ឧបករណ៍

ប្រើ​ម៉ឺនុយ​នេះ​ ដើម្បី​បើក​ និង កែ​សម្រួល​កាតាឡុក​និមិត្ត​សញ្ញា ឬ នាំ​ចូល​រូបមន្ត​ខាង​ក្រៅ​ជា​ឯកសារ​ទិន្នន័យ​ ។ ចំណុច​ប្រទាក់​កម្មវិធី​អាច​ត្រូវ​បាន​លៃ​តម្រូវ ​ដើម្បី​បំពេញ​តម្រូវ​ការ​របស់​អ្នក ។ អ្នកក៏​អាច​ផ្លាស់​ប្តូរ​ជម្រើស​កម្មវិធី​ផង​ដែរ ។

និមិត្ត​សញ្ញា​ផ្សេង​ទៀត

Opens the Symbols dialog, in which you can select a symbol to insert in the formula.

នាំ​ចូល​រូបមន្ត

ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​បើក​ប្រអប់​មួយ​សម្រាប់​នាំ​ចូល​រូបមន្ត ។

Import MathML from Clipboard

This command transforms MathML clipboard content to StarMath and inserts it at the current cursor position.

ប្តូរ​តាម​បំណង

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

ជម្រើស

ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​បើក​ប្រអប់​មួយ សម្រាប់​ការ​កំណត់​រចនា​សម្ព័ន្ធ​កម្មវិធី​ដែល​បាន​ប្តូរ​តាម​បំណង ។

Please support us!