ធ្វើការ​ជាមួយ លីមីត

តើ​ខ្ញុំ​អាច​កំណត់​លីមីត​នៅ​ក្នុង​រូបមន្ត ផល​បូក ឬ អាំងតេក្រាល​ដូច​ម្ដេច?

អ្នក​ចង់​បញ្ចូល​រូបមន្ត​ផល​បូក​ដូច​ជា "ផល​បូក​នៃ s^k from k = 0 ដល់ n" នៅ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ Writer ។

 1. Choose Insert - OLE Object - Formula Object.

  You see the Math input window and the Elements pane on the left.

 2. From the list on the upper part of the Elements pane, select the Operators item.

 3. In the lower part of the Elements pane, click the Sum icon.

 4. ដើម្បី​អនញ្ញាត​លីមីត​លើ និង​ក្រោម ចុច​លើ​រូប​តំណាង លីមីត​លើ និង​ក្រោម ជា​បន្ថែម ។

 5. ក្នុង​បង្អួច​ព័ត៌មាន​បញ្ចូល, កន្លែង​ដាក់​ដំបូង ឬ​កន្លែង​សម្គាល់​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស ហើយ​អ្នក​អាច​បញ្ចូល​លីមីត​ក្រោម ៖

  k = 0

 6. ចុច F4 ដើម្បី​បង្កើន​ទៅ​កន្លែង​សម្គាល់​បន្ទាប់ និង​បញ្ចូល​លីមីត​លើ ៖

  n

 7. ចុច F4 ដើម្បី​បង្កើន​ទៅ​កន្លែង​សម្គាល់​បន្ទាប់ និង​បញ្ចូល summand ៖

  s^k

 8. ឥឡូវ​នេះ រូបមន្ត​ពេញ​លេញ​ហើយ ។ ចុច​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ​របស់​អ្នក ខាងក្រៅ​រូបមន្ត​ដើម្បី​ចាកចេញ​ពី​កម្មវិធី​និពន្ធ​រូបមន្ត ។

In the same way, you can enter an Integral formula with limits. When you click an icon from the Elements pane, the assigned text command is inserted in the input window. If you know the text commands, you can enter the commands directly in the input window.

 1. Choose Insert - OLE Object - Formula Object.

 2. ចុច​ក្នុង​បង្អួច ព័ត៌មាន​បញ្ចូល និង​បញ្ចូល​បន្ទាត់​ខាងក្រោម ៖

  int from{a} to{b} f(x)`dx

  A small gap exists between f(x) and dx, which you can also enter using the Elements pane: select the Formats item from the list on the top, then the Small Gap icon.

note

បើ​អ្នក​មិន​ចូលចិត្ត​ខាង​មុខ​តួ​អក្សរ​ខាង​មុខ​នៃ f និង x ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ពុម្ព​អក្សរ និង​ជ្រើស​ពុម្ព​អក្សរ​ផ្សេង​ទៀត ។ ចុច​ប៊ូតុង លំនាំ​ដើម ដើម្បី​ប្រើ​ពុម្ព​អក្សរ​ថ្មី​ដូច​លំនាំ​ដើម​ពី​ឥឡូវ​នេះ ។


tip

បើ​អ្នក​ត្រូវការ​រូបមន្ត​នៅ​ក្នុង​បន្ទាត់​របស់​អត្ថបទ លីមីត​បង្កើន​កម្ពស់​បន្ទាត់ ។ អ្នក​អាច​ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - របៀប​អត្ថបទ ដើម្បី​ដាក់​លីមីត ក្រៅ​ពី​និមិត្ត​សញ្ញា ផល​បូក ឬ អាំងតេក្រាល ដែល​កាត់​បន្ថយ​កម្ពស់​បន្ទាត់ ។


Please support us!