កែសម្រួល​​​​​​ធាតុ​លិបិក្រម

កែសម្រួល​ធាតុ​លិបិក្រម​ដែល​បាន​ជ្រើស ។ ចុច​ពី​មុខ ឬ​ក្នុង​ធាតុ​លិបិក្រម មក​បន្ទាប់​មក ជ្រើស​ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ ។

To insert an index entry, select a word in the document, and then choose Insert - Table of Contents and Index - Index Entry.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Edit - Reference - Index Entry...

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ - ជ្រើស ​ធាតុ​លិបិក្រម​


ជម្រើស

កែសម្រួល​ធាតុ​លិបិក្រម​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

លិបិក្រម

Displays the type of index that the selected entry belongs to. You cannot change the index type of an index entry in this dialog. Instead, you must delete the index entry from the document, and then insert it again in a different index type.

ធាតុ​​

កែ​សម្រួល​ធាតុ​លិបិក្រម ប្រសិន​បើ​ចាំបាច់ ។ នៅ​ពេល​អ្នក​កែប្រែ​ធាតុ​លិបិក្រម អត្ថបទ​ថ្មី​លេច​ឡើង​តែ​ក្នុង​លិបិក្រម និង មិន​លេច​ឡើង​ក្នុង​យុថ្កា​ធាតុ​លិបិក្រម​ក្នុង​ឯកសារ ។ ឧទាហរណ៍ អ្នក​អាច​បញ្ចូល​លិបិក្រម​មួយ​ជាមួយ​មតិយោបល់ ដូចជា "មូលដ្ឋាន សូម​មើល ទូទៅ" ។

ពាក្យ​គន្លឹះ​ទី១

ដើម្បី​បង្កើត​លិបិក្រម​កម្រិត​ច្រើន វាយ​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​នៃ​ធាតុ​លិបិក្រម​កម្រិត​ទី​មួយ ឬ​ជ្រើស​ឈ្មោះ​មួយ​ពី​បញ្ជី ។ ធាតុ​លិបិក្រម​បច្ចុប្បន្ន ត្រូវ​បាន​បន្ថែម​ពី​ក្រោម​ឈ្មោះ​នេះ ។

ពាក្យ​គន្លឹះ​ទី២

វាយ​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​នៃ​ធាតុ​លិបិក្រម​កម្រិត​ទីពីរ ឬ​ជ្រើស​ឈ្មោះ​មួយ​ពី​បញ្ជី ។ ធាតុ​លិបិក្រម​បច្ចុប្បន្ន ត្រូវ​បាន​បន្ថែម​ពី​ក្រោម​ឈ្មោះ​នេះ ។

កម្រិត

ប្ដូរ​កម្រិត​គ្រោង​តារាង​នៃ​ធាតុ​មាតិកា។

​អាន​​តាម​សូរសព្ទ

បញ្ចូល​ការ​អាន​សូរសព្ទ​សម្រាប់​ធាតុ​ដែល​ត្រូវ​គ្នា ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិន​បើ​ពាក្យ​ កាន់​ជី​ភាសា​ជប៉ុន​ មាន​សូរសព្ទ​ច្រើន​ជាង​មួយ បញ្ចូល​សូរសព្ទ​ត្រឹមត្រូវ​ជា​ពាក្យ ​កាតាកាណា​ ។ នោះ​ពាក្យ​ កាន់​ជី​ ត្រូវ​បាន​តម្រៀប​ទៅ​តាម​ធាតុ​ការ​អាន​សូរសព្ទ ។ ជម្រើស​នេះ​​អាច​ប្រើ​បាន​​តែក្នុង​ករណី​ដែល​ ​ការ​គាំទ្រ​ភាសា​អាស៊ី​ ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រើ​បាន ។

លុប

លុប​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ពី​លិបិក្រម ។ អត្ថបទ​ធាតុ​ក្នុង​ឯកសារ មិន​ត្រូវ​បាន​លុប​ទេ ។

ចុង​ព្រួញ​ទៅ​ឆ្វេង

ទៅកាន់​ធាតុ​លិបិក្រម​ដំបូង​នៃ​ប្រភេទ​ដូចគ្នា​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ។

Icon End arrow to left

ចុង​ព្រួញ​ទៅ​ឆ្វេង

ចុង​ព្រួញ​ទៅ​ស្តាំ

ទៅកាន់​ធាតុ​លិបិក្រម​ចុងក្រោយ​នៃ​ប្រភេទ​ដូចគ្នា​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ។

Icon End arrow to right

ចុង​ព្រួញ​ទៅ​ស្តាំ

ព្រួញ​ទៅ​ឆ្វេង

ទៅកាន់​ធាតុ​លិបិក្រម​មុន​នៃ​ប្រភេទ​ដូចគ្នា​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ។

Icon Left Arrow

ព្រួញ​ឆ្វេង

ព្រួញ​ទៅ​ស្តាំ

ទៅកាន់​ធាតុ​លិបិក្រម​បន្ទាប់​នៃ​ប្រភេទ​ដូចគ្នា​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ។

Icon Right Arrow

ព្រួញ​​ស្តាំ

tip

អ្នក​អាច​លោត​យ៉ាង​លឿន​ទៅ​ធាតុ​លិបិក្រម ដោយ​ប្រើ របារ​រុករក ។


Please support us!