ម៉ឺនុយ

ភាគ​ដូច​ខាង​ក្រោម​រាយ​​ប្រធាន​បទ​ជំនួយ​ដែល​អាច​រក​បាន សម្រាប់​ម៉ឺនុយ និង ប្រអប់ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

បង្អួច​ដែល​មាន​ឯកសារ​ដែល​អ្នក​ចង់​ធ្វើការ​ត្រូវ​តែ​ជ្រើស ដើម្បី​ប្រើ​ពាក្យ​បញ្ជា​ម៉ឺនុយ ។ ដូចគ្នា​នេះដែរ​ អ្នក​ត្រូវ​តែ​ជ្រើស​វត្ថុ​មួយ​ក្នុង​ឯកសារ​ដើម្បី​ប្រើ​ពាក្យ​បញ្ជា​ម៉ឺនុយ ដែល​ទាក់ទង​ជាមួយ​វត្ថុ ។


រូប​តំណាង​ព្រមាន

ម៉ឺនុយ​គឺ​ជា​បរិបទ​ដែល​រស់​រវើក ។ នេះ​មាន​ន័យ​ថា ធាតុ​ម៉ឺនុយ​ទាំង​នេះ​អាច​មាន​តែ​ចំពោះ​អ្វី​ៗ ដែល​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​ការងារ​ដែល​កំពុង​អនុវត្ត​បច្ចុប្បន្ន ។ បើ​ទស្សន៍​ទ្រនិច​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​អត្ថបទ នោះ​ធាតុ​ម៉ឺនុយ​ទាំង​នោះ​នឹង​មាន​សម្រាប់​កែសម្រួល​អត្ថបទ ។ បើ​អ្នក​បាន​ជ្រើស​ក្រាហ្វិក​ក្នុង​ឯកសារ បន្ទាប់​​អ្នក​នឹង​ឃើញ​ធាតុ​ម៉ឺនុយ​ទាំងអស់​​ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​កែសម្រួល​ក្រាហ្វិក ។


ឯកសារ

These commands apply to the current document, create a document, open an existing document, or close the application.

Edit

This menu contains commands for editing the contents of the current document.

ទិដ្ឋភាព

This menu contains commands to control the on-screen display of the document, change the user interface and access the sidebar panels.

បញ្ចូល

ម៉ឺនុយ​នេះ​មាន​ពាក្យ​បញ្ជា​​ដែល​ត្រូវបាន​ប្រើ​ ដើម្បី​បញ្ចូល​ធាតុ​ថ្មី​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​ ​ឧទាហរណ៍ ​ក្រាហ្វិក​ វត្ថុ តួអក្សរ​ពិសេស​ និង​ឯកសារ​ផ្សេងៗទៀត​ ។

Format

Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.

Slide

This menu provides slide management and navigation commands.

បញ្ចាំង​ស្លាយ

មាន​ពាក្យ​បញ្ជា និង​ជម្រើស​សម្រាប់​រត់​ការ​បង្ហាញ ។

Tools

Contains spelling tools, a gallery of object art that you can add to your document, as well as tools for configuring menus, and setting program preferences.

បង្អួច

មាន​ពាក្យ​បញ្ជា​សម្រាប់​បង្កើត និង​បង្ហាញ​បង្អួច​ឯកសារ ។

​ជំនួយ

ម៉ឺនុយ​ជំនួយ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ចាប់​ផ្តើម​ និង ត្រួត​ពិនិត្យ​ប្រព័ន្ធ​ជំនួយ​របស់ ​LibreOffice ។

Please support us!