បញ្ចាំង​ស្លាយ

មាន​ពាក្យ​បញ្ជា និង​ជម្រើស​សម្រាប់​រត់​ការ​បង្ហាញ ។

បញ្ចាំង​ស្លាយ

Starts your slide show.

កំណត់​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ

បញ្ជាក់​​​ការ​កំណត់​ សម្រាប់​ការ​បញ្ចាំង​ស្លាយ​របស់​អ្នក​ រួម​មាន​ស្លាយ​មួយ​ណា​ដែល​ត្រូវ​ចាប់ផ្តើម​ពី វិធី​ដែល​អ្នក​ធ្វើ​ឲ្យ​ស្លាយ​ទៅ​មុខ​ ប្រភេទ​ការ​បង្ហាញ និង​ ជម្រើស​​ព្រួញ​កណ្តុរ​ ។​

ពេល​វេលា​សម

ចាប់​ផ្តើម​បញ្ចាំង​ស្លាយ​មួយ​ ដែល​មាន​ឧបករណ៍​​កំណត់​ពេល​វេលា​ ក្នុង​​ជ្រុង​ឆ្វេង​ផ្នែក​ខាង​ក្រោម​ ។

អន្តរកម្ម

កំណត់​របៀប​ដែល​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​នឹង​ធ្វើ នៅ​ពេល​អ្នក​ចុច​លើ​វា កំឡុងពេល​បញ្ចាំង​ស្លាយ​មួយ ។

ចលនា​ផ្ទាល់​ខ្លួន

Assigns effects to selected objects.

​ដំណើរ​​ផ្លាស់ប្តូរ​ស្លាយ​​

Defines the special effect that plays when you display a slide during a slide show.

បង្ហាញ/លាក់ ស្លាយ

លាក់​ស្លាយ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ដូច្នេះ​វា​មិន​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ ​កំឡុង​ពេល​បញ្ចាំង​ស្លាយ​ទេ​ ។

បញ្ចាំង​ស្លាយ​ផ្ទាល់​ខ្លួន

Defines a custom slide show using slides within the current presentation. You can then pick slides to meet the needs of your audience. You can create as many custom slide shows as you want.

Please support us!