របារ​បន្ទាត់ និង​បំពេញ

របារ​បន្ទាត់ និង បំពេញ មាន​ពាក្យ​បញ្ជា​ និង ជម្រើស​ដែលអ្នក​អាច​អនុវត្ត​នៅក្នុង​ទិដ្ឋភាព​បច្ចុប្បន្ន ។

note

With no object selected in the workspace, if you set the shape attributes like line thickness, line color, line style, area fill type and area fill style with the Line and Filling bar, then the line and filling settings are applied to new shapes, as direct formatting, overriding the shape Default Drawing Style attributes. To reset the attributes of the Line and Filling bar to those of the Default Drawing Style, unselect any object in the workspace and double-click on the Default Drawing Style entry in the Styles pane of the Sidebar. The next object you draw shows the Default Drawing Style.


ទីតាំង​ និង ទំហំ

ផ្លាស់​ប្តូរ​ទំហំ ផ្លាស់​ទី បង្វិល ឬ​ធ្វើ​ឲ្យ​ទេរ​នូវ​ វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។​

Icon Position and Size

ទីតាំង​ និង​ទំហំ

Align Objects

តម្រឹម​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ដោយ​គោរព​ទៅ​វត្ថុ​ផ្សេង​ទៀត ។\

នាំ​មក​មុខ

ផ្លាស់​ទី​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​កំពូល​នៃ​លំដាប់​ជង់​ ដូច្នេះ​វា​នៅ​ពី​មុខ​វត្ថុ​ផ្សេង​ទៀត​ ។

Icon Bring to Front

នាំ​មក​មុខ

នាំ​ទៅ​មុខ

ផ្លាស់ទី​វត្ថុ​ដែល​បានជ្រើស​ឡើង​លើ​មួយ​កម្រិត​ ដូច្នេះ​វា​កាន់​តែ​ជិត​កំពូល​នៃ​លំដាប់​ជា​ជង់ ។

Icon Bring Forward

នាំ​ទៅ​មុខ

បញ្ជូន​ទៅ​ក្រោយ

ផ្លាស់ទី​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ចុះក្រោម​មួយ​កម្រិត ដូច្នេះ​វា​​កាន់​តែ​ជិត​​បាត​នៃ​លំដាប់​ជាជង់ ។

Icon Send Backward

បញ្ជូន​​ថយ​​ក្រោយ​

បញ្ជូនទៅ​ក្រោយគេ

ផ្លាស់​ទី​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​បាត​នៃ​លំដាប់​ជង់​ ដូច្នេះ​​វា​នៅ​ពី​ក្រោយ​វត្ថុ​ផ្សេង​ទៀត ។

Icon Send to Back

បញ្ជូន​ទៅ​ក្រោយ

នៅ​ពី​មុខ​វត្ថុ​

ផ្លាស់​ប្តូរ​លំដាប់​ជង់​ ដោយ​ផ្លាស់​ទី​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ពី​មុខ​វត្ថុ​ដែល​អ្នក​បញ្ជាក់​​ ។ ទីតាំង​អេក្រង់​នៃ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​មិន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទេ​ ។​

ខាង​ក្រោយ​វត្ថុ​

ផ្លាស់​ប្តូរ​លំដាប់​ជង់​ដោយ​ផ្លាស់​ទី​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ នៅ​ខាង​ក្រោយ​វត្ថុ​មួយ​ទៀត​​ ដែល​អ្នក​បញ្ជាក់​​ ។ ទីតាំង​អេក្រង់​របស់​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​មិន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទេ​ ។​

​រចនាប័ទ្ម​បន្ទាត់

Select the line style that you want to use.

Icon Line Style

រចនាប័ទ្ម​​បន្ទាត់

Line Thickness

Select the thickness for the line. You can append a measurement unit. A zero line thickness results in a hairline with a thickness of one pixel of the output medium.

Icon Line Thickness

Line Thickness

ពណ៌​បន្ទាត់

Select a color for the line.

Icon Line Color

ពណ៌​​បន្ទាត់

​ រចនាប័ទ្ម​ផ្ទៃ​​/​​បំពេញ

ជ្រើស​ប្រភេទ​នៃ​ការ​បំពេញ​ ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត​ទៅ​វត្ថុ​គំនូរ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។​

Icon Area Style / Filling

​រចនាប័ទ្ម​ផ្ទៃ / ការ​បំពេញ

ស្រមោល

បន្ថែម​ស្រមោល​ទៅ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។ ប្រសិន​បើ​វត្ថុ​មាន​ស្រមោល​រួច​ហើយ ស្រមោល​ត្រូវ​បាន​យក​ចេញ ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចុច​រូបតំណាង នៅ​ពេល​គ្មាន​វត្ថុ​បាន​ជ្រើស ស្រមោល​ត្រូវបាន​បន្ថែម​ទៅ​វត្ថុ​បន្ទាប់​ដែល​អ្នក​គូរ ។

Icon Add Shadow

ស្រមោល

រចនាប័ទ្ម​ព្រួញ

បើក​របារឧបករណ៍ ក្បាលព្រួញ ។ ប្រើ​និមិត្តសញ្ញា​ដែល​បាន​បង្ហាញ​ដើម្បី​កំណត់​រចនាប័ទ្ម​​សម្រាប់​ចុង​បញ្ចប់​របស់​បន្ទាត់​ដែល​បានជ្រើស ។

Icon Line Ends

រចនាប័ទ្ម​ព្រួញ

Flip Vertically

Flips the selected object(s) vertically from top to bottom.

Flip Horizontally

Flips the selected object(s) horizontally from left to right.

Transformations

កែប្រែ​រាង​ ទិស​ ឬ​ បំពេញ​នៃ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize styles.

Icon Styles

Styles

Display Grid

Enables or disables the grid.

ខ្ទាស់​ទៅ​ក្រឡាចត្រង្គ

បញ្ជាក់​ថា​តើ​ត្រូវ​ផ្លាស់ទី​ស៊ុម ធាតុ​គំនូរ វត្ថុ​បញ្ជា​តែ​នៅ​ចន្លោះ​រវាង​ចំណុច​ក្រឡាចត្រង្គ​ប៉ុណ្ណោះ​ឬ​យ៉ាងណា។ ដើម្បី​ប្ដូរ​ស្ថានភាព​ស្ថានភាព​ក្រឡាចត្រង្គ​ឆក់​សម្រាប់​សកម្មភាព​បច្ចុប្បន្ន សូម​អូស​វត្ថុ​ដោយ​សង្កត់​គ្រាប់ចុច ឲ្យ​ជាប់។

Helplines While Moving

Activates or deactivates the display of guides when moving an object.

Please support us!