កែប្រែ

មាន​ពាក្យ​បញ្ជា​សម្រាប់​កែប្រែ​វត្ថុ​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ ។

បង្វិល​

បង្វិល​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។

ត្រឡប់

ត្រឡប់​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ឲ្យ​​ផ្ដេក​ ឬ​បញ្ឈរ ។

បម្លែង​

ជម្រើស​ សម្រាប់​បម្លែង​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។

រៀបចំ

ផ្លាស់​ប្តូរ​លំដាប់​ជង់​នៃ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។

Align Objects

តម្រឹម​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ដោយ​គោរព​ទៅ​វត្ថុ​ផ្សេង​ទៀត ។\

Distribute Selection

Distributes three or more selected objects evenly along the horizontal axis or the vertical axis. You can also evenly distribute the spacing between objects.

ដាក់​ឈ្មោះ​វត្ថុ

ផ្តល់​ឈ្មោះ​មួយ​ទៅ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​​ ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​ស្វែង​រក​វត្ថុ​ក្នុង​កម្មវិធី​រុករក​យ៉ាង​លឿន​ ។

ដាក់​ជា​ក្រុម​

ដាក់​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ជា​ក្រុម​ ដូច្នេះ​ពួក​វា​អាច​​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់​ទី​ជា​វត្ថុ​តែ​មួយ​ ។

បំបែក​ក្រុម​

​បំបែក​​ក្រុម​ដែល​បានជ្រើស​ទៅ​ជា​វត្ថុ​នីមួយៗ​ ។

បញ្ចូល​ក្រុម

បើក​ក្រុម​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ដូច្នេះ​អ្នក​អាច​កែសម្រួល​វត្ថុ​នីមួយៗ​ ។ ប្រសិន​បើ​ក្រុម​ដែល​បាន​ជ្រើស​​​មាន​ក្រុម​​ក្នុងក្រុម​​ អ្នក​អាច​ធ្វើ​ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​ម្តង​ទៀត​​នៅ​លើ​ក្រុម​រង​នីមួយៗ​ ។​

ចេញ​ពី​ក្រុម​

ចេញ​ពី​ក្រុម​ ដូច្នេះ​អ្នក​មិន​​អាច​កែ​សម្រួល​វត្ថុ​នីមួយៗ​ក្នុង​ក្រុម​បាន​​ទៀត​ទេ​ ។

ផ្សំ

ផ្សំ​វត្ថុ​ពីរ ឬ​ច្រើន​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​ជា​រាង​តែមួយ ។ខុស​ពី ការ​ដាក់​ជាក្រុម ដែល​វត្ថុ​ដែល​បាន​ផ្សំ​ទទួល​លក្ខណសម្បត្តិ​នៃ​វត្ថុ​ដែល​នៅ​ក្រោម​គេ​ក្នុង​លំដាប់​គលើគ្នា ។ អ្នក​អាច ពុះ បំបែក​វត្ថុ​ដែល​បាន​ផ្សំ ប៉ុន្តែ​លក្ខណសម្បត្តិ​របស់​វត្ថុ​ដើម ត្រូវ​បាន​បាត់បង់ ។

ពុះ

ពុះ​វត្ថុ​ដែល​ បាន​ផ្សំ​មួយ​ ទៅ​ជា​វត្ថុ​ដោយ​ឡែកៗ​ពី​គ្នា​ ។​ វត្ថុ​លទ្ធផល​ទាំង​នោះ​​មាន​បន្ទាត់​ និង លក្ខណសម្បត្តិ​បំពេញ​​ ដូច​វត្ថុ​ដែល​បាន​ផ្សំ ។​

រាង​

បង្កើត​រាង​ពី​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ពីរ​ ឬ​ច្រើន​ ។

តភ្ជាប់​

បង្កើត​បន្ទាត់​មួយ​ ឬ​ ខ្សែកោង​ Bézier ដោយ​​តភ្ជាប់​បន្ទាត់​ពីរ​ ឬ​ច្រើន​ ខ្សែ​កោង​ Bézier ឬ​ វត្ថុ​ផ្សេងៗ​ទៀត​ដោយ​បន្ទាត់​មួយ​ ។​ វត្ថុ​បិទ​ជិត​មាន​ការ​បំពេញ​មួយ​ ត្រូវ​បាន​បម្លែង​ទៅ​ជា​បន្ទាត់​ និង​ បាត់​បង់​ការ​បំពេញ​របស់​វា​ ។

បំបែក

បំបែក​បន្ទាត់​ជា​ផ្នែក​ដែល​ភ្ជាប់​ដោយ​ពាក្យ​បញ្ជា​ត​ភ្ជាប់​ ។

Please support us!