កែសម្រួល​វាល

បើក​ប្រអប់​មួយ ដែល​អ្នក​អាច​កែសម្រួល​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​វាល​មួយ ។ ចុច​ពី​មុខ​វាល​មួយ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​ពាក្យបញ្ជា​នេះ ។ ក្នុង​ប្រអប់ អ្នក​អាច​ប្រើ​ប៊ូតុង​ព្រួញ ដើម្បី​ផ្លាស់ទី​ទៅ​វាល​មុន ឬ​វាល​បន្ទាប់ ។

អ្នក​ក៏​អាច​ចុចវាល​ទ្វេដង ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ដើម្បី​បើក​វាល​សម្រាប់​កែសម្រូល ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស​ កែសម្រួល​ - វាល


tip

To change the view between field names and field contents in your document, choose View - Field Names.


note

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជ្រើស​តំណ DDE ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក មក​បន្ទាប់ ជ្រើស កែសម្រួល - វាល ប្រអប់ កែសម្រួល​តំណ បើក​ឡើង ។


note

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចុច​ពី​មុខ​វាល​ប្រភេទ "អ្នក​ផ្ញើ" និង បន្ទាប់មក​ជ្រើស កែសម្រួល - វាល ប្រអប់ ទិន្នន័យ​អ្នក​ប្រើ បើក​ឡើង ។


ប្រភេទ

រាយ​ប្រភេទ​វាល ដែល​អ្នក​កំពុង​កែសម្រួល ។

note

ធាតុ​ប្រអប់​ដូច​ខាង​ក្រោម អាច​មើល​ឃើញ​តែ​នៅ​ពេល ប្រភេទ​វាល​ដែល​ទាក់ទង​​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស ។


ជ្រើស

រាយ​ជម្រើស​វាល ឧទាហរណ៍ "ថេរ" ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់ អ្នក​អាច​ចុច​ជម្រើស​ផ្សេង​ទៀត សម្រាប់​ប្រភេទវាល​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ទ្រង់ទ្រាយ

ជ្រើស​ទ្រង់ទ្រាយ​សម្រាប់​មាតិកា​វាល ។ សម្រាប់ កាលបរិច្ឆេទ ពេលវេលា និង វាល​កំណត់​ដោយ​អ្នក​ប្រើ អ្នក​ក៏​អាច​ចុច "ទ្រង់ទ្រាយ​បន្ថែម" ក្នុង​បញ្ជី និង បន្ទាប់​​​មក​ជ្រើស​ទ្រង់ទ្រាយ​ផ្សេង​គ្នា​មួយ ។ ទ្រង់ទ្រាយ​ដែល​មាន គឺ​អាស្រ័យ​លើ​ប្រភេទ​វាល​ដែល​អ្នក​កំពុង​កែសម្រួល ។

អុហ្វសិត

បង្ហាញ​អុហ្វសិត​សម្រាប់​ប្រភេទ​វាល​ដែល​បាន​ជ្រើស ឧទាហរណ៍ "ទំព័រ​បន្ទាប់" "លេខ​ទំព័រ" ឬ "ទំព័រ​មុន" ។ អ្នក​អាច​បញ្ចូល​តម្លៃ​អុហ្វសិត​ថ្មី ដែល​នឹង​ត្រូវ​បាន​បន្ថែម​ទៅ​លេខ​ទំព័រ​ដែល​បង្ហាញ ។

warning

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ផ្លាស់ប្ដូរ​លេខ​ទំព័រ​ពិត និង​លេខ​ដែល​មិន​បាន​បង្ហាញ គឺ​សូម​កុំប្រើ​តម្លៃ អុហ្វសិត ។ ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្ដូរ​លេខ​ទំព័រ សូម​អាន​មគ្គុទ្ទេសក៍ លេខ​ទំព័រ ។


កម្រិត

ផ្លាស់ប្តូរ​តម្លៃ​ដែល​បាន​កំណត់ និង កម្រិត​គ្រោង​សម្រាប់​ប្រភេទ​វាល "ជំពូក" ។

ឈ្មោះ

បង្ហាញ​ឈ្មោះ​នៃ​អថេរវាល ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់ អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ថ្មី ។

តម្លៃ

បង្ហាញ​តម្លៃ​បច្ចុប្បន្ន​នៃ​អថេរ​វាល ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់ អ្នក​អាច​បញ្ចូល​តម្លៃ​ថ្មី​ ។

