របារ​បន្ទាត់ និង​បំពេញ

របារ​បន្ទាត់ និង បំពេញ មាន​ពាក្យ​បញ្ជា​ និង ជម្រើស​ដែលអ្នក​អាច​អនុវត្ត​នៅក្នុង​ទិដ្ឋភាព​បច្ចុប្បន្ន ។

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize styles.

Icon Styles

Styles

បន្ទាត់

កំណត់​ជម្រើស​​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់​ទ្រាយ​សម្រាប់​បន្ទាត់​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។

Icon Line

បន្ទាត់

រចនាប័ទ្ម​ព្រួញ

បើក​របារឧបករណ៍ ក្បាលព្រួញ ។ ប្រើ​និមិត្តសញ្ញា​ដែល​បាន​បង្ហាញ​ដើម្បី​កំណត់​រចនាប័ទ្ម​​សម្រាប់​ចុង​បញ្ចប់​របស់​បន្ទាត់​ដែល​បានជ្រើស ។

Icon Line Ends

រចនាប័ទ្ម​ព្រួញ

​រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់

Select the line style that you want to use.

រូបតំណាង

រចនាប័ទ្ម​​បន្ទាត់

ទទឹង​របស់​បន្ទាត់

Select the width for the line. You can append a measurement unit. A zero line width results in a hairline with a width of one pixel of the output medium.

រូបតំណាង

កម្រាស់​បន្ទាត់

ពណ៌​បន្ទាត់

Select a color for the line.

រូបតំណាង

ពណ៌​​បន្ទាត់

ផ្ទៃ

កំណត់​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​បំពេញ​នៃ​វត្ថុ​គំនូរ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។​

Icon Area

ផ្ទៃ

​ រចនាប័ទ្ម​ផ្ទៃ​​/​​បំពេញ

ជ្រើស​ប្រភេទ​នៃ​ការ​បំពេញ​ ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត​ទៅ​វត្ថុ​គំនូរ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។​

រូបតំណាង

​រចនាប័ទ្ម​ផ្ទៃ / ការ​បំពេញ

ស្រមោល

បន្ថែម​ស្រមោល​ទៅ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។ ប្រសិន​បើ​វត្ថុ​មាន​ស្រមោល​រួច​ហើយ ស្រមោល​ត្រូវ​បាន​យក​ចេញ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចុច​រូបតំណាង នៅ​ពេល​គ្មាន​វត្ថុ​បាន​ជ្រើស ស្រមោល​ត្រូវបាន​បន្ថែម​ទៅ​វត្ថុ​បន្ទាប់​ដែល​អ្នក​គូរ ។

Icon Add Shadow

ស្រមោល

Please support us!