​តម្រឹម

អ្នក​អាច​កំណត់​ការ​តម្រឹម​នៃ​រូបមន្ត​ច្រើន​បន្ទាត់ ក៏​ដូចជា​រូបមន្ត​ដែល​មាន​ធាតុ​ច្រើន​ក្នុង​មួយ​បន្ទាត់ ។ បង្កើត​រូបមន្ត​ច្រើន​បន្ទាត់​ដោយ​បញ្ចូល​ពាក្យ​បញ្ជា NEWLINE ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Format - Align


Alignment Dialog

ផ្ដេក

បញ្ជាក់​ប្រភេទ​នៃ​ការ​តម្រឹម​ផ្ដេក សម្រាប់​រូបមន្ត​ដែល​មាន​ច្រើន​បន្ទាត់ ។

ឆ្វេង

តម្រឹម​ធាតុ​រូបមន្ត​ទៅ​ឆ្វេង ។

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

អត្ថបទ​តែងតែ​ត្រូវ​បាន​តម្រឹម​ឆ្វេង ។


តម្រឹម​កណ្តាល

តម្រឹម​ធាតុ​រូបមន្ត​ទៅ​កណ្តាល ។

ស្តាំ

តម្រឹម​ធាតុ​រូបមន្ត​ទៅ​ស្តាំ ។

លំនាំដើម

ចុច​ទីនេះ​ដើម្បី​រក្សា​ទុក​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​របស់​អ្នក​ជា​កំណត់​លំនាំ​ដើម​សម្រាប់​រូបមន្ត​ថ្មី ។ ការ​ឆ្លើយ​តប​សុវត្ថិភាព​មួយ​នឹង​លេច​ឡើង​មុន​រក្សា​ទុក ។

Save Default Dialog

Please support us!