មាតិកា​ថេរ

បញ្ចូល​វាល​ជា​មាតិកា​ឋិតិវន្ត ដូច្នេះ​វាល​មិន​អាច​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព ។

លក្ខខណ្ឌ

បង្ហាញ​លក្ខខណ្ឌ​ដែល​ត្រូវ​តែជួប សម្រាប់​វាល​ដែល​នឹង​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​សកម្ម ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់ អ្នក​អាច​បញ្ចូល លក្ខខណ្ឌ ថ្មី ។

បន្ទាប់មក ផ្សេងៗទៀត

ផ្លាស់ប្តូរ​មាតិកា​វាល ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ អាស្រ័យ​លើ​ថា​តើ លក្ខខណ្ឌ​វាល​ត្រូវ​បាន​ជួប ឬ​ទេ ។

ម៉ាក្រូ

បើក កម្មវិធី​ជ្រើស​ម៉ាក្រូ ដែល​អ្នក​អាច​ជ្រើស​ម៉ាក្រូ ដែល​នឹង​រត់​នៅ​ពេល​អ្នក​ចុច​វាល​ដែល​បាន​ជ្រើស​ក្នុង​ឯកសារ ។ ប៊ូតុង​នេះ​មាន​សម្រាប់​តែ​វាល​អនុគមន៍ "ប្រតិបត្តិ​ម៉ាក្រួ" ប៉ុណ្ណោះ ។

សេចក្តី​​​យោង

បញ្ចូល ឬ​កែប្រែ​អត្ថបទ​យោង សម្រាប់​វាល​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ឈ្មោះ​​ម៉ាក្រូ

បង្ហាញ​ឈ្មោះ​នៃ​ម៉ាក្រូ​ដែល​បាន​ផ្តល់​តម្លៃ ទៅ​វាល​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

កន្លែង​ដាក់

បង្ហាញ​អត្ថបទ​កន្លែង​ដាក់ នៃ​វាល​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

បញ្ចូល​​​អត្ថបទ

បង្ហាញ​អត្ថបទ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ភ្ជាប់​ទៅ​លក្ខខណ្ឌ​មួយ ។

រូបមន្ត

បង្ហាញ​រូបមន្ត​នៃ​វាល​រូបមន្ត​មួយ ។

មើល​មិន​ឃើញ

Hides the field contents in the document. The field is inserted as a thin gray mark in the document. This option is only available for the "Set Variable" and "User Field" field types.

អនុវត្ត

Adds the user-defined field to the Select list.

Icon Apply

អនុវត្ត

លុប

Removes the user-defined field from the select list. You can only remove fields that are not used in the current document. To remove a field that is used in the current document from the list, first delete all instances of the field in the document, and then remove it from the list.

រូបតំណាង

លុប

ជម្រើស​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

ជ្រើស​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ចុះឈ្មោះ ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល​វាលដែល​បាន​ជ្រើស ។ អ្នក​ក៏​អាច​ផ្លាស់ប្តូរ​តារាង ឬ​សំណួរ​ដែល​វាល​យោង​ទៅ ។

លេខ​កំណត់​ត្រា

បង្ហាញ​ចំនួន​កំណត់ត្រា​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ដែល​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​នៅ​ពេល​ លក្ខខណ្ឌ​ដែល​បាន​បញ្ជាក់​​សម្រាប់​ប្រភេទវាល "កំណត់ត្រា​ណា​មួយ" ត្រូវ​បាន​ជួប ។

ព្រួញ​ឆ្វេង

លោត​ទៅ​វាល​មុន ដែល​មាន​ប្រភេទ​ដូច​គ្នា​ក្នុង​ឯកសារ ។ ប៊ូតុង​នេះ​សកម្ម​តែ​នៅ​ពេល ឯកសារ​មួយ​មានវាល​ប្រភេទ​ដូច​គ្នា ច្រើន​ជាង​មួយ ។

Icon Previous Field

វាល​មុន

ព្រួញ​​ស្តាំ

លោត​ទៅ​វាល​បន្ទាប់ ដែល​មាន​ប្រភេទ​ដូច​គ្នា​ក្នុង​ឯកសារ ។ ប៊ូតុង​នេះ​សកម្ម​តែ​នៅ​ពេល ឯកសារ​មួយ​មានវាល​ប្រភេទ​ដូច​គ្នា ច្រើន​ជាង​មួយ ។

Icon Next Field

វាល​បន្ទាប់

អំពី​វាល

Please support us!