សេចក្តី​ណែនាំ​សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់ LibreOffice Math

នៅ​លើ​ទំព័រ​ជំនួយ​សម្រាប់ LibreOffice ទូទៅ អ្នក​អាច​​ឃើញ​សេចក្តី​ណែនាំ​ដែល​អាច​អនុវត្ត​បាន​ទៅ​គ្រប់​ម៉ូឌុល ដូច​ជា​ធ្វើការ​ជាមួយ​បង្អួច និង​ម៉ឺនុយ ប្តូរ LibreOffice តាម​បំណង ប្រភព​ទិន្នន័យ វិចិត្រ​សាល និង​អូស ហើយ​ទម្លាក់ ។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​បាន​ជំនួយ​ជាមួយ​ម៉ឺឌុល​ផ្សេង​ទៀត ប្តូរ​ទៅ​ជំនួយ​សម្រាប់​ម៉ូឌុល​នោះ​ជាមួយ​ប្រអប់​បន្សំ នៅ​​ក្នុង​ផ្ទៃ​​ការ​រុករក ។

ការ​បញ្ចូល និង កែ​សម្រួល​រូបមន្ត

បញ្ចូល​អត្ថបទ

ការ​ប្តូរ​គុណ​លក្ខណៈ​លំនាំដើម

បញ្ចូល​ការ​ចុះ​បន្ទាត់​

ការ​តម្រឹម​ផ្នែក​រូបមន្ត​ដោយ​ដៃ

ធ្វើការ​ជាមួយ លីមីត

ការ​បញ្ចូល​ផ្នែក​រូបមន្ត​ចូល​គ្នា​ក្នុង​តង្កៀប

ការ​បញ្ចូល​តង្កៀប​

ការ​បញ្ចូលមតិយោបល់

ផ្លូវ​កាត់ (ភាព​អាច​ចូល​​ដំណើរ​ការ​បាន​របស់ LibreOffice Math)

Please support us!