក្នុង​ធាតុ​លិបិក្រម​ដែល​ដូច​គ្នា ។ សម្រាប់​ភាសា​អាស៊ី ដំណោះស្រាយ​ពិសេស​នឹង​អនុវត្ត ។ បើ​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​ការ​កើត​មាន​ឡើង​ដំបូង​នៃ​ធាតុ​ក្នុង​ឯកសារ កំណត់​លក្ខណៈ​របស់​ធាតុ ជ្រើស ផ្សំ​ធាតុ​ដូចគ្នា ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ដើម្បី​ប្រើ​ការ​តម្រៀប​ច្រើន​កម្រិត ចំពោះ​ភាសា​អាស៊ី ជ្រើស ប្រកាន់​តួអក្សរ​តូចធំ ។ ក្នុង​ការ​តម្រៀប​ច្រើន​កម្រិត លក្ខណៈ និង វណ្ណយុត្តិ​នៃ​ធាតុ​ត្រូវ​បាន​មិន​អើពើ ហើយ​មាន​តែ​ទម្រង់​ដើម​នៃ​ធាតុ​ប៉ុណ្ណោះ ត្រូវ​បាន​ប្រៀបធៀប ។ បើ​ទម្រង់​ដូចគ្នា នោះ​វណ្ណយុត្តិ​នៃ​ទម្រង់​ត្រូវ​បាន​ប្រៀបធៀប ។ បើ​ទម្រង់​នៅ​តែ​ដូចគ្នា នោះ​លក្ខណៈ​នៃ​ទម្រង់​ក៏ដូចជា​ទទឹង​តួអក្សរ និង ភាព​ខុសគ្នា​ក្នុង​ភាសា​កាណា​ជប៉ុន ត្រូវ​បាន​ប្រៀបធៀប ។


ធ្វើ​ឲ្យ​​ធាតុ​ជា​អក្សរ​ពុម្ព ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ

សរសេរ​អក្សរ​ទី​មួយ​នៃ​ធាតុ​លិបិក្រម​ជា​អក្សរពុម្ព​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

ពាក្យ​គន្លឹះ​ជា​ធាតុ​បំបែក

បញ្ចូល​ពាក្យ​គន្លឹះ​លិបិក្រម​ជា​ធាតុ​លិបិក្រម​ដាច់​ដោយ​ឡែក ។ ពាក្យ​គន្លឹះ​មួយ​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ជា​ធាតុ​លិបិក្រម​កម្រិត​កំពូល និង ធាតុ​ដែល​បាន​ផ្តល់​តម្លៃ​ទៅ​ពាក្យ​គន្លឹះ​ជា​​ធាតុ​រង​ដូចគ្នា ។

ដើម្បី​កំណត់​កូនសោ​លិបិក្រម ជ្រើសប្រអប់បញ្ចូលធាតុ​លិបិក្រម ។

ឯកសារ​មាលីសព្ទ

សម្គាល់​ធាតុ​លិបិក្រម​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ដោយ​ប្រើ​ឯកសារ​មាលីសព្ទ - ដែល​ជា​បញ្ជី​ពាក្យ ដែល​ត្រូវ​រួមបញ្ចូល​នៅ​ក្នុង​លិបិក្រម​មួយ ។

ឯកសារ

ជ្រើស បង្កើត ឬ​កែសម្រួល​ឯកសារ​មាលីសព្ទ​មួយ ។

តម្រៀប

កំណត់​ជម្រើស សម្រាប់​ការ​តម្រៀប​ធាតុ​លិបិក្រម ។

ភាសា

ជ្រើស​ក្បួន​ភាសា​ដើម្បី​ប្រើ សម្រាប់​ការ​តម្រៀប​ធាតុ​លិបិក្រម ។

ប្រភេទ​ពាក្យ​គន្លឹះ

ជ្រើស​លេខ​នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់​តម្រៀប​លេខ​តាម​តម្លៃ ដូច​ជា​ក្នុង១,២,១២ ។ ជ្រើស​អក្សរ​ក្រម​លេខ នៅ​ពេល​អ្នក​ចង់​តម្រៀប​លេខ​តាម​លេខ​តួ​អក្សរ ដូច​ជា​ក្នុង១,១២,២ ។

Please support us!