បញ្ចាំង​ស្លាយ

មាន​ពាក្យ​បញ្ជា និង​ជម្រើស​សម្រាប់​រត់​ការ​បង្ហាញ ។

បញ្ចាំង​ស្លាយ

Starts your slide show.

កំណត់​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ

បញ្ជាក់​​​ការ​កំណត់​ សម្រាប់​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​របស់​អ្នក​ រួម​មាន​ស្លាយ​មួយ​ណា​ដែល​ត្រូវ​ចាប់ផ្តើម​ពី វិធី​ដែល​អ្នក​ធ្វើ​ឲ្យ​ស្លាយ​ទៅ​មុខ​ ប្រភេទ​ការ​បង្ហាញ និង​ ជម្រើស​​ព្រួញ​កណ្តុរ​ ។​

ពេល​វេលា​សម

ចាប់​ផ្តើម​បញ្ចាំង​ស្លាយ​មួយ​ ដែល​មាន​ឧបករណ៍​​កំណត់​ពេល​វេលា​ ក្នុង​​ជ្រុង​ឆ្វេង​ផ្នែក​ខាង​ក្រោម​ ។

អន្តរកម្ម

កំណត់​របៀប​ដែល​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​នឹង​ធ្វើ នៅ​ពេល​អ្នក​ចុច​លើ​វា កំឡុងពេល​បញ្ចាំង​ស្លាយ​មួយ ។

ចលនា​ផ្ទាល់​ខ្លួន

Assigns effects to selected objects.

​ដំណើរ​​ផ្លាស់ប្តូរ​ស្លាយ​​

Defines the special effect that plays when you display a slide during a slide show.

បង្ហាញ/លាក់ ស្លាយ

លាក់​ស្លាយ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ដូច្នេះ​វា​មិន​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ ​កំឡុង​ពេល​បញ្ចាំង​ស្លាយ​ទេ​ ។

បញ្ចាំង​ស្លាយ​ផ្ទាល់​ខ្លួន

កំណត់​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​ផ្ទាល់ខ្លួន​ ដោយ​ប្រើ​ស្លាយ​នៅ​ក្នុងកា​របង្ហាញ​បច្ចុប្បន្ន ។ បន្ទាប់​មក​អ្នក​អាច​យក​ស្លាយ​ដើម្បី​បំពេញ​តម្រូវការ​របស់​អ្នក​ទស្សនា ។ អ្នក​អាច​បង្កើត​ការ​បញ្ចាំង​ផ្ទាល់ខ្លួន​ជា​ច្រើន​តាមដែល​អ្នក​ចង់​បាន ។\

Please support us!